Alimentidest ja paljustki muust, mis seotud lastega

14/09/2020

Seekord teeme juttu sellest, kuidas lahendada keerulisi juriidilisi probleeme, mis on seotud laste ja nende vanemate õigustega. Pakume teile valiku juhtumeid Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroos korraldatavate tasuta juriidiliste konsultatsioonide praktikast.

Abivajajaid konsulteeris Inimõiguste Teabekeskuse jurist Jelena Karžetskaja.

Kirjutasime möödunud aastal endise mehega kohtus alla kompromisskokkuleppele meie ühise lapsega suhtlemise korra üle. Peagi aga hakkas lapse isa seda kokkulepet rikkuma, saates kohtumistele oma ema. Mulle see ei meeldi, sest vanaema meelestab mu poega minu vastu. Oma isa poiss aga ei näe üldsegi. Pöördusin lastekaitsespetsialisti poole, kuid sellest ei olnud mingit kasu. Mida peaksin niisuguses olukorras tegema?

Te võite pöörduda kohtu poole, et muuta kinnitatud suhtlemiskorda, osutades põhjustele, mille alusel seda nõuate. Teie argumendid: asjaolud on muutunud, kehtiv suhtlemiskord ei ole isale vajalik ning lastekaitsespetsialist on asjaga kursis.

Juriidilises mõttes ei ole vanaema ja vanaisa lapse hooldajad või „hääleõigusega pereliikmed“. Suhtlemiskord reguleerib vanemate ja laste vastastikuseid suhteid, kuid ei kohaldu vanaemadele (kui kokkuleppesse ei ole kirjutatud muud. Ent selleks, et kirjutada, et isal ei ole õigust anda poega üle vanaema ja vanaisa kätte ning et piirata nende kohtumisi, peate tõestama, et need inimesed mõjuvad lapsele negatiivselt. Sealjuures võib teile abiks olla psühholoogi otsus.

Kuidas mina kui vanaema saaksin hooldusõiguse lapselaste suhtes, kes on sündinud ja elavad välismaal, kuid on Eesti Vabariigi kodanikud?

Asi on selles, et Eesti kohtud ei käsitle väljaspool Eestit elavate laste hooldusõiguse küsimusi. Vastavalt Eesti seadustele ja rahvusvahelistele põhimõtetele lahendatakse kõik probleemid, mis on seotud lapse õiguste ja perekonnaõigusega, lapse elukohariigis. Kui lapsel on Eesti Vabariigi kodakondsus, siis võetakse seda muidugi arvesse.

Lisaks sellele ei tohi unustada, et hooldusõiguse vanaemale üleandmiseks peavad olema tõsised alused, millega lapse vanemate – sealjuures mõlemate – hooldusõigust piiratakse.

Meie abielu ei olnud registreeritud. Sündis laps, kuid lapse isa ei ole sünnitunnistusele märgitud ning Eestis ta ei ela. Kuidas nõuda temalt alimente?

Seni, kuni isa ei ole märgitud lapse sünnitunnistusele, ei ole võimalik alimente välja nõuda. Sissekanne isa kohta võib ilmuda sünnitunnistusele vaid kahel juhul.

Esimene: kui mees ise avaldab soovi ja kinnitab, et ta on lapse isa. Teine: ema esitab lapse elukoha järgsele kohtule avalduse isaduse tuvastamiseks DNA testiga.

Probleemiks võib saada see, et oletatava isa aadress on teadmata ning seetõttu ei ole võimalik kohtudokumente tema kätte toimetada. Järelikult ei saa talle panna kohustust teha läbi DNA test.

Emal on õigus esitada kohtule avaldus alimentide määramise kohta vaid pärast seda, kui on tuvastatud, et isa nimi on kantud lapse sünnitunnistusele. Muide, sellest hetkest peale on tal lapse suhtes samasugused õigused nagu emalgi.

Meil on mehega korter kaasomandis, samuti on laen ühine. Kavatseme abielu lahutada. Kuidas teha nii, et korter jääks tervenisti mulle ning alimendid meie ühisele lapsele oleksid garanteeritud?

Teil tuleb sõlmida notariaalselt kokkulepe selle kohta, et lapse isa annab teile oma osa korterist koos võlakohustustega, nõudmata hüvitist, ning kohustub iga kuu maksma lapsele alimente riigi poolt kehtestatud minimaalsumma ulatuses (see on pool minimaalpalgast ehk tänavu 292 eurot).

