Kes hakkab lapsi lasteaedades õpetama, minister täpselt ei tea

10/05/2024

Seoses olukorraga personaliga, kes peaks viima ellu vene lasteaedade üleminekut eesti keelele, ja kuulujuttudega, et need asutused “võtavad õpetajateks” vaata et kõiki, peaasi, et  C1-kategooria olemas, saatis Euroopa Parlamendi liige Jana Toom päringu haridus- ja teadusminister Kristina Kallasele. Päringu teemaks on pedagoogilise hariduseta inimeste osakaal, mis on lubatud lasteaedades õpetaja ametikohal. 

Euroopa Parlamendi liige tundis huvi, “kas ja kuidas on reglementeeritud pedagoogilise hariduseta inimeste osakaal, kes saavad lasteaias õpetajana töötada, samuti kus jookseb ministeeriumi jaoks punane joon - kui pedagoogilise hariduseta õpetajad moodustavad 30%, 50%, 70% pedagoogilisest kollektiivist?”

Ministri vastusest selgub kõigepealt, et “sellist osakaalu ei ole otseselt reglementeeritud”.

Seejärel – et “lasteaia tegevuse kohustuslik tingimus on, et kõik pedagoogid vastavad kvalifikatsiooninõuetele”.

Ja lõpuks – “kui õpetajaks kandideerival isikul puudub õpetaja kutse ja kutset ei ole võimalik saada, sest ei ole kõrgharidust, siis viib tema pedagoogiliste kompetentside hindamise läbi tööandja. (…) Õpetajana töötamiseks peab isikul olema igal juhul vajalik pedagoogiline kompetentsus ka siis, kui pole veel nõutud tasemeharidust (kõrgharidus). Selle nõude eesmärk on tagada lasteaia õppekavas määratud õppe- ja kasvatustegevuse eesmärkide täitmine ning lapse üldoskuste ja arengu eeldatavate tulemuste saavutamine, kuni leitakse kvalifikatsiooninõuetele vastav õpetaja“. 

Foto: Véronique Debord-Lazaro / Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.0)