Vaesus toob endaga kaasa ükskõiksust julgeoleku küsimuste vastu

08/02/2018

Euroopa Parlamendi liige Yana Toom (Keskerakond) kutsus üles välja juurima vaesust Venemaaga piirnevatel aladel. Sellekohase avaldusega esines Toom 7. veebruaril Euroopa Parlamendi plenaaristungil sotsiaalmajanduslikule ebavõrdsusele pühendatud debatil.

„Euroopas on mitmeid madala elatustasemega piirilähedast regiooni, näiteks, Ida-Viru maakond Eestis. Piirialade vaesus on julgeoleku küsimus. Vaesus tekitab ükskõiksust, mis ei toeta sugugi kaitsevõimet,“ sõnas Toom.

Euroopa Parlamendi liikme arvates peab võitlust vaesusega käsitlema regionaalpoliitika lahutamatu osana, mida Brüssel võiks omakorda paremini finantseerida.

Piirialade elanike vaesuse üheks põhjuseks on ka pingeline rahvusvaheline olukord.

Toom rõhutas, et heade suhete loomine EL ja Venemaa vahel on üks tähtsatest piirialade vaesusega võitlemise tingimustest.