Yana Toom korraldab konverentsi, mis on pühendatud Euroopa alampalgale

24/10/2020

Teisipäeval, 27. oktoobril, korraldab Euroopa Parlamendi saadiku Yana Toomi büroo Delfi portaalis veebikonverentsi „Euroopa alampalk: pro ja contra“

Algus on kell 18.00, konverents kestab kaks tundi. Konverentsil osalejad arutlevad alampalga Euroopa Liidu tasandil reguleerimise võimaluse üle: kas niisugune reguleerimine on võimalik, kuidas mõjutab Euroopa alampalk majandust – ja mida on töötajatel lähitulevikus oodata.

„Järgmisel nädalal peab Brüssel esitama direktiivi Euroopa alampalga kohta,“ räägib Euroopa Parlamendi saadik Yana Toom. „Oodatakse, et see ettepanek on konkreetne: alampalk Euroopa Liidus peab olema vähemalt 60% mediaanpalgast ja 50% keskmisest palgast. Eesti jaoks tähendaks see alampalga tõusu rohkem kui saja euro võrra. On arusaadav, et leidub nii neid, kes on selle regulatsiooni poolt, kui ka neid, kes on vastu. Mina olen poolt, sealjuures aga pakuvad mulle huvi mõlema poole argumendid. Lisaks esitame samateemalise sotsioloogilise küsitluse tulemused – need osutusid täiesti paradoksaalseteks.“

Arutelul osalevad Eesti sotsiaalminister Tanel Kiik, Euroopa Komisjoni tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraadi peadirektor Joost Korte, Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni peasekretäri asetäitja Esther Lynch, Eesti Ametiühingute Keskliidu direktor Peep Peterson, tööhõive ja sotsiaalküsimuste osakonna juhataja Saksamaa alalises esinduses Euroopa Liidu juures Ulrike Geith ja Eesti Tööandjate Keskliidu tegevjuht Arto Aas. Moderaator – Ahto Lobjakas.

Veebikonverentsi saab kuulata Delfi portaalis eesti, inglise ja vene keeles. Kuulajad saavad esitada oma küsimusi Delfis ja veebileheküljel Slido.