Miks Sergei Seredenko kohtuprotsess kuulutati kinniseks?

03/12/2021

Euroopa Parlamendi liikmed Yana Toom ja Tatjana Ždanoka saatsid Harju maakohtusse arupärimise seoses Sergei Seredenko kohtuprotsessi kinniseks kuulutamisega: 

“22. oktoobril määrasite oma eelistungil, et Eesti riigi vastase suhte pidamises süüdistatava Sergei Seredenko kohtuprotsess peetakse kinniste uste taga.

Sergei Seredenko on aastaid olnud aktiivne Eesti venekeelse kogukonna huvide eest võitleja ja väga paljud kaaskodanikud jagavad tema seisukohti venekeelse hariduse ja halide passide osas. Avaliku info kohaselt pole Seredenko tegevus kunagi väljunud poliitilise aktiivsuse piiridest ja Eesti kodanikuna tegutses ta seaduste raames. Seega tekitab kohtupidamine tema üle kinniste uste taga  õigustatult umbusku.

Pöördume teie poole tungiva palvega selgitada meile, mis põhjusel ja millisel alusel suurt avaliku huvi tekitav protsess kinniseks kuulutati, kas on eeldusi, et kohtuistungid saavad olema avalikud.“