Kolimisest Eestist Venemaale ja vastupidi ning kasulikku teavet halli passi omanikele

19/09/2016

Rubriik „Juristi nõuanded”, mis tugineb Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroo tasuta juriidilistele konsultatsioonidele, avab järgmise hooaja. Seekord pakume teile vastuseid küsimustele nn halli passi kohta, elamislubade kohta Eestis, kolimise kohta väljapoole Eestit või Eestisse.

Vastab Inimõiguste teabekeskuse jurist Jelena Karžetskaja.

Minu tuttaval on nn hall pass ja alaline elamisluba Eestis. Tallinnas on tal pere ja elamispind, kuid tööd ei olnud ja ta leidis töökoha Inglismaal, kus töötab juba kuus aastat. Tal on vaja passi vahetada, kuid ta sai teada, et tal võivad tekkida probleemid. Missugune on kõige mustem stsenaarium?

Tahan kohe täpsustada, et tegemist on pikaajalise elaniku elamisloaga, mida me sageli nimetame harjumust mööda alaliseks elamisloaks.

Kui tal on alaline elamisluba ja ta sai Inglismaal ajutise residentluse, siis see Eesti elamisluba ei puuduta, seda ei annuleerita.

Välismaalaste seadus sätestab, et alalise elamisloa võib annuleerida, kui inimene elab väljaspool Euroopa Liitu üle aasta või väljaspool Eestit kuus aastat. See tähendab, et teie tuttav on juba riskantses olukorras.

Seepärast on tema ülesanne passi vahetamise ajal selgitada ametnikele, et tema elamine Inglismaal on ajutine, ja tõestada reisidokumentidega, fotodega jne, et ta polnud eemal kuus aastat järjest, vaid käis vahepeal Eestis.

Veel üks tähtis moment on eemalolemise registreerimine Politsei- ja Piirivalveametis. See nõue laieneb isegi neile, kellel on alaline elamisluba.

Kõige mustem stsenaarium – ta võidakse ilma jätta alalisest elamisloast. Sel juhul tekivad tal probleemid ka Inglismaal, sest koos elamisloaga annuleeritakse ka tema hall pass. Siis ta lihtsalt ei pääse enam tagasi Suurbritanniasse.

Otsuse elamisloa annuleerimise kohta võib kohtusse edasi kaevata. Niisuguse kohtumenetluse keskmine kestus on kuuest kuust kuni aastani. Alternatiiv on alustada enese legaliseerimise protsessi nullist, taotledes ajutist elamisluba.

***

Vastab Inimõiguste teabekeskuse jurist Jelena Ježova.

Poeg sõitis Hispaaniasse. 2010. aastal lõppes tal sealviibimise ajal halli passi kehtivusaeg. Eesti saatkonnas öeldi, et niisugust passi saab vahetada ainult Eestis. Vahendeid siiasõiduks pojal ei olnud, ta jäi Euroopasse. Praegu elab ta Saksamaal. Ainus dokument, mis tal on, on Hispaania rahvusvaheline juhiluba. Sellega ta Eestisse tulla ei saa. Kuidas ta saaks passi taastada? Alaline elamisluba Eestis on samuti aegunud.

Alustan sellest, et alalist elamisluba nimetataksegi sellepärast alaliseks elamisloaks, et sellel pole kehtivusaega. Järelikult ei saa see ka aeguda. Antud juhul on aegunud ID-kaart, kuhu on kantud andmed elamisloa kohta.

Eestisse saab teie poeg tulla konsulaarse tagasipöördumistunnistuse alusel. See on ühekordne dokument, mis antakse kodumaale tagasitulekuks. Eestis võib ta oma dokumendid uuesti vormistada. Muidugi esitatakse Politsei- ja Piirivalveametis palju küsimusi – kus ta oli kõik need aastad, millisel põhjusel laskis oma isikut tõendaval dokumendi aeguda.

Kui poeg soovib tagasi minna Saksamaale, siis tuleb tal oma eemalviibimine registreerida Eesti Politsei- ja Piirivalveametis, viidates kaaluvale põhjendusele.

Olen Valgevene kodanik, mul on ajutine elamisluba Eestis, mis on välja antud seoses abiellumisega. Tahan tuua Eestisse oma tütre ja invaliidist lapselapse. Kas see on võimalik?

 Kõige tõenäolisemaks aluseks niisuguses olukorras Eesti elamisloa saamiseks on abielu või õppimine. Teie lapselaps tuleb emaga automaatselt kaasa.

Aga kui tütar asub siin õppima, siis tuleb meeles pidada, et ta saab küll elamisloa, kuid tal ei ole viie aasta möödumisel võimalik pretendeerida alalise elamisloa saamisele. Õppeaastad ei lähe selle taotluse jaoks arvesse. Elamisloa pikendamiseks on vaja uut põhjendust.

Minu abikaasa on Eesti kodanik, laps samuti, minul on Vene kodakondsus. Soovime päriseks kolida Venemaale, kus minu isal on maja. Millest alustada? Ja kas takistuseks võib saada see, et siin on mehel kustumata karistus?

