Jurist aitab

Küsimused ja vastused

Juristi konsultatsioonile registreerimise muutmine

Tähelepanu! Järgmine registreerimine Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroo tasuta juriidilistele konsultatsioonidele toimub 24. novembril k...


10. hooaeg! Yana Toomi büroo tasuta juriidilised konsultatsioonid

Järjekordne – juba kümnes! - tasuta õigusabi hooaeg Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroos on algamas. Esimene registreerimine konsultatsio...


Eesti kodakondsusest: kuidas seda eri tingimustel saada?

Eesti kodakondsusest: kuidas seda eri tingimustel saada?     Me lõpetame Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroo tasuta juriid...


Viisamüstifikatsioon ja kuidas sellega võidelda

Viimastel nädalatel on Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroo saanud rohkesti telefonikõnesid ja kirju inimestelt, kellelt on võetud võimalu...


Juriidiline aasta on läbi: see on 354 tasuta konsultatsiooni

Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroo järjekordne tasuta juriidiliste konsultatsioonide hooaeg kestis 15. septembrist 2022 kuni 25. maini 2...


Kuidas müüa kinnisvara õigesti

Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroos, kus juba üheksandat hooaega korraldatakse tasuta juriidilisi konsultatsioone, on taas kogunenud vas...


Oh seda juhatust! Oh seda esimeest!

Ajaleht Stolitsa palus Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti bürool kommenteerida toimetusse saabunud kirja, mis puudutab korteriühistu (KÜ) juht...


Hüvasti, relvad ehk mida teha ebavõrdse kohtlemisega

Relvaseaduse muudatused kutsusid esile palju kära juba eelarutelude etapil. Aga käesoleva aasta 15. märtsil, mil need jõustusid, hakkasid Euroopa Parl...


Kas teid võidakse Eestist välja saata?

Vene Föderatsiooni kodanike kõmulised deporteerimised ja halli passi omaniku riigist „väljasaatmine“ on külvanud meie kohalike Vene passide omanike ja...


Alimendid, laste kasvatamise staaž, lastetoetused, laps ja pärandus

Kuidas saada ettenähtud alimente, millised need peavad olema? Millal Eesti maksab lastetoetusi ja lisab staažile aastad laste kasvatamise eest? Neid j...


Välkvastused korteriühistute asjus

Käesolevas väljaandes käsitleme järjekordset küsimustekogumit seoses korteriühistutega. Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroo tasuta juriid...


Kuidas lahendada probleemi – notari juures või kohtus?

Tasuta juriidilistel konsultatsioonidel Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroos esitavad inimesed tihtipeale küsimuse: kus saaks kiiremini j...


Vabastage elamispind ehk igas majas omad mured

Alustame alanud aastat materjaliga keerulistest suhetest, millest kasvab vahel „umbe“ korteriprobleem. Seda teemat on käsitletud tasuta juriidilistel ...


Seda on kasulik teada, kui olete üürileandja või üürnik

Selle rubriigi lõppeva aasta materjal on neist ja neile, kes üürivad välja või võtavad üürile ruume. Nende küsimusi arutatakse tihtipeale tasuta jurii...


Asutada (lõpetada) firmat ja vallandada (töölt lahkuda)

Olukordi mida tihti tööl ette tuleb, arutatakse sageli ka tasuta juriidilistel konsultatsioonidel Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroos.Kü...


Uputus, hallitus, kuivatustoru, küte …

Seal, kus me elame, tekib paljugi probleeme, juhtub nii mõndagi. Lahendusi otsides ei maksa mööda lasta võimalust saada tasuta õigusnõu Euroopa Parlam...


Kui te ei ole rahul tellimuse, ravi või teenusega

Igaüks on kindlasti rohkem kui korra elus olnud tellija, patsiendi või kliendi rollis, ja ei ole kahjuks jäänud alati teenindusega rahule. Kuidas toim...


Pärand testamendiga ja ilma – mida tuleb silmas pidada

Kui registreerin arvukaid soovijaid tasuta juriidilistele konsultatsioonidele Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroos, imestan, kui paljud o...


Võlad: võlgnike ja võlausaldajate lugusid

Käesoleva kirjutise pealkiri räägib juba ise enda eest. See on teema, mida on korduvalt käsitletud tasuta juriidilistel konsultatsioonidel Euroopa Par...


Viisadest ja korrakaitseorganite tegevusest

Head uut „juriidilist“ aastat! Ajalehe Stolitsa ja Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroo ühine rubriik alustab järjekordset hooaega. Alusta...


Algab tasuta juriidiliste konsultatsioonide 9. hooaeg

12. septembril kell 9:00-12:00 tel 6720311 toimub selle hooaja esimene registreerimine Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroo tasuta juriidi...


Ristteel

Ukrainas toimuv sõjategevus on mõjutanud ka ühel või teisel viisil Venemaaga seotud eestimaalaste elu ning Eestisse sattunud venemaalaste olukorda. Se...


