Vanemad lähevad lahku: millega tuleb arvestada lastel ja vanaemadel-vanaisadel

02/11/2015

Tasuta juriidilistel konsultatsioonidel Europarlamendi saadiku Yana Toomi Eesti büroos käib aina rohkem inimesi. Täna pakume lugejatele valikut küsimustest, mis on seotud hooldamisega, laste probleemidega vanemate lahutuse korral, alimentidega.

Margarita Kornõševa, Europarlamendi saadiku Yana Toomi Eesti büroo nõunik

 

Vastab Inimõiguste teabekeskuse jurist Jelena Ježova.

Ma vormistasin alimendid mõni aasta tagasi. Saan neid fikseeritud summana. Nüüd võib alimentide summa olla suurem, kuna seadusega määratud miinimum on 195 eurot (pool minimaalpalgast). Kas on tarvis anda kohtusse avaldus alimentide ümberarvestamiseks?

Seadusega määratud alimendid arvestatakse välja, lähtudes minimaalpalgast, ja neid indekseeritakse igal aastal, sõltuvalt selle summa muutumisest. Seadusega on sätestatud, et nende miinimum ei või olla väiksem kui pool minimaalpalgast.

Kui kohtuotsuses pole kokku lepitud mitte alimentide suurus, vaid on sätestatud, et alimentide summa ei või olla väiksem kui pool minimaalpalka, aga maksja maksab vähem, kuna otsuse tegemise hetkel oli minimaalpalk väiksem, siis tuleb teil pöörduda kohtutäituri poole, kes nõuab välja vajaliku summa.

Kui teil on aga käes vana kohtuotsus, kus summa, oletame, on alles kroonides, siis võib uue summa kokku leppida maksjaga ja fikseerida selle notari juures. Kui pole võimalik kokkulepet saavutada, siis on teil õigus anda kohtusse avaldus alimentide suurendamiseks. Kuid sel juhul tuleb teil tasuda riigilõiv.

 

Minu õde on alkohoolik, vanemlikke õigusi pole talt võetud, kuid piirati tema õigust lapsi kasvatada, lapsed on lastekodus. Kuidas saaksin vormistada hooldusõiguse, kui vald sellele juba kaks aastat takistusi tekitab? Mul on normaalne perekond mees ja poeg ‒, kuid ametnikud arvavad millegipärast, et lastel on lastekodus parem.

Kõigepealt täpsustame: te ütlesite, et teil on sotsiaalorganitelt saadud dokument, kus on kirjas, et kõigi psühholoogide hinnangute kohaselt olete te hooldajaks sobiv kandidaat. Algatati menetlus teie hooldajaks määramiseks.

Kuna aga teil pole ühtegi otsust, sealhulgas ka mitte keeldumist, siis tuleb veel kord pöörduda vallavalitsusse, lisades kompetentsete organite koostatud uurimuse teie pere kohta ja märkides, et te olete hea kandidaat. Kõik see on tarvis saata väljastusteatisega tähitud kirjaga. Kõige tõenäolisemalt, kui teil pole kohaliku omavalitsuse organitelt ühtegi kirjalikku vastust, siis pole otsust teie suhtes veel vastu võetud.

Järgmistest sammudest tasub mõelda siis, kui olete kätte saanud kirjaliku vastuse või kui te ei saa vastust õigeaegselt (kuu aja jooksul).

 

Ma olen abielus Taani kodanikuga, laps on kolmeaastane. Praegu oleme lahutamas, ma kolisin koos pojaga Eestisse. Mees lubas lapse minuga kaasa ainult sellel tingimusel, kui ma allkirjastan paberi, mille kohaselt kohustun kandma absoluutselt kõik pojaga seotud kulud, iga kolme nädala tagant viima teda oma kulul isa juurde, aga tema ei ole mitte kunagi ega mitte milleski kohustatud ei minu ega mu poja suhtes. Lapsel on peale Taani kodakondsuse ka Eesti kodakondsus. Nüüd on tulemas lahutus ja mul on hirm, et isa püüab üleüldse poega minult ära võtta.

Te võite alati minna Eesti kohtusse ja anda sisse taotluse lapsega suhtlemise korra määramiseks. Kohtusse pöördumisel on väga oluline tõstatada küsimus selle määramisest, kellel vanematest on õigus lahendada kõik lastega seotud küsimused: eriti meditsiinilised ja hariduslikud. Kohtusse on soovitav minna juba oma variandiga sellest, mida te olete valmis pakkuma lapse isale, mõistes, et tal on teiega võrdsed õigused.

Sellessamas kohtusse antavas avalduses on teil õigus tõstatada ka alimentide nõue. Te võite lisada kõik piletid, riiete ostmise tšekid, lasteaiamaksu kviitungid, lapse isa kirjad nõudmistega jne.

Kui lapse isa esitab selle paberi, kus te kinnitasite oma nõusolekut maksta kõik lapsega seotud kulud, siis võite selgitada seda kui teile surve avaldamist. Lapse isa peab mõistma, et tal pole mitte ainult vanemlikud õigused, vaid ta kannab vastutust ka lapse ülalpidamise ja tema kasvatamise eest.

 

***

Vastab Inimõiguste teabekeskuse jurist Jelena Karžetskaja.

