JURISTIDE UUS HOOAEG: Pension ümberasumisel, salakaval staaž ja „lasteaastad“

29/08/2017

Alustame kirjutiste uut hooaega, võttes aluseks Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroos antud tasuta juriidiliste konsultatsioonide tulemused. Avame tsükli pensioniteemaga.

Vastab Inimõiguste Teabekeskuse jurist Jelena Ježova.

Elasin ja töötasin Venemaal, kuid nüüd elan Eestis. Siinset tööstaaži mul ei ole, kuid ma tahan saada Eesti pensionäriks. Kuidas seda saavutada?

Selles olukorras võite loota ainult 158 euro suurusele rahvapensionile. Kui te aga tõepoolest kavatsete sellele pensionile üle minna, siis tuleb teil välja selgitada, kui palju te oma Venemaa pensionist kaotate. Kas see kaotus ei ole võrdne summaga, mida teie kui Venemaa pensionär peate maksma Eestis ravikindlustuse eest? Üldiselt tuleks kõik läbi mõelda. Rahvapensioni aga tuleb taotleda Sotsiaalkindlustusametist.

Eestis pensioni arvestamisel ei võetud arvesse minu Venemaa tööstaaži, kuigi see on kinnitatud tunnistajate ütlustega. Mida teha?

Kõigepealt tuleb saada Sotsiaalkindlustusametist dokument nende aastate arvestamisest keeldumise kohta. Seejärel, lisades selle paberi, on vaja kirjutada kohtule avaldus palvega seda staaži arvestada ja maksta välja ettenähtud raha.

Kuna Venemaa staaži arvestamine ei kuulu Eesti kohtu kompetentsi, siis öeldakse teile ära. Ent just see dokument koos keeldumisega võib olla aluseks pöördumisele Venemaa kohtu poole.

Mul on Eesti kodakondsus ja ma saan Eesti pensioni. Kavatsen ümber asuda Valgevenesse. Mis saab minu pensionist, kui arvestada, et Eesti ja Valgevene vahel ei ole sõlmitud kahepoolset pensionikokkulepet?

Kui teil jääb siin sissekirjutus alles, siis Eesti ametnikud ei saa teada teie ärasõidust ning teie pension kantakse endiselt üle teie pangakontole.

Asusin siia hiljuti elama Venemaalt ja sain elamisloa. Nüüd huvitab mind, kuidas on lood minu pensioniga. Umbes 12 aastat oma staažist töötasin ma välja Eestis, kuid põhilise osa Venemaal. Kuidas oleks mul kasulikum toimida – säilitada pensioni saamine Vene Föderatsioonis või kanda kõik üle Eestisse? Mulle teeb esmajoones muret siinse ravikindlustuse saamine.

Kuni te maksate kindlustust ise, on see väga kallis. Selleks, et mõista, mis on parem, on vaja arvutada, mis on kasulikum. Kas vormistate Eesti rahvapensioni (kahjuks on teie väljatöötatud staaž eesteis alla 15 aasta, mis annab õiguse vaid rahvapensionile) ning saate koos sellega automaatselt kindlustatud isiku staatuse või jätkate kindlustuse maksmist ise.

Et saada Eesti pensionäriks, tuleb esimese sammuna külastada Sotsiaalkindlustusametit. Eesti pensioni määramist tuleb taotleda just seal. Sealt saate ka täitmiseks blanketid, kui soovite Venemaa pensioni üle kanda siia.

Sel juhul hakatakse Venemaalt iga kvartal kandma teie Eesti panga kontole üle pension eurodesse ümberarvestatult.

Meil on mu endise mehega kaks last. Ta läheb vanaduspensionile, kuid tal on vaid 11 aastat tööstaaži. Mees ütles mulle, et tahab saada pensionilisa laste kasvatamise eest. Millised on selles suhtes tema ja minu õigused?

Üldiselt võrdsed. Siin on tähtis, et (kui vanemad on kasvatanud lapsi koos) üks lapsevanem loobuks teise kasuks. Kui te aga pensionilisast ei loobu, siis laste isale pensionirahasid selle arvelt ei määrata. Ent on olnud ka juhtumeid, mil niisuguses olukorras on pensionilisa laste kasvatamise eest määratud isadele.

Seepärast soovitan teile minna Sotsiaalkindlustusametisse ning kirjutada avaldus selle kohta, et te ei loobu „lasterahadest“ ning palute võtta seda arvesse teile pensioni määramisel.

***

Vastab Inimõiguste Teabekeskuse jurist Jelena Karžetskaja.

Mul on 43 aastat Eesti tööstaaži ja pensioni saan siin, kuid on ka kolm aastat Venemaa staaži. Kavatsen ümber asuda Venemaale tütre juurde. Seda enam, et mul on Vene Föderatsiooni kodakondsus. Mis saab minu pensionist? Ja mis ootab mind, kui ma jään elama nii-öelda kahes kodus korraga?

