Yana Toom Borrellile: Eesti rikub Schengeni piirieeskirju

09/09/2022

Euroopa Parlamendi liige Yana Toom (Keskerakond / Renew Europe) saatis Euroopa Komisjonile päringu seoses sellega, et Eesti koos kolme Euroopa Liidu riigiga on kokkuleppinud Schengeni piirieeskirju rikkuda.

8. septembril teatas peaminister Kaja Kallas, et kokkuleppe järgi kehtestavad Eesti, Läti, Leedu ja Poola Schengeni turismiviisaga Vene kodanikele sissesõidupiirangu alates 19. septembrist.

Samal päeval saatis eurosaadik Yana Toom Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, Euroopa Komisjoni asepresidendile Josep Borrellile ametliku päringu, milles täheldas, et tegemist on Schengeni piirieeskirjade rikkumisega. Schengeni piirieeskirjad sõnaselgelt määravad kindlaks põhjused, millega saab Schengeni viisaga inimese sissepääsu piiramist põhjendada. Selliseid otsuseid peab riik tegema iga üksikjuhtumi kohta eraldi ning liikmesriigi õigust kehtestada lisameetmed ei ole ettenähtud.

Oma kirjas Komisjonile toob Yana Toom välja, et nelja riigi initsiatiiv loob ohtlikku pretsedenti, kui rikutakse Euroopa Liidu üht kõige põhilisemat õigusakti. Eurosaadik pärib: „Millal saadab Komisjon märgukirja?“ Märgukirja saatmine on Euroopa Liidu ametliku rikkumismenetluse esimene samm.

„Euroopa Liidu liikmesriigina on Eesti kohustatud Euroopa õigusest kinni pidama niisama kui Belgia, Poola või Ungari,“ kommenteerib Yana Toom. "Seega ootan pikisilmi Komisjoni vastust. Kui Euroopas hakkab kehtima reegel „ei tohi, aga kui tahetakse, siis saab“, mis õigusriigi põhimõtetest saame üldse rääkida?“

Schengeni piirieeskirjad (ingl. Schengen Border Code) on Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus, mis käsitleb isikute üle piiri liikumist reguleerivaid liidu eeskirju. Hetkel kehtib 2016. a. redaktsioon.