Kaheksas hooaeg on läbi – see on enam kui 300 tasuta juriidilist konsultatsiooni

Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroos on sel hooajal toimunud 304 tasuta õigusnõustamist.9. septembrist 2021 kuni 2. juunini 2022 viis nei...


Kui politsei võtab teie asja hoiule

Seoses Ukrainas toimuva sõjategevusega ja suhtumisega Venemaasse on Eesti politseinike hulgas juurdunud mood võtta ära ja panna hoiule vallasasju, mid...


Ukraina kaja: põgenike küsimused ja mitte ainult

Viimastel nädalatel on tasuta juriidilistel konsultatsioonidel Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroos täheldatud rohkesti pöördumisi, mis o...


Tülikorter: kuidas leida lahendust

Korteriprobleem on inimesi rikkunud läbi aegade. Tasuta juriidilised konsultatsioonid Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroos aitavad leida ...


Parkimistrahv ja kahjud liiklusõnnetuse puhul

Rahalisi nõudeid seoses juhtumitega, kus osalevad nii või teisiti autod, arutatakse ka tasuta juriidilistel konsultatsioonidel Euroopa Parlamendi liik...


Eestkoste: tähtsad probleemid ja nende lahendus

Pöördume tagasi teema juurde, mis kõlab üpris tihti tasuta juriidilistel konsultatsioonidel Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroos.Küsimust...


Mis muutub tööõiguses (järg)

Eelmine kord alustasime tööõiguse muudatusi puudutava matejali avaldamisega. Täna jätkame teemat. Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroo küs...


Mis muutub tööõiguses

Täna räägime sellest, mis kahtlemata puudutab paljusid, nimelt tööõiguse muudatustest. Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroo küsimustele va...


„Tahan oma küttesüsteemi ja ava kandvas seinas …“

Seekord analüüsime olukordi, mis tekivad tihti seal, kus on tegemist naabritega. Ent praktiliselt iga selline situatsioon mahub väga hästi vastavatess...


Pärandi saamine on alles pool asja

Iga kord selgub tasuta juriidilistel konsultatsioonidel Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroos et, pärandi saamine on paljude jaoks mitme t...


Kinnisvaramüük: millele pöörata tähelepanu

Alustame uut aastat kinnisvara, nimelt selle müügi teemaga. Sellekohaseid küsimusi esitatakse tasuta juriidilistel konsultatsioonidel Euroopa Parlamen...


Kas soovite konsulteerida?

Registreerimine Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroo tasuta juriidilistele konsultatsioonidele toimub ka sel aastal esmaspäeviti kl 9–12 t...


Isad ja lapsed: mida kõike küll elus ei juhtu

Otsustasime käsitleda lõppeva aasta viimases kirjutises vastuseid küsimustele, mis puudutavad lapsevanemaid ja lapsi. Tasuta juriidilised konsultatsio...


Suhted tööandjaga ‒ kõik on lahendatav

Töölt lahti laskmine, koondamine, hüvitis, töövõimetus – kõik need võtmesõnad on pärit lugudest, mis seotud töötajate ja tööandjate vahelise suhtlemis...


Kuidas klaarida suhteid naabritega – seaduse järgi

Nüüd teeme juttu meie igavesest teemast – naabrite tülist. Tasuta juriidilistel konsultatsioonidel Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroos t...


Alimendid: mis on, mis tuleb, millega süda rahule jääb

Kõigepealt olgu öeldud: alimentide ehk elatusraha arvestussüsteemi muutmist puudutav, laia kõlapinda leidnud seaduseelnõu ei ole veel seaduse jõudu om...


Elamispind linnalt: kellele, millal ja kuidas?

Igaüks vajab katust pea kohale. Ajad, mil riik kortereid andis, on ammu möödas, kuid ka nüüd on eluruume, mida võib pakkuda just linnavõim. Tõsi küll,...


Yana Toomi büroos algab tasuta juriidiliste konsultatsioonide kaheksas hooaeg

Esimene registreerimine tasuta juriidilistele konsultatsioonidele Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroos hooajal 2021/2022 toimub 6. septem...


Kaitsta au ja väärikust

Otsustasime käsitleda käesoleva hooaja viimases kirjutises teemat, mis tõuseb aeg-ajalt esile tasuta juriidilistel konsultatsioonidel Euroopa Parlamen...


Vaktsineerimine või töö

Vaktsineerimine ja võimalikud tagajärjed neile, kes kaitsesüstidest keelduvad, on toonud kaasa kiretormi. Seda teemat on tõstatatud korduvalt ka tasut...


Yana Toomi büroo tasuta õiguskonsultatsioonide seitsmes hooaeg korraldati telefoni vahendusel – ja edukalt

Meile ennustati, et telefoninõustamine on jama, sest esitatakse rohkesti küsimusi, mis nõuavad dokumentide läbivaatamist. Silmast silma olevat ikkagi ...


Kas saab lahku minna nagu laevad merel selge ilmaga?

See ei ole eriti kevadine teema, kuid eluline ikka … Kuidas lahutada abielu mõistlikult ja sama mõistlikult ka pärast seda toimida – sellest räägime k...


Korteriühistu: hakakem elama sõbralikult?

