Jana Toomi Eesti büroo

Meie päringud

Jana Toom pöördus minister Läänemetsa poole arupärimisega kelmuste kohta

14. juulil toimunud striimil lubas Europarlamendi saadik Jana Toom teha siseminister Lauri Läänemetsale päringu, et saada vastus ühe striimis osaleja ...


"Viimane arupärimine": inimeste väljasaatmine Lätist on ELi seaduste rikkumine!

3. juunil saatis Euroopa Parlamendi liige Jana Toom Euroopa Komisjonile ametliku arupärimise seoses Venemaa kodanike - Läti Vabariigi alaliste elanike...


Kuulate valjusti „Den Pobedõ“? Olete allpool „keskmist mõistlikku inimest“

“Seda, kas sümbol seondub rahvusvahelise kuriteo toimepanemisega, kui ka seda, kas sellise sümboli eksponeerimine on toetav või õigustav, tuleb aga si...


Teise emakeelega lapse kodukeele arengu eest vastutab eelkõige perekond

Nagu teada, alates selle aasta 1. septembrist läheb kogu õppetegevus vene koolieelsetes lasteasutustes üle eesti keelele. Euroopa Parlamendi liige Jan...


Jana Toom: kas on olemas nimekiri lauludest, mis on Eesti avalikus ruumis keelatud?

Euroopa Parlamendi liige Jana Toom saatis Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor Egert Belitševile arupärimise, milles muuseas küsis, kas on olemas ...


Kes hakkab lapsi lasteaedades õpetama, minister täpselt ei tea

Seoses olukorraga personaliga, kes peaks viima ellu vene lasteaedade üleminekut eesti keelele, ja kuulujuttudega, et need asutused “võtavad õpetajatek...


Kuidas järgitakse erivajadustega laste õigust haridusele – hinnangut ei tulnud

Euroopa Parlamendi liige Jana Toom saatis õiguskantslerile arupärimise, milles palus hinnangut selle kohta, kuidas Eestis järgitakse erivajadustega la...


Jana Toom saatis haridus- ja teadusministrile arupärimise endiste vene lasteaedade ja koolide õpetajate kohta

"Teatavasti läheb järgmisest õppeaastast õpe eestikeelseks kõikides vene lasteaedades. Seoses sellega pöördun Teie poole küsimustega, millistele vastu...