Jana Toom

Euroopa Parlamendi liige

Hallipassimehele anti allkirjastamiseks avaldus, mida tegelikult „ei koostata ega allkirjastata“

Politsei- ja Piirivalveamet tunnistas kehtetuks Sergei Tšaulini pikaajalise elaniku elamisloa ning halli passi, mees oli sunnitud lahkuma Venemaale....

Strateegiline autonoomia

Kas Euroopa peaks järgnema USA-le – olema USA strateegiline partner või astuma paralleelselt?Macron ja skandaal. Juba mitu päeva ei vaibu skandaal Pra...

Hüvasti, relvad ehk mida teha ebavõrdse kohtlemisega

Relvaseaduse muudatused kutsusid esile palju kära juba eelarutelude etapil. Aga käesoleva aasta 15. märtsil, mil need jõustusid, hakkasid Euroopa Parl...

Läbiotsimistest ja islamiusuliste palvustest Tartu vanglas

Euroopa Parlamendi liige Yana Toom pöördus arupärimisega Tartu vangla vanglakomisjoni poole. „Sain Tartu vangla kinnipeetavalt E.M. (ees- ja pere...

Mida peaksime tegema suure riigivõlaga?

Kas Saksamaa jääb oma riigivõlavaidluses Brüsseliga kindlaks?Saksamaa ja riigivõlg. Saksamaa ei ole rahul Brüsseli plaanidega leevendada EL-i riikide ...

Palkade ebavõrdsuse lõpp?

Euroopa Parlament kiitis neljapäeval heaks reeglid, mille eesmärk on vähendada meeste ja naiste palgalõhet kogu EL-is.Läbipaistvus kui lahendus. Euroo...

Yana Toom “Esimeses stuudios”: Eesti tegi kõik õigesti, kuid mul on küsimusi

Viimastel päevadel Brüsseli ajalehes Politico ilmunud artiklid Euroopa Liidu rahurahastu kasutamise kohta Eesti poolt ei tõenda, et Eesti tegi midagi ...

Tülihaubitsad

Eesti vs. Politico: kes keda?Juriidiliselt on kõik korras! Skandaal Eesti relvade Ukrainale tarnimise ja nende eest ebaproportsionaalselt suure hüviti...

Nipikas Eesti

Kas lahvatab skandaal selle ümber, kuidas Eesti saab Ukrainale sõjalise abi eest hüvitist? Eesti sõjanduslik raamatupidamine. Esimest korda ajalo...

Kas teid võidakse Eestist välja saata?

Vene Föderatsiooni kodanike kõmulised deporteerimised ja halli passi omaniku riigist „väljasaatmine“ on külvanud meie kohalike Vene passide omanike ja...