Jana Toomi Eesti büroo

Meie päringud

Õiguskantsler: Eestist väljaspool viibivate välismaalaste suhtes on riigil avar kaalutlusruum

Euroopa Parlamendi liige Yana Toom soovis õiguskantsler Ülle Madise seisukohta: “Kuivõrd valitsuse sanktsioon Eestis kinnisvara omavate venemaalste su...


Viisa väljastamine humaansetel kaalutlustel – mis asi see on?

Alates 19. septembrist kehtestasid Balti riigid ja Poola Schengeni turismiviisaga Vene kodanikele sissesõidupiirangu. On teatatud, et Vene kodanike si...


Mis alusel saab VF kodanikule tähtajalist elamisluba pikendada ja muud sellised küsimused

Euroopa Parlamendi liige Yana Toom saatis arupärimise Politsei- ja Piirivalveameti peadirektorile Elmar Vaherile. Vastuse allkirjastas 25. augustil pe...


Yana Toom Borrellile: Eesti rikub Schengeni piirieeskirju

Euroopa Parlamendi liige Yana Toom (Keskerakond / Renew Europe) saatis Euroopa Komisjonile päringu seoses sellega, et Eesti koos kolme Euroopa Liidu r...


Yana Toom palus hinnata olukorda, kus venemaalastele suleti juurdepääs Eestis asuvale kinnisvarale

18. augustist alates keelas Eesti sissesõidu Eestis väljastatud Schengeni viisaga Venemaa kodanikele, kelle Eesti külastamise eesmärk on turism, ärite...


Eestist välja saadetud „ohtlikud“ on valdavalt Venemaa kodanikud

Euroopa Parlamendi liige Yana Toom edastas 24. mail Politsei- ja Piirivalveametile teabenõude, milles palus infot inimeste kohta, kelle riigis viibimi...


Andmekaitse Inspektsioon ei tea, KaPo lähtub “eriregulatsioonist”

Euroopa Parlamendi liige Yana Toom saatis 14. detsembril 2021 arupärimise Andmekaitse Inspektsiooni peadirektorile Pille Lehisele. Tänaseks on vastus ...


Kes koostas vene koolide eestikeelsele õppetööle üleviimise kava

Haridus- ja Teadusministeerium esitles arengukava, mille kohaselt peab aastaks 2035 toimuma riigi ning omavalitsuste rahastatavates koolides ja lastea...