Mida peab teadma, et mitte vajuda laenusohu

03/12/2018

Võtta laenu, maksta seda tagasi, kustutada – kõik näib äärmiselt lihtne ja kerge olevat. Päris nii see aga siiski ei ole. Peaaegu alati kaasnevad laenuasjadega uskumatud raskused, mida tuleb lahti harutada ka tasuta juriidilistel konsultatsioonidel Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroos.

 

Vastab Inimõiguste Teabekeskuse jurist Jelena Ježova.

2006. aastal võttis mu elukaaslane pangast laenu minu korteri tagatisel ja mina olin kaastaotleja. Algul ei olnud tal tööd ning laenu maksin tagasi mina. Kui aga minul tekkisid raskused, võttis pank tagatiseks olnud korteri ära. Selle naisega ma enam koos ei ela, kuid laenu maksab ta korralikult. Kuidas mina võiksin vabaneda kaastaotleja staatusest?

Kaastaotleja staatusest on teil võimalik vabaneda vaid teise poole nõusolekul. Ütlen nii seepärast, et on vaja arvesse võtta mitte ainult teie soovi, vaid ka selle panga teatud tingimusi, kus laen on vormistatud. Neist tingimustest võite teada saada peamise laenusaaja kaudu. Seni aga kannate endise elukaaslasega võrdset vastutust.

Kuna ka teie olete seda laenu tagasi maksnud, on teil õigus raha kohtu kaudu osaliselt välja nõuda, kui suudate oma makseid kinnitada. Ent kohus arvutab, kui palju olete maksnud teie ja kui palju teie endine elukaaslane. Mingi summa te võite saada, kui olete maksnud rohkem kui tema.

Tööga seoses tekkinud probleemide tõttu ei saanud ma eluasemelaenu tagasi maksta ja pank tühistas minuga sõlmitud lepingu. Korteri müüs ära minu maakler. Nüüd aga üritab pank nõuda minult välja raha oma maakleri eest. Mille alusel?

Seda, mille alusel, võiksite vaadata oma lepingust, mida mina kahjuks näinud ei ole. Oletan, et selles on kindlasti fikseeritud teatud tingimus, mille kohaselt te saate korteri müümise teha ülesandeks ainult panga maaklerile. Sellega, et kasutasite oma maakleri teenuseid, te rikkusite tegelikult lepingut. Nüüd ongi pank esitanud teile rahalised nõuded.

***

Vastab Inimõiguste Teabekeskuse jurist Jelena Karžetskaja.

Võtsin oma korteri tagatisel pangalaenu ühe tuttava äri arendamiseks. Ta lubas raha ära maksta ja andis selle kohta isegi allkirjad. Nüüd aga ei ole ta juba aasta jooksul midagi maksnud, olevat pankrotti läinud. Pank aga nõuab loomulikult raha minult. Kuidas saaksin õiguse jalule seada ja teha nii, et maksaks tegelik võlgnik? Võiksin ehk välja kuulutada enda pankroti?

Mina ei saa teid millegagi lohutada. Laenu võtsite teie. Seepärast peate just ise panga ees vastutust kandma. Kust aga võtta seda raha – maksta omast käest või saada tuttavalt –, on juba teine asi. Minu arvates on ainus võimalus, et tuttavalt raha välja nõuda, pöörduda kohtu poole. Teil on selleks aega kolm aastat, arvestades hetkest, mil tuttav oma võla maksmise katkestas.

Kuuldusi pankroti kohta võite kontrollida internetist, Ametlike Teadaannete leheküljelt. Seal avaldatakse teateid pankrotiavalduste läbivaatamise aja ja pankrotimenetluse katkestamise kohta. Kui te leiate ühe sellistest teadaannetest, soovitan pöörduda pankrotihalduri poole, et saada teada, kas jõuate veel oma nõudeid esitada. Seda saab teha kahe kuu jooksul pankroti väljakuulutamise hetkest ja erandjuhtudel enne pankrotimenetluse lõpetamist. Pärast seda tähtaega ei ole teil enam võimalik midagi saada.

