Kas tallinnlane, kes oli Covid-haige ja raviti teise maakonna haiglas, saab koju tasuta?

06/04/2021

Teatavasti on olukord praegu selline, et osa Covid-haigeid tallinnlasi viiakse teiste maakondade haiglatesse. Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroo poole pöördus ühe sellise patsiendi abikaasa. Tema naine toimetati Paide Haiglasse. Kui raviti terveks ja saabus aeg koju sõita, teatati - kas talle tullakse järgi või koju viib meditsiinitransport, mis maksab 150 EUR.

Autot perel pole, keegi ei saanud järgi tulla. Ja sellise summa maksmisega polnud naine nõus, sest omal soovil ta seda Paide Haiglat ju ei valinud ja leidis, et sellises situatsioonis peab kojuviimine olema tema jaoks tasuta ehk kompenseeritud.

Yana Toomi Eesti b
üroo saatis arupärimise Eesti Haigekassale, et uurida, kuidas see regulatsioon antud juhul välja näeb ja kas tõesti tuleb maksta.

Vastus

Kinnitame, et juhul kui Covid-haige Tallinna elanik ning viiakse teiste maakondade haiglatesse, siis vajadusel on võimalik haiglal, kus patsient ravil on, esitada vajalik transporditaotlus Tallinna Kiirabi dispetšerile, tel 6971145. Sellisel juhul tasub transpordi eest Tallinna Linnavalitsus.

Informeerime Paide Haiglat ja palume organiseerida transport.

Kristel Kolga
Eesti Haigekassa

Foto: Raivo Suni / et.wikipedia.org (CC BY-SA 3.0)