Yana Toom: me teame, milleni viib ühiskonnas külmutatud konflikt

15/10/2020

Neljapäeval, 15. oktoobril toimus kodanikualgatuse Minority Safepack (ehk Vähemuse Turvapakett) avalik arutelu, milles osalesid Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendi esindajad.

Petitsioonikomisjoni esindas kuulamistel Euroopa Parlamendi liige Yana Toom, kes on seda algatust pikka aega toetanud. Arutati rahvusvähemuste keelte kaitset ELis, samuti vähemuste juurdepääsu haridusele ja meediale nende emakeeles. Enamik Minority Safepack kuulamiste osalejaid olid toetavad, kuid oli ka teisi hääli. Nii võttis kultuurikomisjoni aseesimees Dace Melbārde sõna vene keele kaitsmise vastu: vene keel on juba kaitstud, see on Venemaa riigikeel, seejuures Lätis „vene keel tuleb tagauksest“ ning selle eest on vaja kaitsta pigem läti keelt, mis selles olukorras muutub vähemuskeeleks.

“Me kõik teame, et Euroopa loosung “Ühtsus mitmekesisuses” ei kehti rahvusvähemuste kohta, sealhulgas ka vähemus, kuhu kuulun mina, olles eestlasest venelane," ütles Yana Toom. "Oleme just kuulnud, mida see mõne kaasmaalase meelest tähendab. Vahepeal teame kõik, milles probleem seisneb: katses assimileerida vähemusi, keelata neil emakeeles õppimine, töötamine ja valimiskampaaniate läbiviimine. Probleemiks on piirav kodakondsuspoliitika ja asjaolu, et meil ei lubata oma põhiõigusi ja -vabadusi täielikult teostada. Need probleemid tuleb lahendada sest teame ka, milleni viib ühiskonnas külmutatud konflikt”.

Melbārde poole pöördudes palus Yana Toom: „Jääme vähemuskeele definitsiooni juurde: see on keel, mida räägib antud territooriumil vähemus. See, kui palju inimesi seda maailmas räägib, pole oluline. Eesti, Läti, Leedu ei saa öelda, et nende keeled oleksid väidetavalt vähemuskeeled: need on nende rahvusriikide riigikeeled.”

Yana Toom tõstatas ka vähemuste teabele juurdepääsu küsimuse: „Me kulutame pidevalt energiat ja raha võitlemiseks propaganda vastu , kuid mõnes ELi riigis pole või peaaegu pole vähemuskeeles meediat, pole nendes keeltes töötavaid ajakirjanikke, haridust nendes keeltes. Rahvusvähemuste kogukonnad surutakse lihtsalt teise inforuumi. Näiteks Eestis pole ühtegi venekeelset päevalehte. Olen kindel, et ka vähemuse keeles ajakirjandust saab ja tuleb aidata.”

Minority SafePack (minority-safepack.eu) on Euroopa kodanike rühma algatus, kes soovib tugevdada rahvusvähemuste kaitset, kultuurilist ja keelelist mitmekesisust ELis. Algatuse üks eesmärke on saavutada EL-i riikides alaliselt elavate mittekodanike võrdne kohtlemine, et neil oleksid samad õigused kui ELi kodanikel. Muude eesmärkide hulka kuuluvad Euroopa vähemusrahvuste keelte kaitse väljasuremise eest, vähemuste marginaliseerumise ennetamine ja nende õiguste kaitse.

Kodanikualgatus on pälvinud enam kui 1,1 miljoni allkirja toetuse, sealhulgas Eestis, kus allkirju aitas koguda MTÜ Eesti Vene Kool. Pärast tänaseid kuulamisi on Euroopa Komisjon kohustatud algatuse ellu viimiseks kuue kuu jooksul esitama seadusandlikud ettepanekud.