Kui teil ikkagi õnnestub „lahkuvale rongile“ jõuda ning esitada oma nõue õigeaegselt, siis võetakse see võlgniku kohustuste nimekirja ning ta on kohustatud täitma need lähima viie aasta jooksul. Selle tähtaja lõppedes otsustab kohus, kas vabastada pankrotist kõik ülejäänud kohustused ehk tegelikult anda vabastus kohustustest maksta võlad tagasi või mitte.

Te võite mõelda ka enda pankroti tõenäolisusele. Tuleb aga silmas pidada, et kogu teie omand – korter, auto, suvila – läheb pankrotivara hulka, mis müüakse teie kohustuste katteks. Teiste sõnadega öeldes võite oma korterist ilma jääda.

2006. aastal võttis meie tütar laenu ja ostis korteri, vormistades minu ja mu mehe korteri tagatiseks. Kas see on õiguspärane, et korter on tagatiseks nii kaua?

On küll õiguspärane. Laenulepingus on kirjas, et te annate oma korteri tagatiseks, kasutades seda panga ees kohustuste täitmise garantiina. Ainult juhtudel, mil laenujääk on piisavalt väike ning pank näeb, et laenu võtnud isiku sissetulek on piisav, laenuga ostetud korteri turumaksumus katab laenujäägi, võidakse teine elamispind tagatisest vabastada. See aga oleneb mitte teie soovist, vaid panga nõusolekust.

Te rääkisite, et tütar on nüüd abielus ja tema perekonnal läheb hästi. Teie korteri tagatisest vabastamiseks võiks tütar pakkuda pangale asenduseks muud kinnisvara. Võib-olla pank nõustub sellega.

Mu isa suri. Maha jäi laen, mille ta oli võtnud viieks aastaks. Pärijaid on kolm. Mina ja mu vend maksame laenu tagasi, kuid isa lesk keeldub kategooriliselt maksmast. Kas on olemas hoobasid, mis võimaldaksid teda mõjutada?

Teie pärijateks saamine tähendab, et laenu suhtes olete kõik solidaarsed võlglased. Pangal on aga ükskõik kes konkreetselt laenu tagasi maksab. Panga peaeesmärk on saada oma raha tagasi ning ta hakkab tegelema selle pärijaga, kellelt on raha kõige lihtsam võtta.

Panga jaoks ei ole tähtsust, kes või millisel määral pärandavara saab. Kuni te ei ole seda jaotanud ehk täpselt määratlenud, mis kellelegi kuulub, ei õnnestu teil leselt laenuraha kätte saada. Kui te isegi oma laenuosa kinni maksate, ei kustuta pank teid maksjate nimekirjast, sest pangal on vaja lihtsalt raha kätte saada.

Mina soovitan teil laen tagasi maksta, aga pärast pöörduda kohtu poole nõudega pärandvara jaotamise kohta, paludes lese osast maha arvata ignoreeritud laenumakse.

Mu tütar, teatud diagnoosiga inimene, võttis laene. Ta ei ole suuteline neid ise tagasi maksma. Nüüd ma kardan, et jääme ilma korterist, mille kaasomanikud me oleme. Kuidas me saaksime sellest kohutavast olukorrast välja pääseda?

Jah, eluasemest ilmajäämise oht on siin olemas. Ent on ka väljapääs. Isegi kaks. Esimene: kuulutada kohtu kaudu välja teie tütre pankrot. Pankrotihaldur aitab koostada maksegraafiku. Võlgnik paneb raha kõrvale, et saada kokku summa, mis ületab vajaliku miinimumi, ning jaotab selle kord aastas võlausaldajate vahel. On tõenäoline, et viie aasta möödudes vabastatakse ta üldse võlgade jäägi maksmisest. Täiesti kindel on aga see, et pankroti väljakuulutamise korral  ei anna enam keegi teie tütrele laenu, kui ta ka seda võtta kavatseb.

