Kuidas saavad hääletada Petseris elavad Eesti kodanikud?

11/03/2019

Ühed valimised on möödas, teised alles ees. Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroo küsis Riigi valimisteenistuselt, kas, kus ja kuidas saavad hääletada Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimistel Venemaa Petseri linnas ja rajoonis elavad tuhanded Eesti kodanikud?

Vastus

Välisriigis on Eesti kodanikul hääletamiseks kolm võimalust: kirja teel, Eesti välisesinduses kohapeal või elektrooniliselt.

Riigikogu valimistel oli hääletamise võimalus näiteks Eesti Vabariigi Peterburi Peakonsulaadi Pihkva talituses.

Sandra Elken,

Riigi valimisteenistuse nõunik

Vaata veel: valimised.ee

Foto: Ludvig14 / commons.wikimedia.org (CC BY-SA 3.0)

CC BY-SA 3.0

CC BY-SA 3.0