Euroopa Parlament vaatab läbi järgmist mittekodanike õiguste kohta esitatud petitsiooni

26/09/2018

Vaatamata  Baltiriikide Euroopa Parlamendi liikmete lobitööle Euroopa Parlamendi petitsioonikomisjon vaatab läbi järjekordse ​​petitsiooni mittekodanike õiguste kohta, millele on alla kirjutanud kirjanik Kaur Kender ja Euroopa Parlamendi liige Yana Toom.

"Komisjoni istungil üritati sulgeda petitsioon, seda läbi vaatamata, kuid meie vastased pidid alla neelama mõru pilli: vaatamata nende jõupingutustele enamik mu kolleege ei pidanud mittekodanike probleemi "kunstlikuks". Komisjon otsustas taotleda Euroopa Komisjonilt täiendavat teavet ning üksikasjalikult arutada hallipassimeeste olukorda,“ selgitab Euroopa Parlamendi petitsioonikomisjoni liige Yana Toom (Keskerakond).

Mais esitatud petitsioon puudutab peamiselt töötajate ja teenuste liikumisvabadust Euroopa Liidus - ainult Euroopa Liidu kodanikel on õigus ilma igasuguste piiranguteta liikuda teisse liikmesriiki töötamise eesmärgil. Halli passi omanikel selline võimalus puudub, kusjuures piirangud kehtivad ka ettevõtjatele – ettevõte võib kolida, aga aga ettevõtte omanik sellist teisse riiki kolimise luba ei pruugi saada. Ebavõrdsus Euroopa Liidu kodanike ja mittekodanike õiguste osas esineb ka näiteks viisavaba reisimise puhul kümnetesse riikidesse väljaspool Euroopa Liitu ning perekonnaõiguses – näiteks mittekodanikud (erinevalt kodanikest) ei saa alati vormistada abielulahutust välismaal.

"Olles uurinud mittekodanike õiguslikku staatust Euroopa Liidus, paljud kolleegid Euroopa Liidus olid hämmingus, kui palju totraid piiranguid halli passi omanikele eksisteerib, ja kuigi nemadki maksavad makse Euroopa Liidus, puuduvad neil Euroopa Liidu kodanikega võrdsed õigused," ütles Toom ja avaldas lootust, et komisjon vastab õigeaegselt ning petitsiooni läbivaatamine toimub veel enne käesoleva aasta lõppu.