Elu pärast kinkelepingut: kui soovite ümber mõelda

22/05/2019

Sõna „kinkeleping“ kõlab tasuta juriidilistel konsultatsioonidel Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroos üsna tihti. Inimesed teevad kingitusi sageli üpris kergemeelselt ning seepärast soovivad nad hiljem oma viga parandada.

Vastab Inimõiguste Teabekeskuse jurist Jelena Karžetskaja.

Mõni kuu tagasi vormistasin korteri kinkelepingu oma tuttavale, jättes endale selles eluaegse elamise õiguse. Uus omanik ei täida aga endale võetud kohustusi. Kuidas ma saaksin olukorra tagasi pöörata?

Seadus lubab kingituse tagasi võtta selle saaja „musta tänamatuse“ puhul. Ja seda on võimalik teha ühe aasta jooksul hetkest, mil olete saanud oma tuttava lubamatust käitumisest teada. Kui see tähtaeg on möödas, ei saa te enam midagi teha.

Esimese sammuna tuleb teil pöörduda kinkelepingu vormistanud notari poole ning koostada avaldus kinkelepingu ühel või teisel põhjusel tagasivõtmise kohta.

Seejärel kutsub notar välja isiku, kellele olete korteri kinkinud, et kirjutada alla nõusolekule kinnistusraamatus andmete muutmise kohta. Kui see inimene kohale ei ilmu või ei nõustu kingitust vabatahtlikult tagastama, peate esitama kohtule hagi korteri väljanõudmiseks ebaseaduslikust omandusest seoses kinkelepingu tagasikutsumisega.

Kohtus tuleb teil tõestada kõiki kohustuste rikkumise fakte. Kui kohus tunnustab teie õigust kinkelepingu tagasivõtmisele, saate kohtuotsuse, mis võimaldab teil muuta sissekannet kinnistusraamatus.

Kinkisin tütrele maja. Ma võin selles elada oma elu lõpuni tasuta. Elan esimesel korrusel, tütar aga elas teisel. Nüüd on ta ära kolinud ja käsib mul maksta kogu maja eest. Mina ei ole enam noor inimene ja selliseid rahasummasid mul ei ole. Mida peaksin tegema?

Tegelikult on „tasuta“ siin tinglik mõiste. Jah, te ei pea maksma maja remondi, tehnika ja seadmete eest, samuti maamaksu. Ent selle eest, mis oleneb otseselt teie tarbimisest, olete kohustatud maksma.

Võib-olla tuleks teil kutsuda kohale meister, et ta reguleeriks kütte nii, et teil oleks võimalik säästa. Aga veel rääkige tütrega ja tuletage talle meelde, et see on tema maja ning teist korrust te ei kasuta. Seepärast ei pea te selle eest ka maksma. Näiteks on teil täielik õigus maksta ainult esimese korruse kütte eest.

Ma tahan vormistada tütre nimele suvila, mille kinkisin pojale. Suhted on mul pojaga normaalsed, kuid paistab, et suvilat tal väga vaja ei ole. Kas ma saan kinkelepingu tagasi kutsuda?

Kingitut lihtsalt tagasi võtta (seepärast, et te olete ümber mõelnud või teile näib, nagu keegi vajab suvilat rohkem kui teie poeg) ei ole võimalik. Te võite rääkida pojaga sellest, et kui talle suvilat vaja ei ole, annaks ta selle tagasi teile või loovutaks kohe oma õele.

Kinkija kirjutas oma korteri minu nimele. Lepingusse märkisime, et tal tuleb maksta eluaegset üüri. Ent korteri eest ta ei maksa, seda teen mina. Kuidas ma saaksin teda korrale kutsuda?

Välja te teda tõsta ei saa, sest eluaegse üüri kehtestamine tähendab, et ainus tingimus selle lõpetamiseks on selle inimese surm, kellele see on vormistatud.

