Erinevalt Paetist Europol ei kinnitanud Kaspersky Lab-i toodete pahatahtlikkust

14/08/2018

Europoli tegevdirektor Catherine De Bolle vastas Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi 2.juuli arupärimisele, mis käsitles Europoli koostööd Kaspersky Lab-iga. Selle toodete pahatahtlikkust Europol oma kirjas ei kinnitanud.

Eelmisel Strasbourgi plenaaristungil kiitis Euroopa Parlament 476 häälega heaks Urmas Paeti (Reformierakond) küberturvalisuse raporti. Selle teksti jäi sisse Poola saadiku Anna Fotyga  parandusettepanek, mis  kutsus üles keelustama pahavara, “nagu näiteks Kaspersky Laboratory toodete” kasutamise.

Toom ei toetanud resolutsiooni põhjendades sellega, et Euroopa Parlament hävitab kontserni mainet tõendeid omamata ning juhindudes vaid faktist, et see on Venemaa firma. Toom saatis arupärimise Europolile ja palus hinnata selle koostööd Kaspersky Lab-iga ning kinnitada või ümber lükata väite, et selle toodang on tunnistatud pahatahtlikuks.

Pärast seda, kui raport oli heaks kiidetud, Kaspersky Lab peatas oma koostöö Europoliga ja NoMoreRansom algatusega, mida Kaspersky tegelikult ise rahastaski ning mille abil avastati Euroopas mitu suurt küberkuritegu.

Catherine De Bolle vastuses on kirjas: "2014.aastal Europol ja Kaspersky on allkirjastanud vastastikuse mõistmise memorandumi ja Kaspersky kuulub interneti turvalisuse konsultatiivgruppi, mis on loodud Euroopa küberkuritegevuse vastase võitluse keskuses. Kaspersky Lab on märkinud, et lahkub NoMoreRansom-ist, kuid soovib jääda grupi koosseisu, grupp peaks taas kokku saama selle aasta novembris. Kaspersky on üks selle grupi aktiivsemaid liikmeid ja varem on korraldanud Europoli peakorteris erilist väljaõpet pahavara analüüsi teemal Euroopa küberkuritegevuse keskuse töötajatele."

Europoli tegevjuhi kirjas on märgitud, et Kaspersky Lab ja teised partnerid aitasid Euroopa küberkuritegevuse vastase võitluse keskuse ja teiste õiguskaitseorganite toimingute läbiviimises küberkuritegevuse vastu ning see on väga oluline osa avalik-õiguslikust  partnerlusest selles valdkonnas.

"Europolile ei edastatud mingit Kaspersky toodete tehnilist hinnangut, mis võeti resolutsiooni aluseks, seega kommenteerida väidet, et "leidis kinnitust nende toodete pahatahtlik iseloom Europol ei saa," võtab kokku Catherine De Bolle.

Europoli vastust kommenteerides ütles Toom: "Meil on tegemist klassikalise juhtumiga poliitilise tahe üleolekust terve mõistuse üle. Selle asemel, et teha päringuid Europolile, selgub, et on võimalik lihtsalt alistuma kujutlusvõimele ja tuua Euroopa Parlamendi hääletusele täielikult tõestamata jama, põhjustades seega ohtu ELi küberjulgeolekule. Jääb vaid loota, et meie hurraapatriootide sekkumiseta Europol saab taastada koostöö samas mahus, nagu seda eurooplaste huvid nõuavad."

Kaspersky Lab on rahvusvaheline ettevõte, mille peakorter asub Moskvas ja mis tegutseb enam kui 200 riigis üle maailma. Ettevõte on spetsialiseerunud viiruste, rämpsposti, häkkerite ja muude küberohtude vastaste kaitsesüsteemide arendamisele. NoMoreRansom projekti („ei mingit lunaraha enam“) initsiaatoriteks olid Madalmaade politsei (täpsemalt selle küberkuritegude vastu võitlemise üksus), Europoli küberkuritegevuse vastane divisjon ning kaks firmat – Kaspersky Lab ja McAfee. Algatuse eesmärgiks oli aidata küberkuritegude ohvritel saada tagasi oma krüpteeritud andmed ilma et nad peaksid kurjategijatele selle eest maksma.