Yana Toom: Euroopa Liit aitab Ida-Virumaa elanikel ilma hirmuta tulevikku vaadata

18/09/2020

Euroopa Parlament on vastu võtnud määruse, kus sisuks muudatused õiglase ülemineku fondi asutamisdokumendile. “Õiglane üleminek rohelisele majandusele – see on peamiselt seotud töökohtade loomisega. Ning see on ka ainuke tee, kuidas Euroopa aitab Ida-Virumaa elanikel ilma hirmuta tulevikku vaadata,” on eurosaadik Yana Toom (Keskerakond/Renew Europe) veendunud.

Yana Toom töötas eelnimetatud muudatusettepanekutega kui Euroopa Parlamendi tööhõive ja sotsiaalkomisjoni variraportöör. “Pikka aega käis Euroopa Parlamendis kähmlus, et millele tohib ja millele mitte kulutada selle suure fondi rahasid. Minu jaoks on vastus ilmne. Prioriteediks on töökohtade loomine, investeeringud ettevõtlusesse ja taristusse. Enamik kolleege olid minuga nõus. Ja Euroopa Parlament otsustas, et fond on ennekõike sotsiaalne vahend, mille eesmärgiks on võidelda töötusega sellistes piirkondades nagu meil on Ida-Virumaa,” ütles Toom.

Euroopa Parlamendi poolt vastuvõetud muudatusettepanekud kohustavad riike keskenduma just keskustest kaugete regioonide demograafilistele probleemidele, et arendada piirkonda ja fondi rahade toel panustada töötajate ümberõppesse ning toetada väikse- ja keskmise suurusega ettevõtteid. Samuti otsustati suurendada fondi mahtu 11,2 miljardilt 25,3 miljardile eurole.

“Eelneva jaotuskava kohaselt oli meil võimalus saada 125 miljonit eurot, millele oleks lisandunud veel 200 miljonit eurot struktuurifondidest,” kommenteeris Yana Toom, “ning arvestades summasid ühe elaniku kohta, olime nimekirjas esimeste seas. Nüüd on raha veelgi rohkem ja fondi maht suureneb. Euroopa Parlament soovib, et fondi ressursid kasvaksid seitsme aastaga 58 miljardi euroni. Selle raha saamiseks peab aga meie valitsus koostama Ida-Virumaale üksikasjaliku arengukava. Aega on meil selleks 1 aasta, seda siis alates määruse jõustumisest, kui muudatused kiidab heaks Euroopa Nõukogu ehk heakskiit saadakse kõikidelt Euroopa riikide ministritelt.”

Euroopa Liidu õiglase ülemineku fond loodi spetsiaalselt selleks, et vältida keskkonnasõbralikule majandusele üleminekust tingitud sotsiaalseid katastroofe neis piirkondades, kus elu-olu on olnud siiani sõltuvuses kivisöest, põlevkivist või turbast.