Yana Toom: Euroopa Parlament kutsus üles lahendama mittekodanike staatuse ja õiguste probleemi

07/02/2018

Kolmapäeval, 7. veebruaril, võtis Euroopa Parlament oma plenaaristungil Strasbourgis vastu  resolutsiooni, mis puudutab vähemuste õigusi ja nende mittediskrimineerimist EL riikides.

„Tagatoa võitlusele vaatamata sisaldab resolutsioon siiski üleskutset lahendada EL-s alaliselt elavate mittekodanike staatuse ja õiguste probleemi,“  kirjutab EP liige Yana Toom oma FB-s.

Tagatoa võitlust peeti ebasündsate meetoditega. „Selle võitluse viimane vaatus toimus eile,“ rääkis Toom. „Plenaaristungiks ettevalmistatud resolutsiooni eelnõus  asendati sõna non-citizens („mittekodanikud“) imekombel sõnaga non-EU citizens („ mitte EL-i kodanikud“). Loomulikult pole see üks ja sama: kõik mittekodanikud ei ole EL-i kodanikud, kuid sugugi mitte kõik mitte EL-i kodanikud on mittekodanikud selles mõttes, milles on EL-i mittekodanikud meie hallipassimehed. Resolutsioonis ei räägi me nt Belarusi kodanikest, selles on selge otseviide Eesti ja Läti mittekodanikele. Veel enamgi - petitsioonikomisjoni liikmed toetasid just mittekodanikke. Teisisõnu põrkasime me kokku elementaarse võltsinguga: hääletamisele üritati panna mitte see tekst, mis oli komisjonis eelnevalt heakskiidetud.“

Lõppkokkuvõtes tänu ka Yana Toomi jõupingutustele hääletusele pandi resolutsiooni algne, õige redaktsioon. „Arvatavasti  rikkus see tunduvalt nende minu kolleegide tuju, kes võitluse mittekodanike vastu oma elutööks muutnud. Ülejäänutele aitäh!“ – märkis Toom.

Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroo ootab endiselt tagasisidet inimestelt, kelle jaoks hall pass väljaspool Eestit tõsiseks probleemiks osutus. Uue petitsiooni ettevalmistane käib täie hooga. Büroo telefon on 6720311, oleme avatud tööpäevadel 9:00 – 17:00.