Nagu ikka kevadel, esitatakse tasuta telefonikonsultatsioonidel Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroos kõige sagedamini küsimusi korteriühi...


Isiklik pankrot: minna, et jääda?

Meie tänane jutt puudutab protseduuri, mis näib paljudele päästerõngana. Igatahes just niisuguse määratluse on korduvalt esitanud need, kes on registr...


„Elasime mehega vabaabielus viis aastat, aga siis sattusin tänavale“

Mida kõike elu inimestele ei õpeta, kuid ka praegu leidub näiteks neid, kelle arvates abielluda pole tingimata vaja, sest armastuses ja üksmeeles võ...


Mida on kasulik teada halduskohtust

Me tegime eelmises väljaandes juttu tsiviilvaidlustest, mis tekivad füüsiliste isikute või nende ja erafirmade vahel. Ent vaidlusi tuleb ette ka rii...


Tsiviilkohus ei ole nii hirmus nagu seda ette kujutatakse

Otsustasime käesolevas materjalis rääkida nii-öelda lihtsas keeles sellest, kuidas käia läbi tee tsiviilkohtuni. Inimesed tihtipeale küsivad seda ta...


Pärija meelespea: vara elu pärast omaniku surma

Seda, mis on pärand ja pärimine, teavad vist kõik. Aga kui vaadelda lähemalt… Esitame siinkohal juristi vastused selleteemalistele küsimustele, mis on...


Pension: kuidas leida kadunud aastaid ja arvestada tööd eri riikides

Tasuta juriidilised telefonikonsultatsioonid Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroos jätkuvad. Taas pöördume tagasi teema juurde, mis puudut...


Kõik, mida tahtsite teada hoiu-laenuühistutest, kuid ei teadnud, kellelt küsida

Head uut aastat, head lugejad! Oma kirjutisi Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroos antavate tasuta juriidiliste konsultatsioonide põhjal a...


Bangladeshist pärit pruut ehk Yana Toomi büroo soovitab toimingute algoritmi

Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroo töötajad on harjunud, et kõrvalised inimesed tajuvad nende töökohta s...


Mida teha, kui teile tekitati kahju või sokutati midagi tarbetut?

Selgitusi tekitatud kahju kohta, nagu öeldakse, ei ole kunagi liiga palju. Seepärast otsustasime ka nüüd pöörduda Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi...


„Erilise“ lapse ema: kel vaja, see ka peab

Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroosse tuli Larissa (nimi muudetud), nagu meil öeldakse, puudega lapse ema. Meie jutuajamine arenes rasku...


Perekonna lagunemise aeg: millele tuleb pöörata tähelepanu abielulahutuse puhul

Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroos jätkuvad täiesti tasuta juriidilised telefonikonsultatsioonid. Tänane teema on abielulahutus ja sell...


Korteriühistud: suhtluskeel, audit, rõdud, keldrid ja naabrid

Jätkame korteriühistute (KÜ) teemat, mida alustasime eelmises väljaandes, toetudes Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroos toimuvate tasuta ...


Korteriühistu: võitlus maksevõlglastega, juhatusega ja üldse…

Me ei ole juba ammu teinud juttu korteriühistutest (KÜ), kuigi tasuta juriidilistel konsultatsioonidel Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büro...


Hooldekodu: millega arvestada ja kuidas maksta

Keegi ei ole kindlustatud selle eest, et kord tuleb kolida asutusse, mida omal ajal nimetati vaestemajaks või vanadekoduks, kuid nüüd rohkem suupärase...


Alimentidest ja paljustki muust, mis seotud lastega

Seekord teeme juttu sellest, kuidas lahendada keerulisi juriidilisi probleeme, mis on seotud laste ja nende vanemate õigustega. Pakume teile vali...


Muuta oma elu – müüa või osta korter

Küsimustega kinnisvara ostu või müügi kohta tulevad inimesed tasuta juriidilistele konsultatsioonidele Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti...


Yana Toomi büroo avab tasuta õigusnõustamise seitsmenda hooaja

Uue hooaja esimene registreerimine Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroo tasuta õigusnõustamisele toimub 7. septembril kl 9–12 telefonil 67...


Koroonaviirus on mõjutanud kõike: tööst kuni üürini

Ühes eelmises väljaandes vastasime paljudele küsimustele, mis olid seotud töösuhete nüanssidega epideemia ajal. Koroonaviiruse teema aga on muutunud v...


Kohtumiseni septembris: juriidiliste konsultatsioonide kuues hooaeg Yana Toomi büroos on lõppenud

Lõpule on jõudnud Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroo tasuta juriidiliste konsultatsioonide kuues hooaeg. Neid on korraldatud alates 2015...


Kuidas jagada nuge-kahvleid ja sealjuures mitte sattuda tänavale

Oleme vara jagamisest korduvalt rääkinud. Aga nagu tasuta juriidilistest konsultatsioonidest Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroos nähtub,...


Koroonaviirus vs töösuhted

Koroonaviiruse pandeemia on muutnud kõiki meie elualasid ning ei ole mõistagi jätnud endiseks ka seda, mis toimub töökohtadel. Vallandamised, koondami...


