"Viimane arupärimine": inimeste väljasaatmine Lätist on ELi seaduste rikkumine!

07/06/2024

3. juunil saatis Euroopa Parlamendi liige Jana Toom Euroopa Komisjonile ametliku arupärimise seoses Venemaa kodanike - Läti Vabariigi alaliste elanike – järjekordsete väljasaatmistega Lätist. See on Jana Toomi viimane järelepärimine Euroopa Parlamendi praeguse koosseisu liikmena.

Kui Läti ametivõimud hakkasid 2023. aastal ähvardama 6000 Läti elanikku deporteerimisega, vastas Euroopa Komisjoni siseasjade  volinik Ylva Johansson Jana Toomi päringule, et Euroopa Komisjon jälgib olukorda tähelepanelikult, et vältida ELi õigusaktide rikkumist.

Nii on Läti kohustatud järgima tagasisaatmisdirektiivi (täisnimetus - direktiiv ühiste nõuete ja korra kohta liikmesriikides ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmisel) artiklit 5. Selle artikli kohaselt tuleb sellistes olukordades  arvesse võtta lapse õigusi, õigust perekonnaelule ja inimeste tervislikku seisundit.

“Eelmisel nädalal, 27. mail 2024, tuli teateid, et Läti andis välja 34 väljasaatmiskorraldust inimestele, kes ei vasta muudetud immigratsiooniseaduse uutele nõuetele,” kirjutas Jana Toom uues kirjas volinik Johanssonile. “On aga selge, et uue immigratsiooniseaduse rakendamine põhineb üksnes bürokraatlikel tingimustel, st keelenõuete täitmisel. Kui inimene ei suutnud  keeleeksamit sooritada, väljastavad Läti ametivõimud tema väljasaatmiskorralduse. Teisisõnu ei võeta arvesse ei perekonnaelu ega tervislikku seisundit.”

Jana Toom esitas Ylva Johanssonile kaks küsimust: kas Euroopa Komisjon on hinnanud Läti uut immigratsiooniseadust ELi õiguse valguses ja kas Euroopa Komisjon sekkub tagasisaatmisdirektiivi artikli 5 rakendamise tagamiseks?

“Ootan kannatamatult vastust,“ kommenteeris eurosaadik. “Lätis toimuv on täielik korralagedus, Brüssel ei saa jätta reageerimata. Asjaolu, et Euroopa Komisjon on pehmelt öeldes mures, kinnitas ka selle esindaja Euroopa Parlamendi petitsioonikomisjoni koosolekul, kui arutasime Läti kodanike pöördumist seoses väljasaatmistega. „Loodan väga, et EL kasutab õigust näidata, et Euroopa väärtused tähendavad midagi mitte ainult paberil.“

„Enam kui 140 järelepärimisest, mida ainuüksi minu Eesti büroo ja mina oleme 10 aasta jooksul esitanud, on see viimane, mille ma esitasin Euroopa Parlamendi praeguse koosseisu liikmena,“ lisas Jana Toom. „Kas tulevad järgmised, otsustab valija. Kui soovite, et ma jätkaksin diskrimineeritute õiguste eest võitlemist, omades vastavaid volitusi, siis palun toetage mind Euroopa Parlamendi valimistel."