Yana Toom: Mogherini ütles Krossi avaldustest lahti

10/01/2019

Läti mittekodanikud ei ole apatriidid ainult Läti ametivõimude seisukohast - selline selgitus lisati EUvsDisinfo veebilehe andmebaasi Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi (Keskerakonna) nõudmisel.

Eellugu: 26. juunil saatis Yana Toom EL välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherinile (pildil) arupärimise Euroopa desinformatsiooniga võitlejate tegevuse kohta, kes ise levitavad desinformatsiooni Balti riikide mittekodanike kohta.

Selle põhjuseks oli East StratCom loodud veebilehel EUvsDisinfo artikli „Metsikused Balti riikides?” (06/14/18) avaldamine. East StratCom anonüümne ekspert kirjutas: „[Vene meedia] taaskord süüdistas Lätit riigis elavate mittekodanike (rahvuselt peamiselt venelaste) õiguste piiramises. Tegelikult on mittekodanikud seadusega võrdselt kaitstud nii Lätis kui ka välismaal elamise ja ringiliikumise ajal. ”

Yana Toom juhtis Mogherini tähelepanu asjaolule, et StratComi vastus lihtsalt kopeeriti Läti Välisministeeriumi veebilehelt ning selles vastuses sisalduv teave on vastuolus ÜRO ekspertide, PACE ja Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunike arvamusega. Euroopa Parlamendi liige kirjutas, et valeuudistega vastu võitlejad mitte üksnes ei eira probleemi olemasolu, vaid ise levitavad valeinfot.

Mingil põhjusel esimesena reageeris Toomi pöördumise peale Eerik-Niiles Kross, kes kirjeldas intervjuus Delfi portaalile täpselt, missugune saab olema StratComi vastus. Ja tõepoolest: Yana Toomi kontor sai ettenähtud ajal Mogherini kontorist formaalse vastuse, mis oli Krossi tekstist peaaegu maha kirjutatud.

"Eeldasime, et Kross teeb koostööd StratComiga ning  minu kiri Mogherinini lihtsalt ei jõudnud," ütles Toom. „Pidin näitama üles sihikindlust ning siin siis ka tulemus: pärast arvamuste vahetust volinikuga tehti Euroopa uudiskirjas vastavad parandused.”

Oma kirjas Yana Toomile väljendas Federica Mogherini ka sügavat kahetsust lekke pärast ja ütles, et ta on astunud samme kirjavahetuse konfidentsiaalsuse tagamiseks. „Tahaks loota, et nüüdsest ei avalda Eesti meedia Krossi vigadest kubisevaid avaldusi, pidades neid ekslikult Euroopa ametivõimude ametlikuks seisukohaks,” kommenteerib Euroopa Parlamendi liige Yana Toom.