Yana Toom on Eesti mõjukaim Euroopa Parlamendi saadik

14/10/2020

Sõltumatu organisatsiooni VoteWatch Europe uuringu järgi on Yana Toom Eesti mõjukaim Euroopa Parlamendi liige.

Uuringu "Kellel on mõju Euroopa Parlamendis?" (impactindex.eu) osana analüüsis MTÜ VoteWatch Europe parlamendiliikmete tööd ajavahemikul 2019. a. september kuni 2020. a. august. Arvesse võeti kahte tüüpi mõju. Esimene on poliitiline mõju: võtmepositsioonid, võime mõjutada õigusaktide loomist, poliitilised sidemed Brüsselis. Teine on sotsiaalne mõju (põhineb peamiselt Twitteril).

Uuringu tulemuste kohaselt saavutas Eesti parlamendiliikmete seas esikoha Renew Europe fraktsiooni petitsioonide koordinaator, petitsioonikomisjoni aseesimees ning tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni liige Yana Toom. VoteWatch Europe tähistab Yana Toomi ennetavat hoiakut vaesuse ja tööhõive osas: eurosaadik sai euroala tööhõivet ja sotsiaalpoliitikat käsitleva raporti autoriks.

Reitingu teisel kohal on Andrus Ansip, kolmandal Sven Mikser. Eestit esindab Euroopa Parlamendis seitse parlamendiliiget.