Kuidas Eesti maksuametnikud nõudsid pensionärilt ebaseaduslikult tulumaksu maksmist

29/10/2015

„Ma olen Rootsi kodanik, mõnda aega elasin ja töötasin Eestis, seejärel 14 aastat Rootsis. 2013. aastal kolisin taas siia. 2014. aasta detsembris tuli kiri maksu- ja tolliametist ‒ mul on sissetulek Rootsis, miks ma ei esitanud 2013. aasta deklaratsiooni,“ rääkis Rein Rosimannus, kes pöördus juristi abi saamiseks Europarlamendi saadiku Yana Toomi büroosse.

„Hakkasin pingsalt mõtlema, et missugune sissetulek,“ jätkas ta. „ Ausalt välja teenitud Rootsi pension – jah. Deklaratsiooni täitsin Rootsis – jah. Rootsi maksu ‒ 9% pensionist – maksan Rootsile. Miks deklareerida seda veel ka Eestis? Kuid Eesti maksuametnikud nõudsid, et maksaksin lisaks Rootsi tulumaksule veel 12% siin. Kogusummas oleksid need maksud olnud võrdsed minu Rootsi kuu aja pensioniga!“

Kui Rosimannus läks maksuametisse, teatati talle, et kuna ta on Eesti resident, siis peab ta maksma. Ja nõuti kohe 480 euro maksmist 2013. aasta eest, möödunud aasta aprillis nõuti aga 1551 eurot – see oli juba koos intressidega.

Pensionäri probleemiga tegeles Yana Toomi büroos konsulteeriv Inimõiguste teabekeskuse jurist Jelena Karžetskaja. Ta saatis maksu- ja tolliametisse vastava järelepärimise, märkides, et vastavalt Eesti-Rootsi lepingule kahekordse maksustamise vältimiseks ja maksude maksmisest kõrvale hoidmise vältimiseks maksustatakse pension, mida Eesti resident saab teisest riigist, üksnes seal.

Maksu- ja tolliamet vastas, et Rootsist saadud pensioni loetakse residendi maksustatavaks tuluks, järelikult tuleb sellelt maksta tulumaksu. Ja lisas, et Eesti ja Rootsi vahelise nimetatud lepingu eestikeelsesse tõlkesse on artikli 18 osas 2 jäänud viga! „Riigikogu rahanduskomisjoni taotlusel tõlkeviga kõrvaldati 3. veebruaril 2015. aastal,“ kirjutasid maksuametnikud. Originaali tekstis aga räägitakse, et Eesti maksuametnikud võivad nõuda Eesti residentidelt tulumaksu Rootsi pensionilt juhul, kui Rootsis makstud tulumaks on väiksem Eesti tulumaksust, see tähendab, et nõuda võib ainult maksumäärade vahet.

„Rootsis pensionilt kinnipeetud tulumaks võetakse Eestis sama pensioni maksustamisel arvesse maksimaalselt Eesti tulumaksumäära ulatuses,“ konstateeris maksuamet.

Inimõiguste teabekeskus pöördus õiguskantsleri poole. Pöördumises oli palve kontrollida maksu- ja tolliameti tegevuse seaduslikkust ning öeldi: „Vaatamata sellele, et tõlkeviga kõrvaldati alles 2015. aasta veebruaris, nõuab maksuamet deklareerimist ja tulumaksu tasumist nii 2014, kui ka 2013. aasta kohta. Inimene näeb maksu- ja tolliameti nõuet maksta tulumaksu lisaks kui maksude suurendamist, mis nii otseselt kui kaudselt piirab põhiseaduslike õiguste teostamist.“

Peale selle rõhutasid juristid, et niisugused kokkulepped nagu kõnealune Eesti-Rootsi kokkulepe on šabloonsed, need ei puuduta mitte üksnes neid, kes saavad pensioni Rootsist, vaid ka teiste riikide pensionäre.

Maksuamet selgitas õiguskantslerile, et probleeme seoses niisuguse pensioni maksustamisega peaaegu pole olnud, kuna Rootsi tulumaks on reeglina piisavalt kõrge. Kuid on olnud üksikuid pensionäride pöördumisi ja kui inimesed vaidlustasid maksu- ja tolliameti välja antud maksekorralduse, apelleerides lepingu ingliskeelse teksti erinevusele eestikeelsest tõlkest, siis otsustasid maksuametnikud kõik individuaalses korras ja tunnistasid oma nõudmised mittekehtivaks.

Õiguskantsler teatas ühetimõistetavalt, et maksuameti niisugune käitumine on lubamatu: teades probleemist, jätkab ta tulumaksu maksmise nõudmist ja keeldub sellest eranditult alles pärast seda, kui inimene nõude vaidlustab. Teiste sõnadega, kui pensionär ei suuda ametnikele vastu seista, siis on ta määratud kandma raskemat maksukoormust. Oma seisukohad selles küsimuses saatis õiguskantsler maksu- ja tolliametisse ning rahandusministeeriumi.

Nagu teatas Yana Toomi büroosse Rootsi pensionäri lapselaps Robert Rosimannus, teatas maksu- ja tolliamet kirjas tema vanaisale, et 2013. aasta tulumaksudeklaratsiooni on tehtud parandused ja selle aasta eest pole tulumaksu tarvis maksta.

Mis puudutab nüüd 2014 aasta tuludeklaratsiooni, siis seda on tehtud peale vastava muudatuse tegemist ning 2014 aasta eest tuleb tulumaks riigile tasuda.

Kuna 2013. aasta eest on juba tulumaks tasutud, samuti intressid, siis tasutud summad peaksid katma 2014. aasta tuludeklaratsiooni järgse kohustuse,“ teatas maksuamet.

„Suur tänu Europarlamendi saadiku Yana Toomi büroole abi ja õigukantsleri vastuse eest. Teisiti poleks vanaisale liigselt makstud summast midagi tagastatud,“ ütles Robert Rosimannus. Tõepoolest, Rootsi pensionärile tagastati 200 eurot. Kuid kibedus Eesti tegelikkusega kohtumisest jäi. „President Ilves kutsub kõiki kodumaale tagasi. Miks ta ei ütle, kuidas siin tuleb pingutada, et kaitsta seda, mida oled ise välja teeninud?“ küsis Rein Rosimannus.

Margarita Kornõševa, Europarlamendi saadiku Yana Toomi büroo nõunik

Foto: hippopx.com (CCO 1.0)