Kuidas saavutada alimentide maksmine ja vormistada hooldusõigus?

28/11/2016

Esmapilgul lihtsatena näivad küsimused, mis puudutavad alimente ja hooldusõigust, osutuvad lähemal vaatlemisel keerukateks, sest igal konkreetsel juhul lisandub neile massiliselt üksikasju, mis juriidiliselt seisukohalt on isegi väga tähtsad. Seda teema käsitletakse juristide selgituste seekordses valikus, mida on käsitletud tasuta konsultatsioonidel Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroos.

Vastab Inimõiguste Teabekeskuse jurist Jelena Karžetskaja.

Mul on kaks last. Nende isaga ei ole ma koos elanud ligi kümme aastat. Kohus tegi otsuse alimentide maksmise kohta, kuid laste isa ei ole neid mulle kunagi üle kandnud. Kolm aastat tagasi sattus ta vanglasse ning meid aitasid siis tema vanemad ja õde. Tänavu pääses laste isa vabadusse ja rahaülekanded lõppesid. Kas tema vanemad on kohustatud maksmist jätkama?

See fakt, et laste isa vanemad maksid teile vabatahtlikult mingeid summasid, ei tähenda iseenesest midagi. Pealegi on võimalik alimentide maksmist vanaemale ja vanaisale kohustuseks teha ainult kohtuotsuse alusel ning väga kaalukate argumentide olemasolu korral.

Andmeid tõendusbaasi jaoks on võimalik hankida kohtutäituri juures, kes näeb  selle mehe võlakoorma terviklikku pilti. Kui tal on võlgasid riigi ees, siis kõigepealt kustutatakse need ning alles pärast seda nõutakse sisse alimendivõlad. Võetakse arvesse ka vanavanemate materiaalne olukord.

Minu onu on haige, vajab alalist hooldust ning tema eest on juba mitu aastat hoolitsenud minu ema. Oma pojaga suhtleb ta väga harva. Viimane ei ole viie aasta jooksul kordagi huvi tundnud selle vastu, kuidas tema isa elab, kuid nüüd ilmus ta välja ja ütles, et vormistab endale hooldusõiguse, annab korteri üürile ning hakkab selle eest saadava rahaga tasuma hooldekodule, kuhu paigutab oma isa. Kas minu emal on võimalik taotleda hooldusõigust?

Kui inimene vajab hoolitsemist, siis on kahtlemata tarvis vormistada hooldusõigus. Kui teie ema soovib olla hooldaja, siis võib ta esitada dokumendid elukohajärgsele sotsiaalosakonnale, kus koostatakse ja esitatakse kohtule dokumendid hooldusõiguse vormistamiseks. Hooldusõigus antakse ainult kohtuotsuse alusel. Teie emal on head võimalused saada hooldusõigus, sest ta on hoolitsenud inimese eest juba palju aastaid ning teie onu on temaga harjunud.

Hooldusõiguse taotlusega võib pöörduda sotsiaalosakonna poole muidugi ka teie onupoeg. Ent kuigi kohtule antakse üle mõlemad taotlused, toetab sotsiaalosakond neist ainult üht. Seepärast peab teie ema seal rääkima, kui palju aastaid on ta teie onu eest hoolitsenud, nimetama ka naabreid ja arsti, kes võivad seda kõike kinnitada. Sotsiaaltöötajad võivad soovitada, milliseid dokumente on veel vaja esitada, et teie ema positsiooni kindlustada.

Kui selle inimese tervislik seisund, kelle hooldamise õigust taotletakse, võimaldab temalt küsida, keda ta soovib oma hooldajana näha, siis seda tingimata ka tehakse.

Korterit müüa hooldaja ei saa. Seda on võimalik teha ainult kohtu nõusolekul. Ent tal on õigus seda välja üürida. Hooldaja ei ole ka pärandiõiguse subjekt. Pärandit kohaldatakse ainult sugulastele, esmajärjekorras on need lapsed.

Mina olen hooldajaks oma emale, kellele on pandud tõsine psühhiaatriline diagnoos. Elan Tallinnas, ema aga teises Eesti linnas ning teda enda juurde võtta ma veel ei kavatse. Pangakaart on tema käes. Kuidas ma saaksin tõestada, et raha on kontolt välja võtnud ja ära kulutanud tema, aga mitte mina?

Kõigepealt oleks hea tuvastada pangakonto väljavõtte abil selle sularahaautomaadi asukoht, millest raha on välja võetud. Peaaegu kõik automaadid on varustatud videokaameraga. Seepärast võiks proovida paluda pangal salvestiste järgi välja selgitada, kes on raha välja võtnud.

Kui teie olite raha väljavõtmise hetkel tööl, siis piisab seda kinnitavast tõendist. Kui teil oli puhkepäev, siis võite esitada näiteks kaupluse kassatšeki, mis tõendab, et te käisite poes Tallinnas ehk ei viibinud selles linnas, kus elab teie ema.

Kas on olemas aegumistähtaeg selle kohtutäituri tasul, kes mõistis minult välja alimendid?  