Lapse isa ei maksnud kohtu poolt määratud alimente ning siis kohus „kandis“ need täies ulatuses üle tema emale, laste vanaemale. Need aga on üle 500 euro, tohutu raha vanaema jaoks. Kuidas vanaema saaks sellest kohustusest vabaneda?

Peab selgitama, et tegemist on asendusalimentidega, mille maksmine määratakse eraldi kohtuotsusega. Kui vanaema olukord on halvenenud, võrreldes otsuse langetamisele eelnenud ajaga, tuleb esitada kohtule avaldus väljanõutavate alimentide määra muutmiseks.

Mis aga isasse puutub, siis kui ta ei vähenda kohtu kaudu alimentide summat või ei lepi emaga kokku maksete ajatamise üle, võib kohtutäitur temalt võtta raha, arvestades sellega, et isale peab jääma kätte 221 eurot. Kui aga isa kontolt ei ole midagi võtta, siis võetakse raha vanaema kontolt.

Mu endine meest teatas, et kui ta võtab lapsed koolivaheajaks enda juurde, siis selle aja eest ta alimente maksma ei pea. Kas see on nii?

Ei ole nii. Kohus on määranud laste elukoha teie juures. See, et isa võtab nad koolivaheajaks enda juurde, ei vähenda temalt väljanõutavaid alimente mingil määral.

Saan 18-aastaseks ja tahan, et isa jätkaks mulle alimentide maksmist. Kuidas neid arvestada? Ema on invaliidsuspensionil, mina õpin ja ühtaegu töötan.

Alimentide minimaalmäär on tänavu 292 eurot, kuid kehtib, kuni laps on saanud 18-aastaseks. Pärast seda, kui laps on 18-aastaseks saanud, maksab vanem alimente sel juhul, kui ta jätkab õpinguid ning need ei võimalda tal endale elatist teenida. Milliseid alimente maksta lapsele vanuses 18-21 aastat, otsustab kohus.

Te peate kindlasti aru saama, et tuleb põhjendada kõiki oma tulusid ja kulusid. Kohus arvestab vaid nende kuludega, mis on seotud elatismiinimumiga. Seepärast on peamine nõuanne: koguge kõik tšekid ja arved, et tõestada oma eluliste vajaduste taset.

Kui laps jätkab õpinguid, peavad vanemad teda ülal pidama võrdse rahalise koormusega kuni 21-aastaseks saamiseni. Seda, et teie ema ei saa tervise seisundi tõttu töötada, tuleb teil samuti kohtus tõestada ning alles pärast seda taotleda alimentide põhikoormuse ülekandmist isale.

Pärast seda, kui naisest lahku läksin, nõudis ta, et ma suhtleksin lapsega puhkepäeviti kord kahe nädala jooksul. Siis ei hakanud ma vaidlema, kuid on selge, et tahan oma tütart sagedamini näha. Ema on kategooriliselt vastu. Mida peaksin tegema?

Seaduse järgi on teil absoluutselt sama õigus lapsega suhelda nagu emalgi. Kui teil ei õnnestu temaga lastekaitsespetsialisti abiga kokku leppida heaga, siis jääb üle vaid üks tee – minna kohtusse. Teil tuleb esitada kohtule avaldus tütrega suhtlemise korra määramiseks nii, nagu teie seda näete. Kohus kuulab ära mõlemad pooled ning otsustab, milline variant on teie tütrele parem.

Mu endine naine nõuab alimente. Mulle tuli postiga sellekohane tähitud kiri kohtult. Kas on võimalik seda kirja mitte vastu võtta? Ja kuidas määratakse alimendid kolmele lapsele?

On võimalik ignoreerida nii tähitud kirja kui ka endise naise avaldust, kuid see ei välista kohtulikku arutamist. Lihtsalt kohus langetab otsuse alimentide kohta tagaselja.

Seoses sellega, et lapsi on teil kolm, kujuneb alimentide summa nii või teisiti märkimisväärseks. Sel juhul võite taotleda kohtult alimentide vähendamist ühe lapse kohta nii, et pärast kõigile lastele maksmist jääks teile ligikaudu sama summa, nagu välja maksite. Veel tuleb teil kohtule tõestada, et te ei suuda füüsiliselt oma sissetulekuid suurendada.

Registreerimine tasuta juriidilistele konsultatsioonidele Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroos toimub esmaspäeviti kell 9 – 12 telefonil 672 0311.

Margarita Kornõševa,

Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroo nõunik

Foto: Kai Stachowiak / publicdomainpictures.net (CCO 1.0)