Teine väljapääs on tunnistada tütar teovõimetuks, vormistada hooldus ning leppida iga firmaga eraldi kokku: koostada maksegraafik ning leida veel mingeid variante võlakoorma kergendamiseks. Muide, teovõimetutele ei anta samuti laenu.

Tahan oma lastega kokku kolida. Et meil kitsaks ei jääks, kavatsevad nad osta suurema korteri, kasutades selleks minu korterist saadavat raha ja pangalaenu. Kuidas ma saaksin vormistada kõik nii, et vanaduspõlves mitte peavarjuta jääda?

Esiteks võite sõlmida eluaegse rendilepingu. See on notariaalne dokument, mis tõendab, et teil on õigus elada elu lõpuni tasuta teatud korteris. Märke eluaegse rendi kohta kannab notar kinnistusraamatusse. Ka selle kinnisvara müük ei mõju teie seisundile kuidagi – te jääte sellesse korterisse elama.

Eluaegset rendilepingut on teie eluajal võimalik tühistada teie enda nõusolekul või kohtuotsusega, kui selleks on kaalukas alus. Korteri müügi soov ei ole selline alus. Ent kui lapsed ei suuda laenu tagasi maksta, on pangal õigus müüa korter oksjonil koos teiega. Siis saavad uus omanik või kohtutäitur võimaluse pöörduda kohtu poole, et see tühistaks rendi kaalukate põhjuste olemasolul.

Teiseks võite oma korteri müügist saadud raha, mille kavatsete lastele anda, ametlikult kinkida. Kinkeleping sõlmitakse notari juures ning sellesse märgitakse ka teie tingimused. Näiteks omaette tuba, tasuta elamine, teie eest hoolitsemine. Kui lapsed neist tingimustest taganevad, võite aasta jooksul pöörduda notari poole, kinkelepingu tagasi kutsuda ja oma raha ära võtta.

Ja viimane variant: vormistage lastega laenuleping tingimusel, et nad tagastavad raha esimesel nõudmisel. Kas see nõudmine esitatakse, oleneb neist. Võimaliku nõude tagamiseks seadke notari kaudu ka hüpoteek laste korterile. See on kirje kinnistusraamatus juhuks, kui lapsed teie raha ära kulutavad. Siis on teil õigus võla kustutamiseks nende kinnisvara ära võtta või maha müüa.

Võtsime mehega koos eluasemelaenu. Vana ja uue korteri panime panti. Pärast aga lahutasime abielu. Endine abikaasa jäi vanasse korterisse. Ta ei maksnud selle eest ning korteriühistu andis asja kohtusse ja see kinnisvara müüakse oksjonil. Mis saab nüüd minu korterist ja laenust?

Teil tuleb minna panka ja pidada läbirääkimisi hüpoteegi teie praegusele korterile ülekandmise kohta. Kui pank ei ole nõus või teie korteril on juba hüpoteek, katkestab pank tõenäoliselt teiega lepingu, sest ei ole piisavalt hüpoteegiga kaetud vara.

Seejärel esitab pank nõude laenujäägi tagastamiseks. Vana korteri müügist saab võla esimesena tagasi korteriühistu, seejärel aga pank. Kui vana korteri müügist saadud rahast pangale ei piisa, saab ta õiguse müüa ära ka teie korter. Kui ka seekord raha võla kustutamiseks üle ei jää, jätkab pank võla sissenõudmist teilt.

Registreerimine tasuta juriidilistele konsultatsioonidele Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroos toimub esmaspäeviti kell 9-12 telefonil  6720311.

Margarita Kornõševa,

Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroo nõunik

Foto: Kai Stachowiak / publicdomainpictures.net (CCO 1.0)