Yana Toomi büroo kutsub Viljandi rahvast juriidilistele telefonikonsultatsioonidele!

Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroo korraldab 2. aprillil 2020. a tasuta juriidilisi telefonikonsultatsioone Viljandi elanike jaoks. Eel...


Garaaži- ja autoprobleemid. Aga kui juhtub veel ka liiklusõnnetus?

Tasuta juriidilistele konsultatsioonidele Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroosse tulevad tihtipeale inimesed, kelle probleemid on nii või...


Sina ülemus, mina lollakas? Kirjaoskuse lühikursus töötajale

Tasuta juriidilistel konsultatsioonidel Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroos tuleb tihtipeale tegelda sellega, mida me nimetame kirjaoska...


Yana Toomi büroo kutsub tasuta juriidilistele konsultatsioonidele Maardus!

Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroo korraldab 27. veebruaril 2020. a Maardu Vaba Aja Keskuses ( Keemikute 12b) tasuta juriidilisi ko...


Kas teil on ammuseid ja mitte väga ammuseid võlgu? Lugege tähelepanelikult!

Jätkame „Õigusabi“ eelmises väljaandes alustatud kõnelust võlgade teemal. Kõigepealt esitame vastused küsimustele, mis kõlasid tasuta juriidilistel ko...


Kõrvuni võlgades: kuidas sel juhul saaks rahulikult magada?

Võlateema teeb kahjuks muret paljudele. Kaasa arvatud neile, kes tulevad tasuta juriidilistele konsultatsioonidele Euroopa Parlamendi liikme Yana Toom...


Elamisload Eestis: õnnestumised, võidud ja pettumused

Statistika näitab, et elamislubade teema ei kaota Eestis oma aktuaalsust. Käesoleva aasta esimeses õigusabi väljaandes on esitatud mõned juhtumid Euro...


Pensionidest ja pensionäridest. Leidke vastus ka oma küsimusele

Lõppeva aasta viimane väljaanne Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroos toimunud tasuta juriidilistel konsultatsioonidel käsitletud probleem...


Kaasomanikud: sõda, rahu või igavene teema?

Avaldame järjekordse kirjutise Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroos toimuvate tasuta juriidiliste konsultatsioonide tulemuste põhjal. See...


Yana Toomi büroo kutsub tasuta juriidilistele konsultatsioonidele Narvas!

2. detsembril 2019. a kella 9–14 telefonil 6720311 toimub registreerimine tasuta juriidilistele konsultatsioonidele. Nõustamist korraldab Euroopa Par...


Hall pass, millal sa ükskord kaod?

Hallide passide teemat ei ole meil kombeks viia avalikult arutlusteni, et mittekodanike seisus tuleks kaotada juba põhimõtteliselt. Ometi ei vaibu sa...


„Kaeban EIK-sse!“ ehk millal Euroopa võib teid aidata

Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) on instants, mis on paljude inimeste teadvuses seotud unistusega ülimast õiglusest ja lootusega jätta oma riigi õiguso...


"Mind määrati eestkostjaks": mida see tähendab ja mida tuleb silmas pidada

Ükski inimene ei ole kindlustatud selle eest, et kord võib ta muutuda osaliselt või täielikult sõltuvaks teisest. Ja see teine võib saada eestkostja v...


Kutsume tasuta juriidilistele konsultatsioonidele Tartus!

Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroo korraldab 10. oktoobril Tartus (Ülikooli 12, II korrus) tasuta juriidilise nõustamise. Kogenud jurist...


Kohus võttis lapse ära. Kuidas saada jälle lapsevanemaks?

Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroo egiidi all korraldatavatele tasuta juriidilistele konsultatsioonidele tulevad üsna tihti emad ja isad...


„Mul on juba kuus aastat auto, mida…pole olemas“

„Elan Narvas. Töö leidmisega on meie linnas suuri probleeme. Seepärast on arusaadav, et paljud on alati rõõmuga valmis lisa teenima. Kord palus üks tu...


Yana Toomi büroo avab tasuta õigusnõustamise kuuenda hooaja

Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroo koostöös Inimõiguste Teabekeskusega alustab kuuendat tasuta õigusnõustamise hooaega. Jurist annab nõ...


Võitlus rendipinnal: kuidas mitte kaotada

Järjekordse tasuta juriidilistel konsultatsioonidel Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi büroos kõlanud küsimuste avaldamise hooaja lõpetame tihtipeal...


Küsimusi tööõiguse valdkonnast

Käesolevas kirjutises on valik vastuseid tööõigust puudutavatele küsimustele, mida inimesed on esitanud tasuta juriidilistel konsultatsioonidel Euroop...


Tasuta juriidilist nõustamist EP liikme Yana Toomi Eesti büroos said nelja aasta jooksul 4100 inimest

Järjekordne tasuta juriidiliste konsultatsioonide hooaeg Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroos lõpes nõustamisega Aseris. Konsultatsioone ...


