Eesti venekeelsed ajakirjanikud saavad minna Euroopa parimatesse meediaväljaannetesse praktikale

19/03/2019

Organisatsioonid, kes soovivad saata Euroopa Liidu riikides rahvusvähemuste keeltes, sealhulgas vene keeles, töötavaid ajakirjanikke praktikale Euroopa parimatesse ajalehe-, televisiooni- ja raadiojaamade toimetustesse, saavad esitada 17. aprilliks Euroopa Komisjonile vastava taotluse EL rahaliste vahendite eraldamiseks:  https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/pilot-project-internship-opportunities-minority-language-media . Praktika programm kiideti heaks Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi algatusel jaanuaris 2018 ning samal ajal eraldati sellele projektile pool miljonit eurot.

„Eelmise aasta alguses kinnitas Euroopa Komisjon meile, et projekti ettevalmistamine on alanud,” kommenteeris Toom. - Kuid teadmata põhjustel jäi protsess toppama, kuigi me torkisime Euroopa Komisjoni pidevalt. Mul on hea meel, et lõpuks on jää hakanud liikuma ning selle projekti raames saavad vene keelt kõnelevad ja vene keeles kirjutavad Eesti ajakirjanikud uusi kogemusi ja teadmisi, töötades juhtivate Euroopa meediaväljaannete toimetustes.”

Projekti raames, mille idee sündis Yana Toomi 2014. aasta novembris korraldatud seminaril, kus osalesid Eesti juhtivate venekeelsete meediakanalite esindajad, on ajakirjanikel võimalus läbida kuni neli kuud kestva rahvusvahelise praktika. Nende reisi- ja majutuskulud kaetakse Euroopa Liidu eelarvest. Ainus tingimus osalejatele on Rahvusvahelise Ajakirjanike Föderatsiooni (IFJ) vastuvõetud ajakirjanduslike käitumispõhimõtete deklaratsiooni järgimine.