Meediakajastused

Pressiteated

Eesti ametiühingud ja Yana Toom korraldavad miinimumpalga teemalise konverentsi

2. detsembril 2022. a. toimub Tallinnas konverents “Euroopa miinimumpalk ja ametiühingud“, mille korraldavad Euroopa Parlamendi liige Yana Toom (Keske...


Yana Toom: miks olin Vene okupatsiooni võimude poolt välja antud reisidokumentide mittetunnistamise otsuse vastu

Meil parlamendis on selline tööformaat nagu hääletuste selgitamine. Kuna minu tänane hääletus kindlasti pälvib tähelepanu, teen seda siin ja praegu.Ni...


Yana Toom juhib Euroopa Parlamendi delegatsiooni missiooniga USA-s

18.-22. juulil töötab Euroopa Parlamendi petitsioonikomisjoni (PETI) delegatsioon Washingtonis. Delegatsiooni juht on Euroopa Parlamendi liige Yana To...


Yana Toom pidas vajalikuks aidata Eestist välja saadetud Aleksei Esakovit

4. mail Eestist välja saadetud Aleksei Esakov esitas vaide Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) otsusele, millega tunnistati kehtetuks tema elamisluba, ...


Toom aitab vallandatud Jelena Fjodorovat ja tsiteerib Šarapovit

Vaenu õhutamise ja sõjalise agressiooni toetamise eest Karell Kiirabist lahti lastud Jelena Fjodorova esitas Harju maakohtule hagi, milles nõudis tööl...


Viktoria ja Jana ei pea nüüd elama Eestis lindpriidena

Hiljuti kirjutati ühes Tallinna notaribüroos alla kooselulepingule, millega pärast peaaegu kolm aastat kestnud võitlust Eesti seadusandluse spetsiifik...


Yana Toom: EL katab pagulaste abistamise kulud

Euroopa Parlament võtab kiirmenetluse korras vastu pagulaste Euroopasse majutamise ühise tegevuskava (CARE), mis näeb muu hulgas ette pagulaste abista...


Yana Toom: ka Eesti kaitsepolitsei suukorvistab aktiviste

10. novembril arutas Euroopa Parlament, kuidas vastustada strateegilisi hagisid üldsuse osalemise vastu (SLAPP – Strategic Lawsuit Against Public Part...