Yana Toom: naistevastase vägivalla kuriteoks tunnistamisest ei piisa

21/09/2021

Möödunud nädalal võttis Euroopa Parlament vastu raporti, mis nõuab Euroopa Komisjonilt naistevastase vägivalla kandmist kuritegude nimekirja Euroopa Liidu tasandil. Euroopa Parlamendi liige Yana Toom osales raporti loomises variraportöörina fraktsiooni Renew Europe poolt.

15. septembril Euroopa Parlamendi Strasbourgi istungil vastu võetud raport kutsub Euroopa Komisjoni kandma naiste ja tütarlaste vastase vägivalda nende tegude nimekirja, mis on tunnistatud kriminaalkuritegudeks Euroopa Liidu tasandil Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 83(1) – koos terrorismi, inimkaubanduse, narkokauplemise ja korruptsiooniga.

Yana Toom tõdeb, et naistevastase vägivalla probleem on loomulikult teravnenud COVID-19 epideemia ajal – kodus töötamise ja isolatsiooni tingimustes on naised sageli sunnitud jääma agressoriga silm silma vastu, - kuid tegelikult on olukord veel hullem. „Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen lubas selsamal kolmapäeval, et Euroopa Komisjon annab sellega seoses välja direktiivi, kuid sellest ilmselgelt ei piisa. Olukord pidurdub Euroopa Liidu Nõukogu tasandil. Meenutan: meil on Istanbuli konventsioon, suurepärane tööriist naistevastase vägivallaga võitlemiseks. Selle konventsiooni allkirjastasid kõik Euroopa Liidu liikmed, kuid seda ei ratifitseerinud kaugeltki mitte kõik: Läti, Leedu, Ungari, Tšehhi, Slovakkia ega Bulgaaria ei kiirusta seda tegema. Sellest lähtuvalt ei saa Euroopa Liit Istanbuli konventsiooniga blokina liituda, selle vastu on Euroopa Liidu Nõukogu, täpsemalt aga riigid, mis ei soovi konventsiooni ellu viia. See on täielik häbilugu.“

Eurosaadik lisab, et siinjuures poleks naistevastase vägivalla kriminaalkuriteoks tunnistamine piisav: „Suuremas osas riikides on vägivald niigi kriminaalkorras karistatav. Selleks, et võitlus naistevastase vägivallaga oleks tõhus, on tarvis teisi meetmeid, mida muuseas kirjeldab Istanbuli konventsioon: niisuguse vägivalla ennetamine tüdrukute ja poiste hariduse kaudu, kaitsemeetmed naistele, sealhulgas psühholoogi abi, vastavad varjupaigad, sundabielude juriidilised tagajärjed, võitlus kiusamise ja jälitamisega internetis, reproduktiivõigused, ligipääs reproduktiivtervishoiule. Variraportöörina seisin ma selle eest, et kõik nimetatu saaks raportisse kaasatud.“

Yana Toom selgitab, et raporti eesmärk on avaldada survet Euroopa Komisjonile, et see omakorda avaldaks survet Euroopa Liidu Nõukogule – ja et probleemi lahendamine lõpuks surnud punktist edasi liiguks. „Ursula von der Leyeni sõnadest on vähe,“ ütleb eurosaadik. „Me nõuame tegusid!“

Raporti poolt hääletasid kõik Eesti eurosaadikud peale Jaak Madisoni (EKRE).