Juriidiline aasta on läbi: see on 354 tasuta konsultatsiooni

26/05/2023

Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroo järjekordne tasuta juriidiliste konsultatsioonide hooaeg kestis 15. septembrist 2022 kuni 25. maini 2023. Tegemist oli juba 9. hooajaga, mille jooksul toimus 354 konsultatsiooni.

"Oleme taas tänulikud Jelena Karžetskajale, Inimõiguste Teabekeskuse juristile, kes meiega koostööd teeb ja kannab nõustamisel põhikoormat," ütles nõunik Margarita Kornõševa. "Kuid nii paljude aastate jooksul - alates 2015. aastast - ühises praktikast juristiga oleme ka meie, büroo töötajad, selles asjas vilunud, nii et eelmisel hooajal sai meie abi umbes 400 inimest."

Konsultatsioone peeti mitte ainult telefoni teel, vaid vajadusel ka büroos. "Nõustasime nagu alati kõigil teemadel peale kriminaalõiguse," lisas Kornõševa. "Nagu varemgi, olid sageli kohal Ukraina sündmustega seotud põgenikud ja ümberasustatud isikud. Kuid tõeliselt plahvatuslikult kasvas Venemaa kodanike ja nende kohalike sugulaste pöördumiste arv seoses viisapiirangutega. Kuhugi pole kadunud ka sagedased pöördumised vara jagamise, pärandi, eestkoste, vallandamiste ja koondamiste asjus. Pidime tegelema ka Eestist väljasaadetute asjadega.“

Juriidiliste konsultatsioonide materjalid olid Yana Toomi veebilehe ja ajalehe Stolitsa 16 vene- ja eestikeelse väljaande aluseks. Juunis ilmub veel kaks materjali. 

Europarlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroo tasuta juriidilised konsultatsioonid on toimunud alates 2015. aastast. Esimene registreerimine järgmisel, juubelihooajal toimub 11. septembril.

Palju kasulikku infot leiab kodulehelt www.yanatoom.ee rubriigist "Jurist aitab". Näpunäiteid ja soovitusi – ka Euroopa Parlamendi saadiku Yana Toomi Eesti büroo telefonil +372 6720311.

Foto: Hana Chramostova  / publicdomainpictures.net  (CCO 1.0)