Elu pärast kinkelepingut: kui soovite ümber mõelda

Sõna „kinkeleping“ kõlab tasuta juriidilistel konsultatsioonidel Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroos üsna tihti. Inimesed teevad kingitu...


Pärast elanikke kohtumist Yana Toomiga Aseris toimuvad tasuta juriidilised konsultatsioonid

Euroopa Parlamendi liige Yana Toom kohtus 8. mail Aseri elanikega. Kohalviibijatel oli nii palju küsimusi, et kohtumise tulemusena oli otsustatud, et ...


Maaküsimus: igavene, kuid lahendatav

Viimasel ajal on tasuta juriidilistel konsultatsioonidel Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroos kõlanud üha sagedamini kruntidega seotud kü...


Teine osa: kui üks jalg on Eestis, teine Venemaal

Paljude eestimaalaste ellu kuulub ühel või teisel viisil Venemaa. Avaldame teise osa vastustest seda teemat käsitlevatele küsimustele, mida on arutatu...


Juriidilised nüansid olukorras, kus üks jalg on Eestis, teine Venemaal

Paljude eestimaalaste ellu kuulub ühel või teisel viisil Venemaa. Avaldame vastused seda teemat käsitlevatele küsimustele, mida on arutatud tasuta jur...


Kuidas käsutada pärandust õigesti ja kadudeta

Me oleme oma rubriigis juba puudutanud päranduse teemat, kuid arusaadavalt ei ole seda kunagi küllalt. Seda kinnitatakse pidevalt tasuta juriidilistel...


Vara jagamine pole erakordne, kui on, mida jagada

Vara jagamise teema on tavaliselt seotud abielusuhetega. Ent tasuta juriidilistel konsultatsioonidel Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroos...


Kutsume tasuta juriidilistele konsultatsioonidele Narvas!

Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroo korraldab 28.veebruaril  Geneva Kontserdimajas (Võidu prospekt 2) tasuta juriidilise nõustamise....


Registreerimata abielu – kas ikka elada kaua ja õnnelikult?

Me oleme harjunud arutama olukordi, mis on seotud registreeritud abielusuhetega. Samas mõtleme üldiselt harva neile juriidilistele karidele, mis varit...


Mida teha, kui teenus ei kõlvanud kuhugi?

Me kõik ostame midagi, tellime, teeme remonti, kuid see mille lõpuks kätte saame, ei rahulda meid alati. Kuidas saavutada õiglust? Seda võib teada saa...


Kutsume teid tasuta juriidilistele konsultatsioonidele Paldiskis!

Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroo korraldab 24. jaanuaril Pakri Plaza maja (Rae 38) III korruse saalis tasuta juriidilisi konsultatsioo...


Pühad on tulekul, kuid tööd unustada ei tasu ka nüüd

Kuigi ees ootavad meid pühad, otsustasime käsitleda selle aasta viimases õigusabirubriigis probleeme, mis võivad tekkida töö juures. Soovime, et uuel ...


Mida peab teadma, et mitte vajuda laenusohu

Võtta laenu, maksta seda tagasi, kustutada – kõik näib äärmiselt lihtne ja kerge olevat. Päris nii see aga siiski ei ole. Peaaegu alati kaasnevad laen...


Veel kord abielulahutustest: veealused karid ja teravad nurgad

Käesolevas materjalis käsitleme abielulahutuste teemat. Sellega seotud küsimused kõlavad tasuta juriidilistel konsultatsioonidel Euroopa Parlamendi li...


Korteriühistud: kui üheskoos ei saa otsustada

Jätkame õigusabi rubriigi eelmises väljaandes alustatud jutuajamist elust korteriühistutes. Materjal on koostatud Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi...


Korteriühistud: juhatusest ja reservfondist

Kui me registreerime soovijaid tasuta juriidilistele konsultatsioonidele Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroos, siis kordame aina, et kort...


Kuidas vormistada hooldust ja kanda selle rasket koormat

Sellel, kes võtab enda kanda hooldaja ränga koorma, on juristi vastuvõtule raske pääseda. Seepärast ollakse tasuta konsultatsioonidel Euroopa Parlamen...


Kuidas lahendada võlaprobleemid ja suhelda kohtutäituritega

Inimesed tulevad tihtipeale Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroosse tasuta konsultatsioonidele küsimustega võlgade ja kohtutäiturite kohta...


Kuhu on parem pöörduda: politseisse, prokuratuuri, aga võib-olla kohtusse?

Otsides taga õiglust, heitlevad paljud inimesed politsei, prokuratuuri ja kohtu vahet. Millistel juhtudel ning nimelt millise instantsi poole pöörduda...


Yana Toomi büroos algab uus tasuta juriidilise nõustamise hooaeg. Aga täna räägime kahju hüvitamisest

Tervitame rubriigi „Juristi nõuanded“ lugejaid ning alustame Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroos toimuvate tasuta juriidiliste konsultat...


Kuidas toimida, kui juhtus liiklusõnnetus, tehti trahvi, võeti ära juhiluba?