 

Pärast lahutust jäid lapsed mehe juurde. Nüüd tahab minu 18-aastane poeg, kes õpib tehnikumis, et ma alates 1. oktoobrist 2014. aastal maksaksin talle alimente 190 eurot kuus kuni 2018. aastani. Ta andis juba vastava avalduse kohtusse. Kuidas ma peaksin toimima?

Kõigepealt peate te saama käte kohtumääruse hagiavalduse menetlusse võtmisest. Pärast nimetatud määruse saamist peate 14 päeva jooksul andma kohtule vastuse, kas olete nõus teile esitatud nõudmisega, tuua ära omapoolsed vastuväited ja tõendid. Vastus koostatakse eesti keeles. Te võite selle kohtule esitada paberil, tähitud kirjaga saates, või digitaalse allkirjaga meili teel. Vastuses tuleb öelda, kas te soovite, et teid kohtuistungil ära kuulataks, või mitte.

Kohtule vastuse koostamisel peate mõistma, et teie pojal, kes ei ole vanem kui 21 aastat ja omandab erialast haridust, on täielik õigus alimente saada. Alimentide minimaalne summa on 195 eurot.

Kui te olete nõudmisega päri, siis teeb kohus otsuse tagaselja, arvestades alimendid välja 12 möödunud kuu eest ja määrates nende väljamaksmise korra. Teie võite samuti teha ettepaneku võlgnevuse kustutamise korra kohta.

 

Minu poja endine naine ei luba mul pojatütrega kohtuda. Viimasel kuul ei näinud me üldse, ta lubas ainult üks kord meil telefonis rääkida. Millise rahumeelse meetodiga oleks võimalik saavutada, et ta lubaks mul pojatütrega kohtuda, keda ma otseses mõttes mitu aastat kasvatasin?

Õigus nõuda kohtumist lapsega ja määrata temaga suhtlemise kord on teie pojal, aga teil kui vanaemal on rahumeelseid võimalusi väga vähe. Seadusandluses on olemas seisukoht, mille kohasel juhul, kui vanaema võttis niivõrd suurel määral osa lapse elust, et tema puudumine võib mõjutada lapse edasist saatust, võib kohus läbi vaadata ka vanaema taotluse.

Teil tuleb püüda läbi rääkida lapsega suhtlemise korra osas. Proovige teha esimene samm ja tehke lapse emale oma ettepanek. Vaadake, mis ta teile vastab. Kui ta ei tule teile vastu, siis peab läbi rääkima teie poeg. Kokkuleppe võib fikseerida notari juures või kohtus.

Kui ema ei täida kohtuotsust, siis peab selle täitmise tagama kohtutäitur. Võib pöörduda ka noorsoopolitseisse, teatades, et vaatamata kohtuotsusele takistab ema lapse kohtumist isaga.

 

Ma lahutan abikaasast. Abielus olles seadsime korterile hüpoteegi, nüüd on tarvis vara jagada. Meil on ühine laps, kellega ma elan mehest eraldi. Milline oleks kõige ökonoomsem meetod saada korda lahutuse, vara ja lapsega suhtlemise korraga seotud küsimused?

Lahutada on võimalik kolmel viisil: perekonnaseisuaktide büroos või notari juures ‒ kui pooled on nõus lahutuse ja selle tingimustega, kohtus ‒ kui üks pooltest pole mõne asjaga nõus. Kohtus lahutamine on antud juhul kõige kallim meetod.

Oma varalised vaidlused saate lahendada ka lahutusest eraldi. Vara jagamine eeldab ka kohustuste jagamist. Kuid tuleb mõista, et kohtuotsus puudutab suhteid endiste abikaasade vahel ega mõjuta läbirääkimisi pangaga. Teiste sõnadega, kui te olete pangas kirjas kui põhilaenusaaja, siis sõltumata sellest, kuidas te vara jagate, jätkab pank maksete nõudmist just nimelt teilt. Poole summa ülekandmine jääb alati sõltuma endise abikaasa korralikkusest. Kui te soovite laenu vormistada kahe peale, siis on selleks vajalik panga nõusolek ja lepingu ümbervormistamine.

Vara jagamine on võimalik nii kohtus kui notari juures, sõlmides vara jagamise lepingu. Kui pöörduda korteri jagamiseks kohtusse, siis tuleb maksta riigilõivu. Näiteks kui selle vara maksumus, mida te nõuate endale, on 50 000, siis on riigilõiv 1000 eurot. Lepingu koostamine vara jagamiseks notari juures on palju odavam.

Mis puudutab lapse elukohta ja temaga suhtlemist, siis siin on teil kolm abilist. Kohus, kus küsimus lahendatakse lapse huvidest lähtuvalt. Elukohajärgne lastekaitse, kus aidatakse leida kompromissi vanemate vahel. Notar, kes kinnitab lepingu vanemate vahel selle kohta, millal ja kuidas laps teise vanemaga suhtleb. Nagu te isegi aru saate, on siin kõike ökonoomsem pöörduda sotsiaaltöötajate poole.

 

Järgmisel korral räägime mitmesugustest kinnisvaraga seotud maksetest ja võlgadest.

Foto: Kai Stachowiak / publicdomainpictures.net (CCO 1.0)