Kahe vaktsineerimise vahe: miks oli see 21 päeva ja nüüd on 42?

07/06/2021

Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroosse pöörduvad inimesed, kes kahtlevad selles, et 6 nädalat, mida nüüd pakutakse Pfizer-i esimese ja teise vaktsineerimise vahel, on lubatud ja tõhus vahemaa. 

On teada,et selle aasta alguses soovitas Ravimiamet 21 päeva. Ka EMA ja USA CDC soovitavad 21-päevalist vahet.

Yana Toomi büroo pöördus arupärimisega: miks Ravimiamet meelt muutis ning kas 6-nädalase vahega süstidest üldse kasu on ja immuunsus kindlalt tekib?

Vastus 

Selline otsus tehti Eesti immunoprofülaktika komisjonis käesoleva aasta märtsis, et tagada vaktsiini vähesuse tingimustes suurem hõlmatus.

Annuse vahemik ei ole vastuolus Euroopa ravimiameti poolt heaks kiidetud ravimi omaduste kokkuvõttega ega tehtud kliiniliste uuringutega. Pfizeri vaktsiini ravimi omaduste kokkuvõttes on kirjas efektiivsusuuringud ja nende tulemuste analüüsid hõlmasid osalejaid, kes said teise annuse vaktsiini 19…42 päeva jooksul pärast esimest vaktsineerimist. Samuti ei erine see vahemik paljude teiste EL-i riikide praktikast.

Kärolin Jenas

Ravimiamet

üldosakonna dokumendihalduse spetsialist

Foto: Asian Development Bank / flickr.com (CC BY-NC 2.0)