Autode ja liiklusõnnetustega on seotud rohkesti juriidilisi peensusi, mida  arutatakse tihti ka  tasuta konsultatsioonidel Euroopa Parlamend...


Tasuta õigusabi Yana Toomi büroos said kaheksa kuuga umbes 1000 inimest

Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroos lõpes järjekordne tasuta juriidiliste konsultatsioonide hooaeg. 2017.a septembri algusest kuni käeso...


Kuidas piiratud võimalustega inimesi on „piiritletud“ ja „uuesti läbi vaadatud“

Piiratud võimalustega inimesed paluvad Euroopa Parlamendi liikmelt Yana Toomilt abi üsna sageli. Kuna need küsimused on peaaegu alati juriidilisel tas...


See kibemagus sõna „pärandus“

Enamikule meie hulgast tulevad päranduse ja pärandamise probleemid nagu välk selgest taevast. Parem aga oleks end kindlustada ja õppida nende inimeste...


Veel kord – soodus-, eel- ja välispensionidest

Küsimusi pensionide kohta esitatakse Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroos antavatel tasuta juriidilistel konsultatsioonidel väga tihti. E...


Kui lapse saatusse „põimub“ välismaa

Tasuta juriidilistele konsultatsioonidele Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroosse tulevad üpris tihti inimesed, kellele teevad muret nende...


Võlgade teemaga seoses on palju uut: lugege ja pidage meeles!

Käesoleval aastal on uue intensiivsusega tõusnud esiplaanile võlgade teema. Seda kinnitavad ka tasuta juriidilised konsultatsioonid Euroopa Parlamendi...


Saage teada, kuidas näevad välja korrektsed töösuhted

Inimestel, kes tulevad tasuta juriidilistele konsultatsioonidele Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroosse, on rohkesti kahtlusi seoses töös...


Tahan kinkida korteri ja vormistada testamendi „põlve otsas“

Pärandamise ja kinkimise protseduuridest teavad, nagu näib, kõik ja kõike. Ent tasuta juriidilistel konsultatsioonidel Euroopa Parlamendi liikme Yana ...


Uus õnn ehk Lahutus ja neiupõlvenimi

Aasta algul soovivad inimesed üksteisele harjumuspäraselt head uut aastat ja ka uut õnne. Selle õnnesoovi teist poolt aga seostatakse niisuguse mitte ...


Kuidas lahendada ka kõige raskemaid korteriprobleeme

Inimesed, kes tulevad Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroosse tasuta juriidilistele konsultatsioonidele, on väga tihti mures kinnisvarapro...


Tülikaid sekeldusi mittekodanikele ja neile, kes soovivad Eestist ära sõita, ei ole keegi tühistanud

Tänapäeva ülimobiilses maailmas peaks ju olema nii, et ei ole mingeid probleeme õigusega elada seal, kus süda ihaldab. Tegelikult on asjad aga märksa ...


„Mu tütar suri, väimees abiellus uuesti. Tahan lapselapsed enda juurde võtta, sest neil on minuga parem“

Käesolevas väljaandes käsitleme hoolduse teemasid. Need on üldjuhul seotud keeruliste inimsuhetega, mille sõlmi tuleb  isegi väga tihti lahti har...


Mul on pretensioone! Ministrile, politseile, naabrile…

Tasuta konsultatsioonidele, mida juristid pakuvad Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroos, tulevad inimesed tihtipeale pretensioonidega kõig...


Töö õilistab. Aga kui mitte?

Kuidas alustada oma äri, „lüüa välja“ maksmata jäänud palk, esitada kaebus Euroopa Inimõiguste Kohtule – sellest ja paljust muust räägivad juristid, k...


„Eksmees jättis korteri mulle, aga pärast hakkas raha nõudma!“

Pisaraid palju aastaid pärast abielulahutust võib kõige sagedamini näha seoses vara jagamisega. Igal juhul kinnitab seda tasuta juriidiliste konsultat...


Olen võlgu, ei vaidle vastu. Maksan ära, aga mitte niipea

Sõna „võlg“ ja see teema üldse kõlavad paljudel tasuta juriidilistel konsultatsioonidel Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroos. Kui inimene...


Kuidas saada hüvitist tekitatud kahju eest ja kuidas registreerida ümber suvilat

Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroos tasuta konsulteerivate juristide seekordsetest vastustest leiavad kasulikku informatsiooni inimesed,...


JURISTIDE UUS HOOAEG: Pension ümberasumisel, salakaval staaž ja „lasteaastad“

Alustame kirjutiste uut hooaega, võttes aluseks Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroos antud tasuta juriidiliste konsultatsioonide tulemuse...


Pereasjad: emotsioonid keevad üle – seega on aeg minna juristi jutule

Tasuta juriidilistele konsultatsioonidele Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroosse tulevad inimesed tihtipeale väga emotsionaalsete lugudeg...


Kuidas õigesti pärandada ja kinkida – juriidiline asjatundlikkus loeb

Tasuta juriidilistel konsultatsioonidel Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroos käsitletakse tihtipeale vara pärandamise ja kinkimise teemat...


Pärandus. Kõiki lepitav seadus või tüliõun?

