Kas vangi voodi kohal võib olla Putini pilt?

17/05/2021

Seoses kirjadega, mida Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroo on saanud Tallinna vangla vangidelt, saatsime päringu selle asutuse direktorile, et ta selgitaks, milliste piltide eksponeerimine ei ole vangile keelatud ja miks vangla poes on n-ö Stockmanni hinnad.  

1.Kas ja kuidas reglementeeritakse vangide ruumide seintel olevate fotode ja piltide temaatika, suuruse, nendel jäädvustatud inimeste, loomade, esemete, muude objektide valikut? Kas vangi voodi kohal võib olla nt VF president Putini pilt? Kui ei, siis millest lähtudes ja mis põhjusel? 

2.Kas selgitaksite hindade kujundamist Tallinna vangla kaupluses, missuguse dokumendi alusel see käib? 

Vastus

1.Seintele mis tahes piltide kleepimine ei ole Tallinna vanglas üldjuhul lubatud. Vangidel on võimalik kleepida esemeid selleks ette nähtud liimtahvlile. Kehtiv õigus ei reguleeri üksikasjaliselt, milliste inimeste, loomade või esemete pilte võib tahvlile kleepida, kuid seejuures tuleb arvestada, et pilte ei kasutataks vaenu õhutamiseks (KarS § 151), teiste inimeste ähvardamiseks (KarS § 120) ega häirimiseks (VangS § 67 p 2). Ajalooliste isikute, välismaa riigitegelaste ja muude inimeste piltide omamine ei ole vangile keelatud, kuid nende eksponeerimisel tuleb arvestada eesmärki ja konteksti, miks seda tehakse.

(Yana Toomi büroo esitas täpsustava küsimuse: „Te kirjutasite,et “tuleb arvestada, et pilte ei kasutataks vaenu õhutamiseks (KarS § 151), teiste inimeste ähvardamiseks (KarS § 120) ega häirimiseks (VangS § 67 p 2).” Kes vanglas otsustab, et vang kasutab pilti just mainitud eesmärgil? Kas seda ei peaks tegema kohus?).

Vangla ülesanne on eelkõige õigusrikkumiste ennetamine ning vangla on õigustatud vajadusel vangidele vastavalt vangistusseadusele distsiplinaarkaristuste määramiseks, mida vangid võivad soovi korral hiljem kohtus vaidlustada.

2.Tallinna vanglas peab kauplust CargoExpert OÜ, kes valiti riigihanke põhjal. Vastavalt seadusele (VangS § 48 lg 1) tohib vangla kaupluses müüdava kauba hind olla sisseostuhinnast kuni 20% kõrgem. Kuna vangidele tagatakse tasuta toitlustamine ja muu elementaarselt eluks vajalik, siis ei ole vangla kaupluse käive eriti suur. Seetõttu ei ole ka sisseostetavad kaubakogused võrreldavad suurte kaubanduskettidega, kes aeg-ajalt kampaaniahindu pakuvad.

Hannes Liivak

Tallinna Vangla direktor

Foto: Michael Coghlan / commons.wikimedia.org (CC BY-SA 2.0)