Yana Toom Mogherinile: desinformatsiooniga võitlejad levitavad desinformatsiooni mittekodanike kohta

27/06/2018

Euroopa Parlamendi liige Yana Toom saatis 26.juunil Federica Mogherinile arupärimise selliste desinformatsiooniga võitlejate kohta, kes ise levitavad desinformatsiooni Balti riikide mittekodanikest.

Küsimused Euroopa Liidu raames Vene propagandaga võitluseks loodud  spetsiaalse struktuuri East StratCom Task Force tegevuse kohta Toom saatis mitte ainult EL-i välis- ja julgeolekupoliitika esindajale, vaid ka interneti libauudiste uurimise ekspertgrupi juhile Madeleine de Cock Buningile ning East StratCom Task Force-le.

Arupärimise ajendiks osutus East StratCom-i veebilehel 14.juunil ilmunud lugu «Зверства в странах Балтии?» („Hirmuteod Balti riikides?“).

Anonüümne East StratCom-i ekspert kirjutab: „[Venemaa meedia] taas süüdistas Lätit riigi territooriumil elavate mittekodanike (peamiselt vene rahvusest) õiguste piiramises. Reaalsuses on aga mittekodanikud võrdselt kaitstud   seadusandlusega nii Lätis, kui ka elades või liikudes välismaal, ning peale riigi kodanike see on ainus grupp, kes omab seaduslikku õigust elada Lätis alaliselt. Veel enamgi, mittekodanikud võivad saada Läti kodanikeks naturalisatsiooni teel.“

“Minu tähelepanu pälvis just see vastulause,“ kirjutab Yana Toom oma arupärimises. „Muuhulgas märgitakse seal, et „Läti mittekodanikud ei ole kodakondsuseta isikud“ ja „mittekodanikud on võrdselt kaitstud   seadusandlusega nii Lätis, kui ka elades või liikudes välismaal“. See tekst on kopeeritud otse Läti Välisministeeriumi veebilehelt. Ta on oma sisu poolest vale. Paljud organisatsioonid, sealhulgas ÜRO, kinnitavad, et „mittekodanikud“ on kodakondsuseta isikud. Euroopa Inimõiguste Kohus on tunnistanud neid  inimesi kodakondsuseta isikuteks kaasuses “Andrejeva Läti vastu”. Samas kaasuses leiti, et “mittekodanikel” pole võrdseid õigusi pensioni saamisel; seda otsust pole Läti Vabariik siiamaani tunnistanud.”

Lisaks tuletab Euroopa Pärlamendi liige meelde, et Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee mainis, et on väga mures seoses kodakondsuseta isikute suure hulgaga Eestis ja Lätis. Assamblee rõhutas: “Riigid peaksid vältima kodakondsuseta isiku mittetunnustamist olukorras, kus see kuulub  kodakondsuseta isiku mõiste alla kodakondsuseta isikute staatuse konventsiooni artiklis 1.“

“Olen väga mures, et Euroopa Liidu üksus kasutab oma võitluses desinformatsiooniga valeväiteid, mis on vastuolus ÜRO, Euroopa Inimõiguste Kohtu, Euroopa Nõukogu ja teadlaskonna arvamusega,“ kirjutab Yana Toom. Ta märgib, et East StratCom-i ülevaade on üpris pealiskaudne ja et desinformatsiooniga võitlejad peavad suhtuma kriitiliselt sealhulgas võimuesindajate väidetesse.

Ta küsib:

  1. Mis kvalifikatsiooni nõutakse inimestelt, kes uurivad desinformatsiooni? Kas nad saavad mingi koolituse?
  2. Kas on olemas desinformatsiooni uurimise ja vastulause koostamise protseduur?
  3. Kas on olemas juhend, mille järgi kontrollitakse allikate usaldusväärsust?
  4. Kuidas hinnatakse müüte hajutavate ajakirjanike kvalifikatsiooni?
  5. Kas on olemas kaitsemehhanismid, mis garanteerivad vastulause täpsuse ja objektiivsuse? Näiteks faktide topeltkontroll?
  6. Kuidas saavutatakse tasakaal sõnavabaduse ja desinformatsiooniga võitluse vahel? Kuidas desinformatsioon arvamusest eristub?
  7. Kas on olemas veaparandusmehhanism, kui keegi ei ole tekstiga nõus või saabuvad kaebused sisu suhtes?

„See on väga ohtlik tendents, kui libauudistega võitlejad ka ise tekitavad libauudiseid,“ kommenteerib Yana Toom. „Täna nad ütlevad seda Läti  mittekodanikest, homme aga ütlevad seda Eesti kohta ja keegi võib neid uskuda. Peale selle eksisteerib propagandaga võitlejate struktuur tänu EL-i maksumaksjate rahale, nii et arutada nende tegude üle saab ja tuleb.“

Foto East StratCom Task Force veebilehelt.