Teie kui omanik olete kohustatud tagama maksete laekumise korteriühistu kontole. Seepärast tuleb teil kirjutada oma korteri elanikule pretensioon, et vastavalt kinkelepingule on talle kehtestatud üür. Ta tohib korteris elada, kuid dokumendis ei ole sissekannet selle kohta, et elamine oleks tasuta. Järelikult peab kõik teie korteris elamise kulud kandma kinkija.

Tehke talle teatavaks teile tekitatud kahju summa ning nõudke selle hüvitamist. Kinnitage, et vastasel juhul pöördute kohtu poole. Raha võite temalt välja nõuda kolme aasta jooksul. Korterivõlga hakkab temalt välja nõudma juba kohtutäitur.

Teie juhtumi puhul on kõige kasulikum teatada kinkijale, et te lõpetate korteri eest maksmise ning korteriühistu nõuab võlad välja kohtu kaudu. Siis paneb kohtutäitur korteri oksjonile, misjärel elanik satub tegelikult tänavale. Soovitage tal vormistada notari juures avaldus kinkelepingu tagasikutsumise kohta. Teil aga tuleb kirjalikult kinnitada, et osutusite tänamatuks ning olete nõus kinkelepingu tagasikutsumisega. Siis tehakse notari vahendusel kinnistusraamatusse sissekanne vara tagastamise kohta.

***

Vastab Inimõiguste Teabekeskuse jurist Jelena Ježova.

2016. aastal kinkisin lapselapsele korteri. Kirjutasin kinkelepingusse oma õiguse elada seal elu lõpuni ning lapselapse kohustuse minu eest hoolitseda. Ent pärast dokumendi allakirjutamist ta kadus kohe ega ole enam välja ilmunud. Kas ma saan kinkelepingu tagasi kutsuda?

Kinkelepingu saab tagasi kutsuda ainult kohtu kaudu ning vaid aasta jooksul sellest päevast, mil saite teada, et uus omanik rikub kinkelepingusse kantud kohustusi.

Teie olukorras olete kinkelepingu tagasivõtmisega hiljaks jäänud. Võite kinkelepingu tagasi kutsuda, kui tõestate kohtule, et saite teada lapselapse kohustuste rikkumisest vähem kui aasta tagasi.

Paar aastat tagasi kinkis isa mulle korteri. Me leppisime kinkelepingus kokku, et ta võib elada korteris oma elu lõpuni ning on kohustatud selle eest maksma. Isa aga käitub näotult, korraldab joominguid ja isegi tulekahjusid. Naabrid kaebavad. Korteri eest pean nagunii maksma mina, aga kui midagi peaks juhtuma, ei ole ma valmis maksma naabritele hüvitist tekitatud kahju eest. Võib-olla peaksin ma niisugusest kingitusest loobuma?

Teie kinkelepingust nähtub, et kinkijal ehk teie isal on õigus elada selles korteris kuni elu lõpuni ning sel juhul on ta kohustatud elamispinna eest maksma.

Mis puutub võimalikku kahjusse, mida elanik võib korterile oma tegevusega tekitada, siis soovitan teile kui omanikule see kiiresti kindlustada. Vastasel korral on teil tõepoolest tõsine oht maksta kinni naabrite remont.

Kui isa keeldub korteri eest maksmast ning kogu aeg maksate teie, siis proovige temaga kokku leppida ja selgitada, et maksma peab tema ning et vastasel korral pöördute kohtu poole. Kui selgitamine ei aita, on teil tõepoolest õigus nõuda isalt raha välja kohtu kaudu.

Seadus näeb ette, et kinkelepingust saab loobuda kinkija, kuid mitte kingituse saaja. Kui te soovite kingitud varast vabaneda, tuleb teil tagada kinkijale (kui ta on nõus) uus elukoht, sest koos temaga vaevalt keegi seda korterit ostma hakkab.

Registreerimine tasuta juriidilistele konsultatsioonidele Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroos on sel hooajal lõppenud. Kui Yana Toom pääseb Euroopa Parlamendi järgmisse koosseisu, jätkuvad konsultatsioonid septembris.

Margarita Kornõševa, Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroo nõunik

Foto: Kai Stachowiak / publicdomainpictures.net (CCO 1.0)