Kuhu jäi BBC poolt Narva stuudio jaoks annetatud televisioonitehnika ning kes toetab ETV+ssi

31/08/2018

Ja taas on meil küsimusi, mis on seotud ETV+ga. Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroo sai mitme allika kaudu üsna huvitava info selle venekeelse telekanali kohta. Loomulikult pöördusime ERRi juhtkonna poole. Esitasime arupärimise ERRi juhatuse esimehele Erik Roosele.

  1. Kanal ETV+ käivitamisele aitasid kaasa meie andmetel mitte niivõrd Eesti võimud, kuivõrd välisriikide saatkonnad. Kõige enam olevat aidanud Suurbritannia, ВВС, kes kinkisid ETV+ Narva stuudiole tehnilisi vahendeid, mis aga  Narvani ei jõudnud. Kas vastab tõele, et need sai endale ETV, kuigi Narva stuudio töötab seadmetel, mis on 20 aastat vanad? Kas peab paika ka see saatkondade abi jutt?
  2. Kaitseministeeriumi palvel olevat aprillikuus ERRle eraldatud 300 000 eurot ETV+ üleviimiseks sagedusele, millel töötavad ETV ja Tallinna Televisioon. Mis sellest rahast ja projektist saanud on?

Vastus

1. Riik eraldas ERRile täiendavalt ETV+ ettevalmistamiseks, investeeringuteks ja programmi ettevalmistamiseks 2015.a riigieelarvest vabariigi valitsuse ettepanekul 2,53 miljonit eurot.

Tõepoolest on ETV+ tegevust toetatud BBC poolt 2016. aastal, mil annetati televisioonitehnikat eelkõige Narva stuudio jaoks. Annetati seadmeid, mis paigaldati teisaldatavatesse seadmekappidesse (nn kohverstuudio). Tehnika võeti Narva stuudios ka kasutusele, kuid arvestades seda, et Narva stuudios ei toimu tootmist täimahus on liikuvat teletehnikat kasutatud nii ETV+ programmi tootmisel nii Narvas kui ka mujal võttekohtades. Muuhulgas on tehtud selle tehnika abil Eesti Euroopa Liidu eesistumise venekeelsed ülekanded, laulupeo venekeelsed ülekanded portaalidesse ja muude ürituste ja sündmuste venekeelsed ülekanded.

Uue stuudio valmides Narvas käesoleva aasta lõpul või 2019. aasta algul vajab Narva stuudio oluliselt mahukamat komplekteerimist tehnikaga ja olemasoleva tehnika kasutamine ei pruugi enam olla võimalik tehnoloogiliste uuenduste tõttu.

Saatkonnad ja erinevad välisfondid on tõepoolest toetanud oma venekeelse elanikkonnale suunatud televisiooni-ja raadiosaadete toetusprogrammide raames ETV+ programmi tootmist, kuid seda eelkõige tasuta litsentsi andmise näol teatud saadetele (mängufilmid, dokumentaalfilmid, animaprogramm). Taotletud ja saadud on ka projektitoetust teatud saate formaadi tootmiseks (nt Bravo). Sarnane koostöö saatkondadega ja fondide projetitoetuste eraldamine on olnud ka ERRi teiste kanalite sisu tootmisel.

2. 2018.aastaks ei ole ERRile eraldatud riigieelarvest vahendeid ETV+ leviala parandamiseks. Riigieelarve strateegias nähti ette lisavahendite eraldamine ETV+ leviala parandamiseks 2019. aastast.

Sellest tulenevalt on ERR sõlminud AS Leviraga kokkuleppe ETV+ edastamiseks üleriigilise katvusega multipleksi vahendusel (sarnaselt ETV ja ETV2 edastamise tänase ulatusega) alates uuest aastast.

Erik Roose,

ERR