Yana Toom Euroopa Parlamendis: kuivõrd aus on meiega Facebook?

29/05/2018

“Facebook ei vääri pimedat usaldust - peame rangelt jälgima tema poolt uute isikuandmete kaitse reeglite täitmist,” ütles Euroopa Parlamendi  plenaaristungil EP liige Yana Toom (Keskerakond).

25.mail jõustus Euroopa Liidus Isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR), mis tegi internetikasutajate õiguste kaitse rangemaks. 22. mail Facebook-i asutaja ja juht Mark Zuckerberg lubas ettevõte täieliku vastavust Euroopa uutele eeskirjadele alates üldmääruse jõustumisest.

Kuid juba 25. mail seoses üldmääruse rikkumisega esitati Facebook-i ning WhatsApp-i ja Instagram-i vastu  hagid. Hagiavaldustes väidetakse, et  kostjad kunagi ei andnudki kasutajatele tõelist valikut andmete üleandmise suhtes. Lahkarvamuste korral inimene lihtsalt ei saa oma Facebook-i kontot kasutada.

“Ma pooldan hagide esitamist digitaalsete aktivistide poolt  - oma õiguste eest tuleb võidelda. Selline suhtumine kasutajatesse on täiesti vastuvõetamatu. Zuckerbergi vabandustest ja käepigistustest ei piisa, et Facebook saaks vältida edasist uurimist,” leidis Toom.

22.mail toimusid Euroopa Parlamendis kuulamised, kus osales Mark Zuckerberg. Arvati, et Facebook-i juht vastab saadikute küsimustele, kuid aega selleks ei jätkunud. Ürituse formaat oli Yana Toomi sõnul väga ebaõnnestunud ning peamised küsimused – Facebook-i monopoolse seisundi kohta, nende inimeste andmete saatuse kohta, kes ei ole Facebook-i kasutajad, kahju hüvitamise kohta – jäidki vastuseta.