Kui te ei ole rahul tellimuse, ravi või teenusega

31/10/2022

Igaüks on kindlasti rohkem kui korra elus olnud tellija, patsiendi või kliendi rollis, ja ei ole kahjuks jäänud alati teenindusega rahule. Kuidas toimida niisuguse rahulolematuse puhul? Sellesse toome selgust näidete varal, mida on käsitletud tasuta juriidilistel Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroos.               

Küsimustele vastab Inimõiguste Teabekeskuse jurist Jelena Karžetskaja. 

Möödunud aasta juulis tellisime autokaupluses ühe detaili oma auto jaoks. Meile saadeti vale osa. Kirjutasime vastava avalduse, kuid kauplus keeldus seda detaili vastu võtmast ja raha tagastamast, ignoreerides meid täielikult. Mida peaksime tegema?

Järgmine etapp on koostada kaupluse peale kaebus. Selle võib esitada kas Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile või kohtule. Kaebusse tuleb märkida teie tegusemise järjestus, osutada sellele, et kauplus ei reageeri, kus asub detail ning sõnastada oma rahaline nõue. 

Avalduse esitamisel kohtule tuleb tasuda riigilõiv mis oleneb sellest, kui palju te detaili eest maksite. Teie sõnul läks see maksma 160 eurot. Järelikult on riigilõiv 100 eurot. Kui teie sissetulekud on väikesed, võite esitada kohtule avalduse riigilõivu tasumisest vabastamiseks.   

Kaebuse läbivaatamine tarbijakaitseametis on tasuta, kuid seal langetatud otsus on kõigest soovitusliku iseloomuga. Kui aga kohus langetab otsuse teie kasuks, võite anda selle edasi kohtutäiturile, kes nõuab vastava summa kaupluselt välja.     

Tellisin köögimööbli. Tasusin 50-protsendilise ettemaksu. Lubati, et mööbel tehakse valmis kahe kuu jooksul. Nüüd on möödas juba viis kuud, aga kööki ei ole ikka veel. Tootja palub oodata. Kas kliendile on ette nähtud mingi hüvitis, kui kõne all on tähtaegade rikkumine?

Tarbijakaitseseaduses ei ole midagi öeldud selle kohta, et kui tootja on rikkunud tähtaegu, on tellijale ette nähtud see ja see. Seadus ütleb, et kui üks pool rikub kokkuleppeid, võib teine pool kasutada õiguskaitsevahendeid, näiteks loobuda lepingust või nõuda tellimuse hinna alandamist. Nõudma (tingimata kirjalikult) peab tellija, ehk teie puhul teie ise. See nõue kirjutatakse vabas vormis, aga teie edasine tegutsemine oleneb juba vastusest.    

Kevadel pakuti mulle Poolast telefoni teel biolisandit. Tellisin selle, kui aga pakk kohale jõudis ja ma toote koostist vaatasin, see mind ei rahuldanud. Mingitele tarnedokumentidele ma alla ei kirjutanud. Kuna olin kaubas pettunud, otsustasin selle eest mitte tasuda ja lihtsalt viskasin ära. Poola firma hakkas mulle saatma uusi pakke. Saatsin need kohe tagasi. Saan aru, et sellest ei piisa ja peaksin midagi ette võtma. Aga mida?

Niisuguseid pakke saadetakse tihtipeale järgmiselt: kui te esimese vastu võtsite ega saatnud tagasi, siis leotakse, et olete sõlminud lepingu kaupade perioodiliseks vastuvõtuks sellelt firmalt. Niisugusest virtuaalsest lepingust võib lahti öelda 14 päeva jooksul. Teie seda ei teinud ja võtsite esimese paki vastu. Järelikult peate selle eest ka maksma. Antud etapil saadetiste tagastamine teie probleemi tarnijaga ei lahenda. On vaja teda kirjalikult informeerida, et lõpetate lepingu ja nõuate, et teile enam midagi ei saadetaks.      

Mul opereeriti sõrme. Mõne aja pärast võeti õmblused välja. Varsti aga hakkas operatsioonihaav mädanema. Ülesvõte näitas, et sõrmes on metallvarras, mille paigaldamisest mulle keegi ei teatanud. Nüüd olen ma töövõimetu ja kaotan palga. Kas on mingit võimalust arst vastutusele võtta?

On isegi kaks võimalust. Kui pärast teie kirjalikku pöördumist haigla arsti viga tunnistab, siis võite kaotatud palga ja ravikulude hüvitamiseks pöörduda otse haigla poole, esitades vastava avalduse peaarstile. Kui raviasutus konstateerib, et arsti veaga ei olnud tegemist, siis kirjutage avaldus Sotsiaalministeeriumi juures asuvale tervishoiuteenuste kvaliteedi eksperdikomisjonile (Sotsiaalministeerium, Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn või e-postiaadress info@sm.ee. Allkirjastatud paberil või digitaalsel avaldusel peab olema järgmine informatsioon: 

patsiendi kontaktandmed (ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, postiaadress või e-postiaadress);

meditsiiniasutuse andmed (nimetus, meditsiiniteenuse osutamise koht, meediku ees- ja perekonnanimi);

patsiendi allakirjutatud nõusolek kasutada tema meditsiinilisi andmeid, mis on vajalikud avalduse läbivaatamiseks. 

