Euroopa Parlamendi petitsioonikomisjon vaatas läbi petitsiooni mittekodanike õiguste kohta

25/04/2018

Euroopa Parlamendi petitsioonikomisjon vaatas 24.aprillil läbi petitsiooni mittekodanike õiguste kohta, mille 2016.a juunis esitasid EP liikmed Yana Toom (Eesti), Andrejs Mamikins ja Tatjana Zdanoka (Läti). Petitsioonile, mis kutsub üles pöörata tähelepanu mittekodanike poliitilisele õigusetusele (muuseas sellele, et mittekodanikel pole õigust hääletada Euroopa Parlamendi valimistel), kirjutasid alla üle 20 tuhande Eesti ja Läti elaniku.

Huvi selle teema vastu on suur – saal oli praktiliselt täis. Algul petitsioonikomisjon kuulas ära ekspertide Susanne Tönsmanni, Mārtiņš Paparinskisi ja Angela di Gregorio arvamused. Petitsiooni esitanute nimel esines Eesti kirjanik Kaur Kender: "See, mis toimub mittekodanikega, on katastroof. Neil ei ole poliitilisi õigusi... Eestlased mäletavad, et Nõukogude Liidus suruti neile vene keelt peale ja praegu tehakse sedasama venelastega. Ning meile tundub, et meil on õigus seda teha, oleme ju rahvusriik.”

"Kui ükskord tuleb Euroopa kodakondsus, ma loobun Eesti kodakondsusest kohemaid," märkis Kender. „Ma ei taha igavesti eksisteerida selles juturuumis, kus räägitakse, et Hitler kaotas, Stalin okupeeris ja nii edasi. Olukord Eestis meenutab mulle ühte riiki, kus juute vaadeldi kui eksistentsiaalset ohtu riigile. See ei tohi korduda Euroopa südames. Loodan, et midagi ikkagi muutub."

Yana Toom juhtis tähelepanu sellele, et mittekodanike hulk kahaneb Eestis eelkõige seetõttu, et nad surevad või võtavad Vene Föderatsiooni kodakondsuse, naturalisatsioon ei mängi nii suurt rolli: "Need, kes nagu minu kolleeg Urmas Paet räägivad, et asi on motivatsioonis, eksivad: jah, sada kuuskümmend tuhat inimest on saanud kodakondsuse naturalisatsiooni teel, kuid paljud ülejäänutest ei suuda keelt ära õppida, need on peamiselt eakad inimesed."

Vaid üks hääl jäi puudu, et jätta petitsioon avatuks ja arutada seda edasi. Ja see oli EP liikme Ivari Padari hääl: ta oli sotsiaaldemokraatidest ainus, kes hääletas vastu. Kuid komisjon võttis kulda neid, kes leidsid, et mittekodanike probleemi mahavaikida ei saa, ning otsustasid väljendada Euroopa Parlamendi seisukohta, saates päringuid Eesti ja Läti valitsustele ning Euroopa Komisjonile. Selle otsusega nõustus ka Kaur Kender.

"Kõiki intriige ja survet arvestades, ülekaal ühe ainsa hääle võrra on suurepärane tulemus," arvas Yana Toom. “Me räägime probleemist valju häälega, meid kuuldakse, pärast istungit tehakse konkreetseid samme. Ja me viskame ka edaspidi sütt tulle. Kohe pärast hääletamist esitasime uue petitsiooni, mis puudutab "määratlemata kodakondsusega" isikute õigusi Eestis. Selles me toonitame, et inimesed, kellele Eesti ei ole andnud ja ei anna kodakondsust, ei oma teiste EL kodanikega võrdseid õigusi ning toome juriidilisi argumente selle kasuks, et mittekodanike probleem võib olla lahendatud EL tasandil."