Elamisloast ilmajätmine: keda paneb muretsema see, mis saab inimesest võõras riigis?

14/08/2023

Zoja Paljamar, kellel oli hall pass ja kelle elamisloa Politsei- ja Piirivalveamet tühistas Kaitsepolitseiameti ettepanekul siis, kui naine külastas Venemaal oma sõbrannat, sattus seal haiglasse raskekujulise astma ägenemise ja südamepuudulikkuse tõttu. Seoses sellega pöördus Euroopa Parlamendi liige Yana Toom arupärimisega siseminister Lauri Läänemetsa poole.  

„Zoja Paljamari tervislik seisund ja diagnoosid olid Eestis hästi teada ning KaPo-l ja PPA-l ei olnuks mingit probleemi need välja selgitada ja kaaluda, millised riskid naise elu ja tervisele selline PPA otsus kaasa toob. Kas peale julgeolekuohu, mida inimene KaPo ja PPA arvates endast kujutab, analüüsitakse elamisloa annuleerimise otsuse tegemisel ka kroonilise haige kohest toimetulekut välisriigis ilma arstiabita? Kes vastutab selle eest, kui PPA otsuse tagajärjel inimene kaotab elu?“ 

Yana Toom soovis ministrile head tervist ning jäi vastust ootama. 

Vastus

“Seoses proua Zoja Paljamari pikaajalise elamisloa kehtetuks tunnistamisega soovite teada, kas elamisloa kehtetuks tunnistamise otsuse tegemisel analüüsitakse ka kroonilise haige kohest toimetulekut välisriigis ning kes vastutab selle eest, kui Politsei- ja Piirivalveameti otsuse tagajärjel inimene kaotab oma elu. 

Saame selgitada, et välismaalaste seaduse § 241 lõike 3 kohaselt tuleb pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamisel muude tingimuste kõrval võtta arvesse ka välismaalase vanust ning pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise tagajärgi välismaalase ja tema perekonnaliikmete jaoks. Samuti saame selgitada, et avaliku võimu kandja vastutusele kohaldatakse riigivastutuse seadust. 

Paraku ei saa Siseministeerium avaldada konkreetse haldusmenetluse asjaolusid, muu hulgas põhjusel, et tegu on isikuandmeid sisaldava teabega. Kõigil isikutel on võimalus oma õiguste kaitseks pöörduda kohtusse ning Siseministeeriumile teadaolevalt on selles juhtumis seda tehtud. 

Veiko Kommusaar 

sisejulgeoleku asekantsler“

Foto: Kai Stachowiak / publicdomainpictures.net (CCO 1.0)