Jana Toomi Eesti büroo

Meie päringud

Kes koostas vene koolide eestikeelsele õppetööle üleviimise kava

Haridus- ja Teadusministeerium esitles arengukava, mille kohaselt peab aastaks 2035 toimuma riigi ning omavalitsuste rahastatavates koolides ja lastea...


Yana Toom: kuidas on korraldatud Eestis välismaiste arstide tunnustamise protsess?

Euroopa Parlamendi liige Yana Toom saatis arupärimise Terviseameti peadirektori asetäitjale peadirektori ülesannetes Mari-Anne Härmale: “Minu poo...


Miks Sergei Seredenko kohtuprotsess kuulutati kinniseks?

Euroopa Parlamendi liikmed Yana Toom ja Tatjana Ždanoka saatsid Harju maakohtusse arupärimise seoses Sergei Seredenko kohtuprotsessi kinniseks kuuluta...


Raskused viisade vormistamisega: Eesti hallid passid ei lähe Egiptusele korda

Kuu aega tagasi saatis Euroopa Parlamendi liige Yana Toom arupärimise välisminister Eva-Maria Liimetsale: „Austatud pr minister!Eesti turismifirm...


Kahe vaktsineerimise vahe: miks oli see 21 päeva ja nüüd on 42?

Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroosse pöörduvad inimesed, kes kahtlevad selles, et 6 nädalat, mida nüüd pakutakse Pfizer-i esimese ja te...


Kas vangi voodi kohal võib olla Putini pilt?

Seoses kirjadega, mida Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroo on saanud Tallinna vangla vangidelt, saatsime päringu selle asutuse direktoril...


Prokuratuur ja KaPo vastasid Yana Toomi pöördumisele vormitäiteks

Euroopa Parlamendi liige Yana Toom pöördus 9. aprillil riigi peaprokuröri Andres Parmase ja Kaitsepolitseiameti peadirektori Arnold Sinisalu poole seo...


Kas tallinnlane, kes oli Covid-haige ja raviti teise maakonna haiglas, saab koju tasuta?

Teatavasti on olukord praegu selline, et osa Covid-haigeid tallinnlasi viiakse teiste maakondade haiglatesse. Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Ee...