Raskused viisade vormistamisega: Eesti hallid passid ei lähe Egiptusele korda

26/11/2021

Kuu aega tagasi saatis Euroopa Parlamendi liige Yana Toom arupärimise välisminister Eva-Maria Liimetsale: 

„Austatud pr minister!

Eesti turismifirmade nimel pöördus minu büroosse NOLTA-TUR OÜ direktor Mira Kim. Teemaks on suur probleem Egiptuse viisade vormistamisega Eestis alaliselt elavatele hallide passide omanikele.

Nad peavad taotlema viisat Egiptusesse eelnevalt ja ainult Egiptuse konsulaadi kaudu Soomes. Kuid tänaseni pole ükski Eesti reisibüroo ainsatki viisakinnitust saanud. Mira Kimile teadaolevalt on konsulaati kinni jäänud üle 150 viisataotluse.

Kimi sõnul on reisikorraldajad väsinud Egiptuse konsulaadile selgitamast, et meie hallide passide omanikud pole pagulased. Lõputud kõned ja kirjad konsulaadile ei anna tulemusi. Kairos palutakse neil ühendust võtta Egiptuse konsulaadiga Helsingis...

Mira Kim väidab, et samal ajal väljastab Egiptuse konsulaat Stockholmis Läti mittekodanikele viisasid sujuvalt ja viivitamata, kõik vormistatakse otse Stockholmis. Väidetavalt pidas Läti Välisministeerium Egiptuse poolega aktiivset dialoogi mittekodanike viisade osas.

Siit ka minu küsimused.

Kas Eesti Välisministeerium on sellise probleemi olemasolust teadlik?

Kas Eesti Välisministeerium tegeleb selle probleemi lahendamisega ja kuidas ta seda lahendust näeb?

Kas Eesti Välisministeerium on Egiptuse poolega sel teemal läbirääkimisi pidanud, millised on tulemused?

Mida saab reisibüroodele selles küsimuses vastata?”

Vastus

“Austatud proua Yana Toom, 

Täname Teid, et juhtisite tähelepanu probleemile, mis on Eestis alaliselt elavatel välismaalase passi omanikel tekkinud viisa taotlemisega Egiptuse saatkonnas Helsingis. Mõistetavalt tekitavad Egiptuse Helsingi ja Stockholmi saatkondade viisataotluste menetlustähtaegade erinevused pôhjendatud küsimusi. Eesti välisministeeriurn suhtleb aktiivselt Egiptuse ametkondadega, et Teie viidatud murele lahendus leida. 

Näiteks saatsime 2. novembril 2021 Egiptuse saatkonnale Helsingis noodi, milles palusime selgitada Egiptuse viisa taotlemise protseduuri Eesti välismaalase passi omanikele ning täpsustada viisamenetluse ja viisa väjastamise tähtaega. Egiptuse suursaatkonnaga Helsingis on suhelnud ka välisministeeriumi konsulaarosakond, et neid vajadusel probleemi lahendamisel toetada. 

16. novembril 2021 kohtus Eesti Vabariigi suursaadik Kairos Miko Haljas Egiptuse konsulaarküsimuste asevälisminister Salah El-Sadekiga ning töstatas selle käigus samuti Teie mainitud probleemi. Suursaadik selgitas põhjalikult Eesti välismaalase passi juriidilist staatust ning juhtis ühtlasi tähelepanu, et varasemalt on nende omanike viisataotluste menetlemine toimunud tõrgeteta. Suursaadik kinnitas, et Eesti on sel teema valmis otsedialoogiks ministeeriumite konsulaarosakondade tasandil, et vajadusel praktilistele küsimustele vastata. 

Jätkame kindlasti Egiptuse Araabia Vabariigiga suhtlust, et Teie tõstatatud probleem õnnestuks lõplikult ületada ning viisataotluste menetlemine jätkuks takistusteta.

Eva-Maria Liimets“