Kümme hooaega õigusnõustamist on selja taga – valik on teie!

04/06/2024

Euroopa Parlamendi liikme Jana Toomi Eesti büroo tasuta juriidiliste konsultatsioonide  juubelihooaeg on lõppenud - septembrist 2023 kuni 2024. a mai lõpuni anti 313 konsultatsiooni. Alates 2015. aasta jaanuarist, pärast Jana Toomi esimest valimist Euroopa Parlamenti, juristid viisid läbi kokku 3328 konsultatsiooni.  

Nende tulemuste põhjal avaldati pealinna ajalehes „Stolitsa“ 154 „Juristi nõuannete“ ja „Õigusküsimuse“ väljaannet. Enam kui 4000 õigusküsimust lahendati büroo enda poolt. Samuti esitati üle 140 päringu, peamiselt riigiasutustele. 

Inimesed otsisid abi peamiselt kõigis eluasemeküsimustes - alates kinnisvara omamise nüanssidest kuni selle ostmise ja müümiseni, alates munitsipaal- ja sotsiaalkorteritest kuni üürimiseni; viisade, elamislubade ja kodakondsuse küsimustes; tööõigus teemal, eriti pärast koroonaviiruse pandeemiat, kui algasid koondamised ja vallandamised; korteriühistute probleemidega. Neile järgnesid abielud, lahutused, vara jagamine, pärimine, pärandvara, kinkimine, pensionid, maksud, trahvid, võlad, inkassofirmad, pankrot, eestkoste, laenud, pagulased, kindlustusnõuded, hüvitised, kiusamine, puuetega inimeste olukord. Kõik ülaltoodu ei ole sugugi ammendav loetelu.  

Viimasel ajal on märgatavalt suurenenud kaebuste arv, mis puudutavad sotsiaalseid tagatisi, suhteid riiklike ja riikidevaheliste asutustega, suhtlemist lastega, Eestist lahkumist, õpetajate vallandamise õiguslikku reguleerimist. Ja taas - viisad, elamisload...  

Aastaid tegid bürooga koostööd juristid Jelena Karžetskaja, Sofja Pevzner-Belošitski, Lena Laine (varem Jelena Ežova) ja Veronika Stepanova. Nad andsid soovitusi ja neid järginud inimesed muutusid haritumaks ning seega kohanemisvõimelisemaks ja tugevamaks meie raskes elus. Euroopa Parlamendi liige ja tema büroo kuulsid palju lahkeid sõnu, mis näitas taaskord, kui nõutud on selline abi.    

„Kümme meie konsultatsioonide hooaega on selja taga,“ võttis Jana Toom kokku. „Euroopa Parlamendi valimised on alanud ja nüüd on kõik valijate kätes. Nende otsustada on, kas Eestis saab olema tasuta õigusabi korraldav Euroopa Parlamendi liige. Seniks aga tahan koos oma bürooga tänada kõiki, kes meiega ühendust võtsid, usalduse ja koostöö eest.“  

Margarita Kornõševa

EP liikme Jana Toomi Eesti büroo nõunik

Foto: hippopx.com (CCO 1.0)