Kohtuvaidlus on lõppenud. Haigekassa vabandab Narva patsientide ees

26/03/2019

Eelmise aasta lõpus Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi ning tema Eesti büroo poole pöördusid Narva elanikud (365 allkirja), kes pärast 1.oktoobrit olid suures hädas silmaarsti vastuvõtule pääsemisega.   

Inimesed kirjutasid, et riigihanke tulemusena jäi Narva linn praktiliselt oftalmoloogide abita. Pöördujad palusid taastada silmaarstide vastuvõtud Narvas vähemalt endises mahus.

Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroo kirjutas detsembris Haigekassale ja palus selgitada, milliseks tähtajaks see ebanormaalne situatsioon oma lahenduse leiab. Selgus, et põhjuseks on veniv kohtuprotsess.

Kirjavahetus jätkus ka 2019. aasta alguses. Ja lõpuks tuli vastus, mis tõmbas loole joone alla.

Vastus

Tänase päeva seisuga on kohtuvaidlus Narva linnas ambulatoorse oftalmoloogia erialal lõppenud ning kõikide hankes edukate eratervishoiuasutustega (OÜ Almeda Kliinik ning Estmedica Kliinik OÜ) lepingud sõlmitud. Mõlemad asutused on alustanud silmaarsti vastuvõttudega.

Eriarstiabi teenuste, sh ka ambulatoorse oftalmoloogia teenuse, riigihange kuulutati välja eelmise aasta 6. mail. Riigihankes, mis oli välja kuulutatud ambulatoorse oftalmoloogia erialal Narva linnas, osales seitse raviasutust, kellest hanketingimustest lähtuvalt tunnistati Haigekassa juhatuse 11. septembri otsusega nr 452 edukaks kaks asutust  -  Osaühing Almeda Kliinik ning Osaühing Estmedica Kliinik. Hankes edukate asutustega viibis lepingute sõlmimine kohtuvaidluse tõttu kaotanutega.

Lisaks valiku lepingupartneritele osutab Narva linnas ambulatoorseid oftalmoloogia teenuseid SA Ida-Viru Keskhaigla (edaspidi SA IVKH). Narva elanikele silmaarsti teenuse kättesaadavuse tagamiseks suurendas Haigekassa 19.11.2018. a. SA IVKH ravi rahastamise lepingu mahtu 1000 ravijuhu võrra ambulatoorse oftalmoloogia erialal Narva linnas.

Haigekassa vabandab kõikide patsientide ees seoses kujunenud olukorraga, mille põhjustasid kohtuvaidlused silmaarsti erialal Narva linnas.

Reet Luts,

peaspetsialist,

partnersuhtluse osakond

Foto: Angelica Martinez / wikipedia.org (CC BY-SA 3.0)