Toom aitab vallandatud Jelena Fjodorovat ja tsiteerib Šarapovit

10/05/2022

Vaenu õhutamise ja sõjalise agressiooni toetamise eest Karell Kiirabist lahti lastud Jelena Fjodorova esitas Harju maakohtule hagi, milles nõudis töölepingu ülesütlemise tühisuse tuvastamist. Talle õigusabi osutamist toetab Euroopa Parlamendi liige Yana Toom.

Fjodorova töötas Karell Kiirabi AS-s 2013. aastast. Möödunud aastal pälvis Rakveres efektiivse töötaja tiitli. Kuid 3.märtsil lasti ta päeva pealt lahti töölepingu seaduse §88 lg 1 punktide 5 ja 6 alusel – Jelena olevat toetanud Facebookis „erioperatsiooni Ukrainas“, kusjuures üsna agressiivses vormis. Tööandja arvates sellega põhjustas ta kolmandate isikute usaldamatuse tööandja vastu ja ka tööandja usalduse kaotuse enda vastu.

Hagiavalduses märgitakse, et üldiselt tuleb töötajat töökohustuste rikkumise korral hoiatada. See kehtib mitte ainult usalduse kaotamise puhul, vaid ka teiste rikkumiste pu-hul. Hoiatuse eesmärk on anda inimesele võimalus käitumist parandada. Kui hoiatuse tegemise järel olukord ei muutu, siis on võimalik töösuhe lõpetada. Tööandja ei ole hoiatanud, selgitanud ega ka suhelnud töötajaga. Ei olnud selgitanud, et ei soovi töötaja poliitilistel diskussioonidel osalemist.

Jelena Fjodorova soovib kas töösuhte jätkamist või tööandjalt hüvitise väljamõistmist. 

Fjodorova lepingulised esindajad kohtus on juristid Sofja Pevzner-Belošitski ja Jelena Karžetskaja.  

„Selle hagiavalduse põhiteesiks on, et tööleping lõpetati formaalse õiguse rikkumistega, ei kohaldatud korrektselt tööseadusandluse paragrahve, ei järgitud töötaja teavitamise ja temaga selgitavate vestluste pidamise korda. Toonitan, et hagi esemeks on just see. Hageja loobub poliitilisest diskussioonist ning ei soovi väljendada oma poliitilisi vaateid. Kuid soovib kinnitada, et ei poolda sõjategevust ning elab igale kannatanule kaasa,” kommenteeris Pevzner-Belošitski. 

„Õigusabi andmine pole sugugi Jelena poolt öeldu heakskiit. Asi on milleski muus: demokraatlikus riigis on vastuvõetamatu vallandada inimesi ette hoiatamata nende arvamuse eest, isegi kui see arvamus tööandjale kategooriliselt ei meeldi. Siin ei saa Šarapovist paremini öelda: "Kui suruda seadust enda alla üks kord, siis teine kord, siis hakata sellega uurimise auke kinni toppima nii, kuidas mul sinuga mugav on, siis pole see enam seadus, vaid kettnui!“ - ütles Yana Toom.


Ja need hirmud ei ole alusetud. Euroopa Parlamendi saadiku Eesti büroo teatel on hüppeliselt kasvanud õigusabi taotluste arv, mis on tingitud raskustest tööl ja haridusasutustes seoses „positsiooniga Ukraina suhtes“. 

Margarita Kornõševa,

Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroo nõunik