Euroopa Rahvusvähemuste Föderaalliit: venelaste diskrimineerimine Eestis on vastuvõetamatu

06/07/2018

Juunis toimunud kongressil võttis Euroopa Rahvusvähemuste Föderaalliit (FUEN) MTÜ Vene Kool Eestis ettepanekul vastu resolutsiooni Venemaa rahvusvähemuste olukorra kohta Eestis.

Muuhulgas käsitleb resolutsioon kodakondsusetuse probleemi, rahvuse alusel diskrimineerimist, venekeelse hariduse eestistumist, vene keele diskrimineerimist ning õigusnormide eiramisest rahvusvähemuste õiguste vallas.

Resolutsioonis kutsutakse Vabariigi Valitsust üles hoiduma vene vähemuse diskrimineerimisest; täitma OSCE, ÜRO, EL ja Euroopa Nõukogu soovitused; ratifitseerima Euroopa inimõiguste konventsiooni 12. protokolli, millega diskrimineerimine keelatakse  (Eesti allkirjastas protokolli 2000. aastal, kuid ei ole seda veel ratifitseerinud); laiendama vene keele piirkondlikku kasutust ning mõistma, et Eesti on mitmerahvuseline riik.

Resolutsioonis kutsutakse ka Euroopa institutsioone üles pöörama rohkem tähelepanu mittekodanike probleemile Eestis ja Lätis ning toetama Balti riikide vene vähemust selle soovis säilitada oma rahvuslik identiteet.

"Mul on väga hea meel, et FUEN pööras tähelepanu meie probleemidele," kommenteeris Euroopa parlamendi liige Yana Toom. „Suur tänu MTÜ-le Vene Kooli Eestis, et nad suutsid selle resolutsiooni läbi suruda. Eriti tore oleks, kui ka meie koalitsioonipartnerid ja kolleegid Brüsselis võtaksid need üleskutsed kuulda."

FUEN on  1949. aastal Pariisis asutatud sõltumatu rahvusvaheline organisatsioon, mis esindab Euroopa rahvusvähemusi kõikidel võimutasanditel, sealhulgas EL, ÜRO ja OSCE institutsioonides. FUEN on suurim põliste rahvusvähemuste konföderatsioon Euroopas: see hõlmab 90 organisatsiooni 33 Euroopa riigist. Just nimelt FUEN toetas kodanikualgatust Minority Safepack. 2018. aasta FUENi kongress toimus 20.-24. juunil Hollandis, Leeuwardenis.