Palju oleneb ajast, mil see tasu määrati. Vastavalt muudatusele, mis tehti seadusse 2010. aastal, on esimene aegumistähtaeg 2021. aastal. Üldine otsuste aegumistähtaeg on aga 10 aastat.

Mõni aeg tagasi läks mu naine minu juurest ära, jättes mind lastega üksi. Nüüd aga tahab ta jälle koos meiega elama hakata. Ent mina kavatsen taotleda lahutust ja jätta lapsed endale. Kuidas jääb aga alimentide ja meie korteriga, mis on meil kaasomandis ja ostetud laenuga?

Lahutuse vormistamiseks on teil kolm teed: pöörduda perekonnaseisuameti poole, pöörduda notari poole ja pöörduda kohtu poole. Kui esimesed kaks on võimalikud ainult mõlemapoolse nõusoleku korral, siis viimast tuleb kasutada, kui pooled ei ole kokkuleppele jõudnud.

Kahtlemata on kõige lihtsam ja odavam viis sõlmida notariaalne kokkulepe korteri kui ka laste elukoha kohta.

Kui teie probleeme hakatakse lahendama kohtu kaudu, siis te esitate faktiliselt kolm avaldust: lahutuse, ühisvara jagamise ja laste elukoha määramise kohta. Kui laste elukohaks määratakse isa elukoht, siis võite esitada taotluse alimentide saamiseks, mida on kohustatud maksma lastele teie endine abikaasa.

Mis korterisse puutub, siis selle saatus otsustatakse ühisvara jagamisega. Esitades avalduse, olete teie kohustatud pakkuma välja oma jagamisvariandi. Kui te kavatsete korteri endale jätta, siis üldreeglina makstakse teisele abikaasale rahaline hüvitis. Selle kompensatsiooni suuruse määramisel on väga palju nüansse. Üks variante võib olla järgmine: teie võtate enda peale kohustused seoses ühise laenuga, endisele abikaasale määratud hüvitise summa aga arvestatakse kui alimentide ennetähtaegne ühekordne tasumine. Nii kujuneb selline vastastikune tasaarveldus.

***

Vastab Inimõiguste Teabekeskuse jurist Jelena Ježova.

Omal ajal esitasin ma taotluse alimentide saamiseks. Võttes arvesse alimendivõlgu, nõuab kohtutäitur lapse isalt  välja rohkem kui on alimentide miinimummäär. Nüüd aga on lapse isa raskesti haige ja ta on invaliid. Kas ma võin kuidagi alimentidest loobuda?

Alimendid on lapse isa kohustus, mille on kinnitanud kohus. Teie ise ega lapse isa ei saa neist täielikult loobuda, kuna need summad on lapse huvides. Ka kohus ei saa neid niisama tühistada.

Siin on kaks varianti. Esimene: kui te ei taha saada sentigi, siis pöörduge kohtutäituri poole, kirjutage avaldus ja võtke temalt täiteleht. Alimentide väljanõudmine lõpetatakse.

Teine variant: kui lapse isa on tõepoolest raskes seisundis ja elab ainult invaliidsuspensionist, võib ta ise pöörduda kohtu poole ja taotleda alimentide summa vähendamist.

Ma vormistan lapselapse hooldusõigust, kuid seni on olukord selline, et tema isa on jäänud alimendid võlgu. Kes ja kuidas võib selle võla välja nõuda, kui ta taotleb invaliidsust ja maksab 5 euro kaupa? Mina aga tean täpselt, et tal on pangakontod, millel on raha. Kohtutäituri sekretär ütles, et neid kontosid ei puudutata.

Alimendivõlg ei kao kuhugi, kuigi raha kättesaamise protsess muutub tihtipeale tohutuks probleemiks. Siin oleneb väga palju kohtutäiturist ja teie aktiivsusest temaga suhtlemisel. Arendage seda suhtlust kirjalikus vormis. Kirjutage, et lapse isa saab raha sellistele kontodele ja teie palute kaaluda võimalust nõuda temalt välja alimendivõlg, võttes raha neilt pangakontodelt.

Kas minu poeg peab maksma alimente, kui temalt on isaõigused ära võetud?

Pärast tutvumist teie esitatud dokumentidega võin ma öelda, et keegi ei ole teie pojalt isaõigusi ära võtnud ning tema vanemlikke õigusi ei ole isegi piiratud. Määrati kindlaks ainult lapse elukoht – ema juures – ning temaga suhtlemise kord. See ei vabasta teie poega mingil juhul alimentide maksmisest.

Pealegi kohaldatakse vanemlike õiguste äravõtmist tänapäeval vaid kõige erandlikumatel juhtudel.

Kui te ei valda eesti keelt, siis selleks et õigesti mõista kohtu- ja muid juriidilisi dokumente, soovitan ma lasta teha nende tõlge kvalifitseeritud spetsialisti juures.

Järgmine kord vaatleme, kuidas jagada vara, sealhulgas pärast abielulahutust.

 

 Margarita Kornõševa, Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroo nõunik

Foto: hippopx.com (CCO 1.0)