Sugulase surm on suur mure. Kahjuks kaasnevad sellega tihtipeale lisaks ka üleelamised pärandi ja pärandamisega seotud probleemide tõttu. Euroopa Parl...


Küsimused seoses elamislubade ja kodakondsusega on endiselt tähelepanu keskmes

Tasuta juriidiliste konsultatsioonide praktika Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroos tõendab, et küsimused seoses elamislubade ja kodakond...


„Lugu sellest, kuidas Ivan Ivanovitš läks tülli Ivan Nikiforovitšiga“ ehk Gogoli väärilised süžeed

Meie kodu on meie kindlus üpris tinglikult. Tegelikus elus on aga selle seinad õhemad kui paber ja kaitsetud kõige erinevamate sissetungide ees. Neist...


Palk, eesti keel töökohas ja kiuslikud kolleegid: kuidas muuta argitöö lihtsamaks?

Ausa tööga väljateenitud rahast ilmajäämine, töö ja haigusleht, keerulised suhted töökollektiivis – need on vaid mõned tööõiguse valdkonda kuuluvad kü...


Töötasime, töötasime, aga kui palju välja teenisime? Pensionide rägastik

Nagu „Õigusabi“ eelmises väljaandes lubasime, vastame täna pensioniga seotud küsimustele, millega inimesed on tulnud tasuta juriidilistele konsultatsi...


Oh seda rasket võlakoormat: kas mõneks ajaks või kogu eluks?

Paljud inimesed tulevad tasuta juriidilistele konsultatsioonidele Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroos sooviga lahendada probleemi, mille...


Keldrist pööninguni – eluraskused korteriühistus

Kui registreeritakse tasuta juriidilistele konsultatsioonidele Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroos,  me hoiatame alati, et neist ko...


Läksime tülli ja lahku, aga kuidas hakkame korterit jagama?

Mu kodu on mu kindlus. See laialt levinud ütlus kaotab oma mõtte, kui ühel või teisel põhjusel on vaja seda kodu jagada. Avaldame valiku küsimusi, mid...


Kuidas saavutada alimentide maksmine ja vormistada hooldusõigus?

Esmapilgul lihtsatena näivad küsimused, mis puudutavad alimente ja hooldusõigust, osutuvad lähemal vaatlemisel keerukateks, sest igal konkreetsel juhu...


Et „korteriprobleem“ elu ära ei rikuks. Kuidas korterit arukalt osta või müüa

Arvan, et ma ei eksi, kui oletan, et enamik Eesti täiskasvanud elanikest on ühel või teisel viisil kinnisvara ostu või müügiga kokku puutunud. See on ...


Et katuse remont ei muutuks sahkerdamiseks

Naabrid on uputanud, krundist tüki ära naksanud, lärmavad pea kohal, on muutnud katuse remondi sahkerdamiseks, ametnikud ei kirjuta endist meest välja...


Tahvelarvuti vanaemale, võlakiri tuttavalt, raha parkimisplatsi jaoks ja võõrad võlad

Te annate raha laenuks, aga tagasi seda ei anta. Teile tahetakse kaela veeretada võõraid võlgasid ja nende pärast võite jääda peavarjuta… Kas tuleb tu...


Kolimisest Eestist Venemaale ja vastupidi ning kasulikku teavet halli passi omanikele

Rubriik „Juristi nõuanded”, mis tugineb Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroo tasuta juriidilistele konsultatsioonidele, avab järgmise hooa...


Tasuta juriidilised konsultatsioonid Yana Toomi büroos jätkuvad sügisel

Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi büroo on pakkunud tasuta juriidilist nõustamist alates jaanuarist 2015. Selle aja jooksul on kvalifitseeritud jur...


Kui töötingimused ei rahulda, tööandja ignoreerib töölepingut või tekivad muud tööga seonduvad küsimused

Vaatamata sellele, et on suvepuhkuste aeg, räägime selle hooaja viimastes juriidilistes nõuannetes tööga seotud küsimustest. Euroopa Parlamendi liikme...


Kuidas vahetada lapse perekonnanime, tuvastada isadust, jääda vanaemana lapsehoolduspuhkusele?

Täna vastame lastega seotud küsimustele. Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroo tasuta juriidilistel konsultatsioonidel esitatakse niisuguse...


Lahutus ‒ iga õnnetu pere on õnnetu omamoodi

„Kõik õnnelikud perekonnad sarnanevad üksteisega, kuid iga õnnetu perekond on õnnetu omamoodi”… See lause, millest Lev Tolstoi romaanis „Anna Karenina...


Prügi äraviimisest moraalse kahju hüvitamiseni: kuidas suhelda võimuesindajatega

Marksismi-leninismi klassikut parafraseerides võib öelda, et riigis elades ei saa olla riigist vaba. Riiklike ja munitsipaalstruktuuridega suhtlemine ...


Pensioniga seotud küsimused – kui staaži on nii Eestist kui välismaalt

Euroopa Parlamendi saadiku Yana Toomi Eesti büroo tasuta juriidilistel konsultatsioonidel esitatakse sageli pensioni arvestamisega seotud küsimusi – e...


