Viisavabadus ja ukrainlased: seadust rikutakse sadade kaupa

25/10/2018

Viisavabadus Euroopa Liiduga anti Ukrainale teatavasti tingimusega, et üksnes see ei võmalda inimesel vabalt töötada, õppida ja alaliselt elada Euroopa Liidus. Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroo pöördus siseminister Andres Anvelti poole arupärimisega, et täheldada  viisavaba perioodi jooksul Eestisse sisserännanud Ukraina elanikega seotud probleeme.

Küsisime:

-kui palju Ukraina inimesi kasutasid alates 11.juunist 2017.a viisavabadust, et Eestisse tulla,

-kui palju ukrainlasi jäi Eestisse, kuigi nad oleksid pidanud siit õigel ajal lahkuma,

-mitu tööluba Eestis töötamiseks on antud Ukraina inimestele alates 11.juunist 2017.a,

-mitu menetlust on algatatud Eestis ukrainlaste suhtes viisavaba liikumise korra rikkumise pärast?

Vastus

Vastusteks pöördumisele, milles palute teavet alates 11. juunist 2017. a Eestisse viisavabaduse alusel saabunud Ukraina kodanike kohta, anname teada järgmist.

  1. Ajavahemikul 11.juuni  2017  –  1.  oktoober  2018  on  Ukraina  kodanikud  Eesti  välispiiri kaudu viisavabalt saabunud Eestisse 15 982 korral.
  2. Ajavahemikul 11. juuni 2017  –  1. oktoober 2018  on  Ukraina kodanikele  tehtud  Eestist lahkumiseks lahkumisettekirjutus 286 korral.
  3. Ajavahemikul 11. juuni 2017 –  1. oktoober 2018 on Ukraina kodanike lühiajalisi Eestis töötamisi registreeritud 14 959 korral.
  4. Ajavahemikul 11. juuni 2017 – 1. oktoober 2018 on Ukraina kodanikele välja antud 3287 tähtajalist elamisluba töötamiseks.
  5. Ajavahemikul 11.  juuni  2017  –  1.  oktoober  2018  on  Ukraina  kodanikke  suhtes Välismaalaste  seaduse  alusel  läbi  viidud  väärteomenetlusi  kokku  380  korral  (80  korral põhjusel,  et  välismaalane viibis Eestis seadusliku aluseta, 29 korral põhjusel,  et  Eestis ilma seadusliku  aluseta  viibiv  välismaalane  töötas  ning  271  korral  põhjusel,  et  välismaalane rikkus Eestis töötamise tingimusi).

Andres Anvelt,

siseminister

Foto: Kai Stachowiak / publicdomainpictures.net (CCO 1.0)