Kui kahes kodus, siis ei ole vaja pensioniga midagi ette võtta. See laekub teie Eesti kontole. Venemaal aga võite oma osa välja võtta pangakaardiga. Tõsi, te hakkate maksma välismaal sularaha väljavõtmise eest. Te võite avada ka Venemaal konto, millele hakatakse raha üle kandma teie Eestis olevalt kontolt. Ka sel juhul hakatakse võtma komisjonitasu – konverteerimise eest.

Kui te asute Venemaale ümber lõplikult ega kavatse sõita Eestisse isegi kord aastas, siis tuleb teil esitada Politsei- ja Piirivalveametile avaldus teie alalise elamisloa tühistamise kohta. Kui te aga hakkate siiski Eestis käima, siis ei ole vaja midagi tühistada.

Kuni teil on Eestis elamisluba, võib pensioni Venemaale mitte üle kanda. Kui te elamisloast loobute, siis tuleb pension üle kanda Venemaale. See tähendab, et pensioni hakkab teile arvestama kaks riiki: Venemaa oma staaži ja Eesti oma staaži eest. Eestist hakatakse teie kontole üle kandma kord kvartalis. Teist saab isik, kes saab tulu Eestis ning seepärast hakatakse teilt kinni pidama tulumaksu, mille võite tagasi saada Eestis vormistatud maksudeklaratsiooni alusel.

Olen pensionil, kuid vahel teen valvuritööd kultuuriasutuses. Kas ma pean maksma tulumaksu?

Peate küll, sest siin on tegemist teenuse osutamisega. Maksu- ja Tolliamet võib maksu välja nõuda viimase kolme aasta eest.

Mul on tööstaaž nii Eestis kui ka Venemaal. Vormistasin oma pensioni Eestis, kuid 11 aastat tööstaaži – Nõukogude armees üleajateenimise eest – jäid „õhku rippuma“. Kas see on seaduslik, võttes arvesse, et ma ei olnud isegi sõjaväekohuslane ning mul ei olnud ka sõjaväepiletit?

Teil oli võimalus kas vormistada pension ainult Eesti seadusandluse või Eesti ja Venemaa seadusandluse alusel. Teie valisite ainult Eesti pensioni. Eesti seadusandluse kohaselt aga Nõukogude armees üleajateenimise eest pensioni ei arvestata.

Kui te olete seisukohal, et Sotsiaalkindlustusamet on tõlgendanud teie tööd armees ebaõigelt, siis võite alustada oma staaži tõestamise protseduuri. See koosneb kahest osast.

Esimene on see, kui te esitate otse Sotsiaalkindlustusametile kõikvõimalikud tõendid (kuni tunnistajate ütlusteni välja). Teine etapp aga (kui Sotsiaalkindlustusamet on keeldunud) tähendab, seda, et te pöördute kohtu poole avaldusega pensionistaaži tuvastamiseks sel alusel, et teil ei olnud siis tegemist mitte üleajateenistusega, vaid tsiviiltööga sõjaväeosa territooriumil. Riigilõivu niisuguse avalduse eest ei ole vaja tasuda.

Kui kohus teeb otsuse teie kasuks, siis parandab Sotsiaalkindlustusamet oma vea ja määrab pensioni.

Peamine osa minu tööalasest elust möödus Venemaal, Eesti tööstaaž on väike. Praegu saan ma ainult Venemaa pensioni. Kas on mõtet ka Eesti pensioni taotleda?

Praktika on niisugune, et kui te juba kord valisite Venemaa pensioni, seda enam, kui te vormistasite selle Eesti kaudu, siis Eesti ei hakka mingil juhul pidama teid Eesti pensionäriks. Eesti hakkab teile vaid juurde maksma staaži eest, mille olete välja teeninud Eesti Vabariigi territooriumil.

Soovitan pöörduda Sotsiaalkindlustusameti poole ja paluda koostada teile Eestis ettenähtud pensioni kirjalik arvestus. On tõenäoline, et te jääte oma Venemaa pensioniga, mida saate kord kvartalis, kuid võite saada Eestis pensionilisa.

Mulle 1994. aastal arvestatud pension ei vasta minu tööraamatusse märgitud staažiaastatele. Ei ole võetud arvesse tööaastaid Kaug-Põhjas, kust ma tulin Eestisse tagasi ja jäin kohe pensionile. Siis ei pööranud ma tähelepanu sellele, kuidas pensioni arvutati, kuid soov asjas selgusele jõuda ei ole mind maha jätnud. Palun aidake mind!

Alustada tuleb sellest, et pöörduda tähitud kirjaga Sotsiaalkindlustusameti poole palvega anda teile välja tõend teie pensioni arvestusega. Pärast selle tõendi saamist on vaja üle kontrollida, millist staaži ja miks on arvestatud või mitte ning esitada Sotsiaalkindlustusametile uuesti järelepärimine nende küsimustega. Kui saate vastuse, siis otsustage ise, kuidas edasi toimida.

Tuletame meelde, et registreerimine pärast suvevaheaega esimesele tasuta juriidilisele vastuvõtule Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroos toimub 4. septembril kell 9 – 12 telefonil 6 720 311.

Margarita Kornõševa, Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroo nõunik

Foto: Kai Stachowiak / publicdomainpictures.net (CCO 1.0)