Yana Toom: palve neile, kellel on olnud probleeme halli passiga

23/01/2018

Teisipäeva, 23. jaanuari, hommikul toetas Euroopa Parlamendi petitsioonikomisjon vähemuste õigusi käsitleva resolutsiooni eelnõu.

Resolutsioonis rõhutab komisjon, et „EL-i liikmesriikides alaliselt elavate mittekodanike olukord ja juriidiline staatus nõuab tähelepanu“ („stresses that the situation and the legal status of "non-citizens" permanently resident in Member States needs to be addressed”).

Oma Facebooki kontol kirjutab eurosaadik Yana Toom, et “see otsus võeti vastu 15 poolt ja 10 vastu häälega vaatamata Eesti ja Läti kolleegide organiseeritud ja agressiivsele vastasseisule ning Euroopa Parlamendi suurima erakonna – Euroopa Rahvapartei – mobilisatsioonile”.

Kahjuks otsustati jätta resolutsioonist välja mittekodanike ees seisvate konkreetsete probleemide loetelu, sh takistused, millega mittekodanikud puutuvad kokku vabaliikumises. “Peale kolleegide vastuseisu on olemas ka formaalne konks. Meil pole olnud petitsioone hallide passide mittetunnistamise ja EL-i liikmesriikides töölubade kättesaamise raskuste kohta,“ – kirjutab Yana Toom.

Seoses sellega palub Yana Toom oma Facebooki lugejaid: „Kui teie seas on inimesi taoliste negatiivsete kogemustega, siis palun pöörduge minu büroosse – kõik kontaktandmed on yanatoom.ee veebilehel olemas. Abistame teid petitsiooni koostamisel, et järgmises aruandes ei saaks seda teemat enam maha vaikida.“

Eurosaadik Yana Toomi büroo sekundeerib sellele palvele.

„Seniks aga võitleme selle eest, mida täna kinnitasime. Hääletamine raporti teksti poolt peaks toimuma veebruari plenaaristungil,“ – lisab Yana Toom.