Ühest küljest on teil Venemaaga tihedad perekondlikud sidemed. Teisest küljest on abikaasal kehtiv karistatus. Otsuse teeb Vene Föderatsiooni Föderaalne Migratsiooniteenistus.

Föderaalse Migratsiooniteenistuse jaoks on kustumata karistus tõsine takistus. Kuid kaaluka põhjenduse korral elamiseks just Venemaal – me räägime perekonnast ja veresidemetest – võib migratsiooniteenistus teha erandi, selliseid erandeid on olnud.

Alustada tuleb sellest, et lähete Föderaalse Migratsiooniteenistuse koduleheküljele ja leiate sealt dokumentide nimekirja, mis on vajalikud, et taotleda luba ajutiseks elamiseks Venemaal. Mõne aasta pärast võib sellest saada elamisluba.

Lapsega probleeme ei teki, tema saab kõik automaatselt – ema järgi. Aga abikaasal tuleb tõestada, et tema karistatus ei ohusta Venemaa turvalisust ja et ta on väga tihedalt seotud oma perekonnaga, mille liikmeid ei või lahutada.

Oma elamispinda Venemaal pole antud juhul kohustuslik omada, oluline on, et oleks koht sissekirjutuseks, milleks võib saada teie isa maja.

Omades välismaalase passi, sain Küprosel, kus leidsin töö, alalise elamisloa. Aga nüüd jäeti mind ilma elamisloast Eestis, kus mul on sugulased, kinnisvara jne. Automaatselt lõpetati ka minu halli passi kehtivus. Mida teha?

See on tõepoolest nii, et isikud, kellel on Eestis alaline elamisluba, ei või samal ajal omada samasugust elamisluba teistes Euroopa Liidu riikides. Alalise elamisloa saamine Euroopa Liidu teises riigis tähendab Eesti elamisloa mittekehtivaks tunnistamist. Seega ka hallist passist ilma jäämist, kuna selle passi väljaandmise tingimuseks on Eesti elamisloa olemasolu.

Reisidokumendi ja isikut tõendava dokumendi saamiseks tuleb Küprosel pöörduda kohalikku migratsiooniametisse ning esitada Eesti Politsei- ja Piirivalveameti dokumendid passi kehtivuse katkestamise kohta.

Edasi algab vastavalt kohalikele seadustele teie Kreeka dokumentide vormistamine.

Minu väga vanal ja haigel emal on Vene kodakondsus, tal on järjekordselt tarvis pikendada elamisluba, kuid probleem on selles, et tal pole tervisekindlustust. Varem ametnikud pikendasid elamisluba – me viisime tõendid, et ema vajab pidevat hooldust, et ta saab pensioni Venemaalt, et meie elamistingimused võimaldavad tal meie juures elada jne. Kuid ma kardan, et seekord võidakse tervisekindlustuse puudumise tõttu keelduda elamisloa pikendamisest. Kindlustusfirmad keelduvad sellises eas ja niisuguses tervislikus seisundis inimest kindlustamast. Mida ette võtta?

Tervisekindlustuse puudumine võib saada tõepoolest peamiseks põhjuseks, mille alusel ametnikel on õigus keelduda elamisloa pikendamisest.

Tervisekindlustuse asjus võite pöörduda Haigekassasse. Vaieldamatult on niisuguse kindlustuse vormistamine kallis.

Teiseks võimalikuks variandiks on Eesti pensionäri staatuse saamine. Sel juhul pole tarvis eraldi kindlustust osta, kuid see võib endaga kaasa tuua pensioni vähenemise (arvestades praegusi teatud täiendavaid Venemaaga seotud makseid ja makse).

Ma olen Venemaa kodanik, olin abielus, lahutasin, olen sunnitud kolima Eestisse. Siin on mul naine, kuid meie suhe on vormistamata. Kuidas ma saaksin elamisloa?

Teie juhtumi korral on kõige otstarbekam registreerida abielu ja kolida abikaasa  juurde. See, kus te abiellute – Eestis või Venemaal, - pole tähtis. Kui otsustate seda teha siin, siis tuleb teil Eesti Perekonnaseisuametis esitada lahutustunnistus. Te toote vastava Venemaa dokumendi Eestis notari juurde, kus see tõlgitakse eesti keelde ja tõestatakse.

Dokumendiga, mis kinnitab seda, et te registreerisite abielu Eesti elanikuga, lähete Politsei- ja Piirivalveametisse, täidate vajalikud ankeedid Eesti elamisloa saamiseks perekonna taasühinemise alusel.

Kui te registreerite oma abielu Venemaal, siis toote siia abielutunnistuse, notaribüroos tõlgitakse see eesti keelde ja tõestatakse, edasi aga toimite eelpool kirjeldatud skeemi kohaselt.

Pärast suvist vaheaega algasid taas ka juristide tasuta konsultatsioonid Yana Toomi büroos Tallinnas. Jälgige artikleid ajalehes Stolitsa. Palju kasulikku leiate ka rubriigist „Õigusabi” internetiaadressil www.yanatoom.ee

 

Margarita Kornõševa, Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroo nõunik

Foto: Kai Stachowiak / publicdomainpictures.net (CCO 1.0)