Yana Toom Donald Trumpile: lapsed peavad taasühinema oma vanematega!

09/07/2018

Euroopa Parlamendi liige Yana Toom kirjutas USA presidendile Donald Trumpile avaliku kirja, milles väljendas pahameelt selle üle, kuidas USA ametivõimud kohtlevad illegaalsete immigrantide lapsi. Toomi algatusega liitusid tema kolleegid – 25 saadikut Euroopa Parlamendi EPP, ALDE, Greens/EFA, S&D ja GUE fraktsioonidest.

Yana Toomi ajendas pöördumist kirjutama juunis puhkenud skandaal. Sai teatavaks, et USA ametivõimud olid saatnud tuhandeid illegaalsete immigrantide lapsi isolaatoritesse, ega lasknud neil oma vanematega taasühineda.

Trump allkirjastas 20. juunil käskkirja, milles lubas, et pered taasühinevad. Kuid, nagu on märgitud Yana Toomi kirjas, jääb selgusetuks, mitu last kinni peeti ja perest lahutati ning mitu last on oma peredesse tagasi jõudnud. Situatsioon on päris ebanormaalne. Lapsi hoitakse ebasobilikes tingimustes, osa neist on üle viidud teistesse USA regioonidesse, mõnede laste vanemad on juba välja saadetud. Kinnipeetud laste seas on neid, kes vajavad erihoolt, ja neid, kes on sõna otseses mõttes rinnast ära võetud.

 „Me tahame rõhutada: laps on alati laps, tema enda ja tema vanemate migratsioonistaatusest sõltumata,“ tuletab eurosaadik Trumpile meelde. „Iga migratsioonipoliitika juhtiv põhimõtte peaks olema laste huvide kaitse. Lapse kinnipidamine ei kaitse tema huve ja on vastuolus rahvusvahelise õigusega inimõiguste osas. Perede lahkulöömine praeguse null-tolerantsi poliitika oludes läheb vastuollu ÜRO Lapse õiguste konventsiooni artikkel 9-ga.“

Yana Toom ja teised Euroopa Parlamendi liikmed kutsuvad USA presidenti rakendama vajalikud protseduurid, et lapsed ja nende vanemad taasühineksid ilma tarbetu viivituseta.

Kirja täisteksti leiate siit.