Komisjoni järeldus, et meedikud on eksinud, võimaldab teil jälle saata nõue haiglale. Seekord parandab haigla väga tõenäoliselt oma vead ja hüvitab teile kõik selle meditsiinilise sekkumisega seotud kulud. Kui haigla keeldub, viige asi kohtusse. Juriidilisi pretensioone ja hüvitisenõudeid võib esitada kolme aasta jooksul.  

Läksin ühte pealinna valuutavahetuspunkti, et vahetada eurosid rubladeks. Olin ka varem seal raha vahetanud, kuid seekord ootas mind üllatus. Kassaneiu küsis minu dokumenti, skaneeris selle, misjärel ulatas paberilehe tekstiga, mis lühidalt öeldes küsis, kas ma tegelen poliitikaga. Ta palus, et kirjutaksin kuupäeva ja annaksin allkirja. Olin jahmunud, aga kuna minu taga oli juba tekkinud järjekord, ei hakanud viivitama ja kirjutasin alla. Pärast seda palus neiu, et ütleksin veel oma koduse aadressi, telefoninumbri ja tegevusala. Kas valuutavahetajatel on õigus koguda niisugust informatsiooni? Või küsitletakse sellise kirglikkusega ainult Venemaa kodanikke?  

Teadmata täpselt, mis dokumendiga oli tegemist, on mul raske seda olukorda analüüsida. Ent lihtsalt teoreetiliselt võin teha kaks oletust.

Üks on seotud sellega, et Venemaa valuuta ja sellega sooritatavate eri tehingute suhtes on Eestis ja Euroopa Liidus tervikuna kehtestatud sanktsioonid. See kohustab kõiki organisatsioone ja firmasid, kes sooritavad finantsoperatsioone, kohaldama süvendatud kontrolliabinõusid. Need firmad on aruandekohuslased Rahapesu Andmebüroo ees, kes nõuab suurt hulka andmeid inimeste kohta, kes selliseid finantsoperatsioone sooritavad. Selles mõttes vahetuspunkt selgitaski välja, kas te olete seotud riigiorganitega ehk kas te olete ametnik. Niisuguse informatsiooni kogumine on õiguspärane.

Minu teine oletus on see, et valuutavahetuspunkti töötaja tegevus võis olla õigusevastane, kui oli seotud ainult asjaoluga, et talle ei meeldinud teie kodakondsus.

Kuna tegemist on isikuandmete töötlemisega, siis soovitan teil, viidates Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusele, nõuda kirjalikult, et valuutavahetusfirma selgitaks, milliseid teie andmeid ja mille alusel koguti. Teile ollakse kohustatud vastama kirjalikult. Pärast seda on selge, mis nimelt valuutavahetuspunktis juhtus.       

Sõlmisime ehitusfirmaga lepingu selle kohta, et maikuus hakkavad selle töötajad meie katust remontima. Hakkasid juulis. Töötasid kuidagiviisi, esitades perioodiliselt arveid. Nüüd on nad jälle kadunud, kuid katuse paigaldamine on pooleli. Nende telefon on välja lülitatud. Kirjadele ei vastata. Mida teha?

Raske öelda, sest ma ei näe teie ja firma vahelist lepingut. Töövõtulepingu sõlmimisel ehitustööde sooritamiseks on väga tähtis mõista, millele tellija on alla kirjutanud.

Kui lähtuda üldistest kriteeriumidest, on selge, et kõiki tähtaegu on ehitusfirma juba ammu rikkunud. Selles olukorras tuleb teil kaaluda muu hulgas ka lepingu lõpetamist. Kõigepealt tuleb saata töövõtja ametlikule aadressile kirjalik hoiatus teie kavatsuse kohta leping lõpetada sel alusel, et töid ei tehta, firma on oluliselt rikkunud lepingut ja te ei soovi temaga rohkem asju ajada. Nõudke katuseremondi viivitamatut lõpuleviimist ning tähtaegade rikkumise tõttu selle maksumuse muutmist. Kui teie nõudeid ei täideta, siis lõpetate teatud kuupäeval lepingu ning hakkate tagasi nõudma raha, mille maksite teenust saamata.

Kui see hoiatus tulemusi ei anna, pöörduge kohtu poole. Siinkohal on vaja välja selgitada, kas selle firma suhtes ei ole algatatud pankrotimenetlust. Seda võib teada saada Äriregistrist või väljaandest Ametlikud Teadaanded. Pankrotimenetluse korral on teil kõigest mõni kuu, et esitada oma nõue pankrotihaldurile.     

Kas ehitusmaterjalide kauplusel on õigus autot kontrollida lao territooriumilt tasutud kaubaga väljasõidul ja panna välja teadaannet niisuguse kontrollimise kohta?

On küll, kui võtta arvesse, et teatud kaupu ei anna ostjatele välja laotöötaja, vaid nad võtavad need ise riiulilt. Siis peab kauplus  veenduma, et auto pakiruumis oleva kauba eest on tasutud.

Samal ajal on auto teie omand ja juurdepääs sellele on võimalik ainult teie nõusolekul. Seepärast, kui te ei ole nõus kaupluse nõuetega teie omandi suhtes, on teil õigus neid mitte täita. Siis võib kauplus kutsuda kohale politsei, kes teie auto üle kontrollib.  

Registreerimine tasuta juriidilistele konsultatsioonidele Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroos toimub esmaspäeviti kell 9-12 telefonil 6720311.

Margarita Kornõševa,

Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroo nõunik

Foto: hippopx.com (CCO 1.0)