Viru-Nigula vallavanem: külastasin Jumala Otsijate Liikumise konverentsi ning pidasin seal tervituskõne

27/08/2019

Teatavasti protestisid Aseri elanikud 21. augustil MTÜ Jumala Otsijate Liikumise plaani vastu avada alevikus palvekeskus ning muuta Aseri “palvelinnaks”.  Seoses asjakohase piketiga “jumalaotsijate” aktiivsuse vastu  ning seoses inimeste pöördumistega Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroo poole palusime Viru-Nigula vallavanemat Einar Vallbaumi vastata büroo küsimustele.

1.Rus.Err-is olid ära toodud teie piketil öeldud sõnad: „Вы видите, что здесь есть люди, которые подогревают толпу, они в основном представители русскоязычной православной общины“. Kas selline väljend ei õhuta teie arvates usuvaenu ja sallimatust rahvuse vastu?

2.Samal üritusel väitsite, et kõiges süüdistatakse nüüd teid, kuigi kõik otsused võeti vastu ammu enne seda, kui vallavanemaks saite teie. Missuguseid otsuseid te silmas pidasite?

3.Kas vastab tõele, et 21. augustil külastasite ka “jumalaotsijate” üritust Aseri Rahvamajas ning vabandasite seal Aseri elanike käitumise pärast?

4.Oma 26. augusti kommentaaris Raadio 4-s viitas “jumalaotsijate” liikumise algataja Sergei Šidlovski konstruktiivsetele vestlustele võimudega. Kui tihti kohtute Šidlovskiga ning mis on vestluste teemaring?

5.Millised järeldused pärast piketi tegite isiklikult teie?

Vastus

1.Eesti on demokraatlik riik, kus kehtib sõna- ja usuvabadus. Mina ei ole kordagi õhutanud usuvaenu või rahvaste vahelist vaenu. Keegi on konkreetsel juhul, millele  te viitate, tõlgendanud minu sõnu valesti.

2.Aseri valla endine volikogu ja valitsus on teinud oma valitsemise ajal otsuseid Aseri Rahvamaja müüki panna ning neid ka välja öelnud.

3.Külastasin Viru-Nigula valla esindajana 21. augustil MTÜ Jumala Otsijate Liikumise konverentsi Aseri Rahvamajas ning pidasin seal tervituskõne. Viru-Nigula vallas toimub pidevalt erinevaid üritusi, konverentse või sündmusi, kuhu on vallavanem või volikogu esimees kui valla esindaja kutsutud. Valla esindaja väisab võimalusel alati vallas toimuvaid üritusi ning ütleb valla poolt tervitavad sõnad.

4.Igasuguse ühingu, olgu see äriühing, MTÜ või külaseltsid, puhul on koostöö kohaliku omavalitsusega väga oluline. Selge on see, et MTÜ Jumala Otsijate Liikumise eestvedaja Sergei Šidlovski on suhelnud paljude Viru-Nigula valla ametnike ja töötajatega kui ühingu esindaja.

5.Hetkel on vara veel mingeid järeldusi teha. Kuulame erinevate huvigruppide arvamusi ning otsime konstruktiivseid lahendusi.

Einar Vallbaum

Viru-Nigula vallavanem

Foto: Erik Peinar / et.wikipedia.org (CC BY-SA 4.0)