Millega lõppesid sagedased komandeeringud Lätisse, sõjaväeteenistus SDV-s, mure haige vanaema pärast...

Küsimused, mis on nii või teisiti seotud elu ja tööga välismaal, kõlavad Europarlamendi saadiku Yana Toomi Eesti büroo tasuta juriidilistel konsultats...


Pärand ja pärandamine: korterist ja võlgadest kuni kohani surnuaial

Jätkuvad tasuta juriidilised konsultatsioonid Europarlamendi saadiku Yana Toomi Eesti büroos. Üks teemadest, millest praktiliselt iga kord juttu on, o...


Kuidas müüa korterit koos endise abikaasaga, miks maksta kütte eest, kui ei ole radiaatorit...

Olmega seotud küsimused on inimsuhetes ühed kõige teravamad. Neid vaadeldakse sageli ka Europarlamendi saadiku Yana Toomi Eesti büroo tasuta juriidili...


Vanemad ja lapsed: kuidas võidelda välja elatisraha, saata iseseisvasse ellu täiskasvanud järeltulija, päästa laps alkohoolikust ema käest?

Küsimuste hulgas, mida inimesed Europarlamendi saadiku Yana Toomi Eesti büroo tasuta juriidilistelkonsultatsioonidel esitavad, on üksjagu niisuguseid,...


Kuidas „võita” tööandjat, alustada ettevõtlust, mitte sattuda vastuollu töölepinguga

Paljud küsimused, millega inimesed tulevad Euroopa Parlamendi saadiku Yana Toomi Eesti büroo tasuta juriidilisele konsultatsioonile, on seotud tööõigu...


Sõda võlgadega: aegumistähtajad, inkassofirmad ja kohtutäiturid

Jätkuvad juristide tasuta konsultatsioonid Euroopa Parlamendi saadiku Yana Toomi büroos. Üheks teravaks probleemiks on võlad. Sellest me täna kõneleme...


Moskvalannaga abiellumine on üks asi, tema Eestisse elama toomine aga hoopis teine

Kodakonduse teema ja sellega seotud küsimuste tähtsust on nüüdismaailmas raske üle hinnata. Täna otsustasime juristi nõuannete rubriigis just neile kü...


Kuidas asjatundlikult teenust osutada ja mida teha, kui teid peteti ja tehti haltuurat

Täna vaatlevad Europarlamendi saadiku Yana Toomi Eesti büroos nõu andvad juristid mitmesuguseid teenuseid puudutavaid küsimusi.   Vastab Inimõi...


Kes saab millise pensioniga arvestada, kes ja millal peab pensionäri aitama

Arvukad pöördumised juristide poole, kes Europarlamendi saadiku Yana Toomi Eesti büroos tasuta konsultatsioone annavad, on olnud seotud pensionäride j...


Pärand: kes on pärija, mis teha, kui pärija endast teada ei anna

Europarlamendi saadiku Yana Toomi Eesti büroos toimuvad tasuta juriidilised konsultatsioonid. Küsimused, millega seoses sageli pöörduvad juristide poo...


Kinnisvara: võlgade, üürnike, üüritud pinnalt varastamisega seotud probleemid

Jätkuvad tasuta juriidilised konsultatsioonid Europarlamendi saadiku Yana Toomi Eesti büroos käib aina rohkem inimesi. Pakume lugejatele valikut küsim...


Vanemad lähevad lahku: millega tuleb arvestada lastel ja vanaemadel-vanaisadel

Tasuta juriidilistel konsultatsioonidel Europarlamendi saadiku Yana Toomi Eesti büroos käib aina rohkem inimesi. Täna pakume lugejatele valikut küsimu...


Kuidas Eesti maksuametnikud nõudsid pensionärilt ebaseaduslikult tulumaksu maksmist

„Ma olen Rootsi kodanik, mõnda aega elasin ja töötasin Eestis, seejärel 14 aastat Rootsis. 2013. aastal kolisin taas siia. 2014. aasta detsembris tuli...


Kas töö Venemaal võib jätta ilma elamisloast Eestis

Europarlamendi saadiku Yana Toomi Eesti büroos jätkuvad juristide tasuta konsultatsioonid. Pakume valikut küsimustest, mis on seotud Vene Föderatsioon...


Kuidas kasutada, kinkida ja pärandada eluruumi ja mitte-eluruumi

Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroos jätkuvad juristide tasuta konsultatsioonid. Pakume valikut vastustest küsimustele, mis on seotud elu...


Lapse elatisrahast ja muust kaasnevast: millal on isa ja ema võrdsed ja millal mitte

Selle aasta jaanuarist toimuvad Europarlamendi saadiku Yana Toomi Eesti büroos tasuta juriidilised konsultatsioonid. Alustame iganädalast kõige aktuaa...


Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroos saab taas tasuta õigusabi

Neljapäeval, 10. septembril algab Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroos tasuta õiguskonsultatsioonide uus hooaeg. Eelmine hooaeg näitas er...