Yana Toom kaebas Delfi Pressinõukogusse

02/07/2018

Euroopa Parlamendi liige Yana Toom esitas 2.juulil kaebuse pressinõukogule Delfis ilmunud kirjutise peale, kuna tema arvates on portaal rikkunud mitu Eesti ajakirjanduseetika koodeksi punkti.

28.juunil ilmus Delfis lugu pealkirjaga „Libauudistega võitlemise üksus kummutab leebelt Yana Toomi väiteid”.

Teatavasti nõudis Toom ELi välispoliitikajuhilt Federica Mogherinilt aru, miks tekitab spetsiaalselt Vene propagandaga võitlemiseks loodud Euroopa Liidu üksus East StratCom Task Force oma võitluses libauudistega ise libauudiseid. Vastava kirja saatis Toom ka East StratComile.

Selles kirjas teatas Yana Toom, et East StratCom jagab eksitavat teavet, väites, et Läti mittekodanikud ei ole kodakondsuseta isikud ja on seadusega võrdselt kaitstud. Toomi sõnul see on vale, mis on vastuolus ka ÜRO, Euroopa Inimõiguste Kohtu, Euroopa Nõukogu ja teadlaskonna arvamusega.

“East StratCom saatis mulle kaks vastust. 25.juunil kinnitas ta mu kirja kättesaamise ja teatas, et vastab võimalikult kiiresti. 29.juunil märkis aga, et olen “kirjutanud ka Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale” ning vastuse saadab mulle tema,” kommenteeris Toom.

Kuid Delfi avaldas informatsiooni, mille kohaselt StratComi meeskond kirjutas viisakas vastuses Toomile, et nad pole seni suutnud leida ühtegi ÜRO, Euroopa Inimõiguste Kohtu ega Euroopa Nõukogu dokumenti, mis Toomi seisukohti kinnitaks. Küll on nad valmis neid uurima, kui Toom neile mõne sellise saadab.

Toom kinnitas, et Delfi väide talle sellise vastuse saatmisest ei ole tõene, sest sellist vastust pole talle East StratCom saatnud.

Yana Toomi Eesti büroo uuris, kuidas mainitud East StratComi kiri Delfi toimetusse jõudis. Päevatoimetaja, kes võttis ühendust loo autoriga, selgitas, et see  “on sündinud vestlusest Riigikogu liikmega Eerik Niiles Krossiga”.

“Sellisel juhul autor ja Delfi oleksid pidanud kontrollima, kas ka Yana Toomile  selline vastus saadeti, mitte edastada selle vastuse kohta informatsiooni, mis on saadud hoopis kolmandalt isikult. Informatsiooni tõesust ja allikate usaldusväärsust toimetus antud juhul ei kontrollinud,” seisab kaebuses.

“29.juunil 2018.a edastati minu büroost Delfile loo pealkirjaga “Toom: ilmselt postituvi, kellega East StratСomi pikem vastus mulle saadeti, maandus Delfis ja suri sealsamas”, mis on sisuliselt vastulause Delfi kirjutisele. Said lisatud ka lingid, mida, kui uskuda Delfi uudist, East StratСom leida ei suutnud.

Seda lugu või parandust seoses ebaõige informatsiooni ilmumisega Delfi ei avaldanud,” kirjutas Yana Toom oma kaebuses ning rõhutas, et Delfi rikkus head ajakirjandustava.